Download
utbredelseteknikker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTBREDELSETEKNIKKER PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTBREDELSETEKNIKKER

UTBREDELSETEKNIKKER

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UTBREDELSETEKNIKKER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UTBREDELSETEKNIKKER MEDIER, PUBLISITET, APPLIKASJONER

 2. FORBEREDELSER-ANALOG • VI PLØYER • VI SÅR • VI GJØDSLER OG VANNER MÅL: ØNSKER ET GODT RESULTAT NÅR - • VI HØSTER

 3. HENSIKT/MÅL • Vi ønsker at deltakerne er oppmerksomme på betydningen av det å skaffe publisitet i lokalmiljøet. Gjør seg kjent med de ulike bridgeapplikasjoner, YouTube, Bruken av Gogglekonto. • Bevisstgjøring/utnytte trenden innen medie, publistitet mobil/nettbrettapps for økt tilgjengelighet.

 4. GOGGLEKONTO • Gratis registrering med et utall av muligheter • Gode dokumentprogrammer • Kan samarbeide ”live” om utarbeidelse av dokumenter • Gratis offentlig dokumentdeling. • Gratis lagringsplass • Gratis app som kalender app(forutsetter at en har et domene) • - Må være online. + lagrer viktige dokumenter eksternt.

 5. AVISER TIDSKRIFTER • Aviser, tidskrifter el. Organiser innsending av resultater til avis, send inn bilder med en liten tekst om spesielle hendelser til lokalavisen. Svært ofte viser det seg at dette er stoff lokalavisen er glad for å få. SKAFF BRIDGEN LOKAL PUBLISITET !

 6. EKSEMPLER • BRIDGEKURS PÅ SNARTEMO • BRIDGE PÅ AKTIVITETSHUSET • LYNGDAL SIN FØRSTE STORMESTER • FRA SØSTER TIL BROR

 7. SOSIALE MEDIER • Er blitt en svært viktig faktor for synliggjøring av bridgen. Gjennom facebook, blogger, twitter o.l. • Hvis eksempel 5.000 bridgespillere er på facebook og av og til skriver om hva de er med på, vil dette nå ut til 500.000?+ (venner, bekjente utenom bridgen)

 8. APPLIKASJONER • Det raskeste voksende marked og gir oss som organisasjon en stor mulighet til å nå ut med vår hobby. ”Wordfeud” 200.000 pr dag. • Et antall bridgeapplikasjoner allerede på markedet. Vi ønsker en vurdering fra dere! • Thomas Haukland har utformet et par applikasjoner. • Sven Olai leder et prosjekt for utvikling av en apllikasjon som tar utgangspunkt i ”spill bridge”

 9. EKSEMPLER PÅ BRIDGEAPP Leter fram til klubb i nærheten Meldetrening SAYC Bridgelesestoff TH Bridge (game) Meldeboks Spill mot roboter Bridge Baron (119 kr) BridgeKalkulator (TH) Omar Sharif Bridge( 18kr)

 10. YOU TUBE • Et enormt marked med milliarder av nedlastinger. • Mange bridgevideo innenfor opplæring. Bruk søkeordet ”play bridge” eller ”Learn Bridge”

 11. EKSEMPEL AV TH