Download
elgesio terapija veiksminga pagalba vaikui su autizmu ir jo eimai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELGESIO TERAPIJA – VEIKSMINGA PAGALBA VAIKUI SU AUTIZMU IR JO ŠEIMAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELGESIO TERAPIJA – VEIKSMINGA PAGALBA VAIKUI SU AUTIZMU IR JO ŠEIMAI

ELGESIO TERAPIJA – VEIKSMINGA PAGALBA VAIKUI SU AUTIZMU IR JO ŠEIMAI

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ELGESIO TERAPIJA – VEIKSMINGA PAGALBA VAIKUI SU AUTIZMU IR JO ŠEIMAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELGESIO TERAPIJA – VEIKSMINGA PAGALBA VAIKUI SU AUTIZMU IR JO ŠEIMAI EGLĖ DUČINSKIENĖ ASOCIACIJA “KITOKS VAIKAS”

  2. AUTIZMAS • NEUROLOGINĖS KILMĖS GENETINIS SUTRIKIMAS • NE PSICHIKOS LIGA, O ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAS • LEMIA NEPAKANKAMĄ VAIKO: • tarpusavio socialinĮ bendravimą • komunikaciją – kalbą • ribotą, stereotipišką, pasikartojantį elgesį • KAI KURIŲ VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMĄ, IQ DIDESNI UŽ SVEIKŲJŲ • DAŽNAI VAIKAI SU AUTIZMU TURI NORMALŲ IQ, • DALIS VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMĄ, TURI PROTINĮ ATSILIKIMĄ

  3. VAIKAI, TURINTYS AUTIZMĄ • TURI SELEKTYVŲ KALBOS SUPRATIMĄ • NEMOKA KLAUSYTI IR MATYTI VIENU METU • TURI NELANKSTŲ MĄSTYMĄ • NEMOKA ILGAM SUKONCENTRUOTI DĖMESIO • GIRDI VISKĄ VIENU METU • NEMOKA SAVĘS UŽIMTI • NENORI BENDRAUTI • TURI DAUG NETINKAMŲ ĮPROČIŲ IR RUTINŲ • MOKOSI NE IŠ KALBŲ, BET IŠ KITŲ ELGESIO • TURI LABAI GERĄ ATMINTĮ

  4. TAIKOMOSIOS ELGESIO TERAPIJOS METODAS • TAIKOMOJI ELGESIO ANALIZĖ – TAIKO METODUS, PAREMTUS MOKSLINIAIS ELGESIO PRINCIPAIS. PAGRINDINIS TIKSLAS - IŠUGDYTI SOCIALIAI NAUDINGĄ ELGSENĄ IR PAŠALINTI NENAUDINGĄ. • VISKO MOKOMA NAUDOJANT DTT(DISCRETE TRIAL TRAINING) - ATSKIRŲ BANDYMŲ TRENIRAVIMĄ.

  5. DTT (DISCRETE TRIAL TRAINING) – ATSKIRŲ BANDYMŲ TRNIRAVIMAS, PAREMTAS NATŪRALIA ELGESIO SEKA:

  6. TAIKOMOSIOS ELGESIO TERAPIJOS TAIKYMO MODELIS • ĮVERTINAMA VAIKO : kalba ir komunikacijos, vizualiniai-erdviniai įgūdžiai, mątymas, smulkioji ir stambioji motorika, socialiniai įgūdžiai • PAGAL VERTINIMO REZULTATUS RUOŠIAMA INDIVIDUALI MOKYMO PROGRAMA

  7. PAGRINDINAI IR SVARBIAUSI MOKYMO PRINCIPAI • DAUG vaizdinių priemonių • MAŽAI kalbėti • SKATINTI ir apdovanoti • Vienu metu mokyti TIK VIENO dalyko • Daug kartų KARTOTI kol vaikas gerai išmoks ir supras esmę • Sunkias užduotIs KEISTI lengvomis,o jau išmoktas - naujomis • VISADA užduotis baigti teisingu atsakymu • Duoti užduotį, kurią atliekant galima suteikti PAGALBĄ, jei jam nepasisektų tinkamai atlikti pačiam • Prieš duodant instrukciją, tiksliai ŽINOTI užduoties objektĄ • STABDYTI vaiko stimus ir atitinkamai REAGUOTI į netinkamą elgesį • vaikui turi būtI ĮDOMU

  8. IŠVADOS SUNKIAUSIA VAIKĄ PADARYTI SOCIALIU, T.Y. IŠMOKYTI JĮ NORĖTI BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS, BŪTI BENDRUOMENĖS DALIMI. TAIKOMOSIOS ELGESIO TERAPIJOS METODO TAIKYMAS GALI: • ženkliai pakeisti vaiką, turintį autizmą • net 45-50% vaikų padėti tapti neatpažįstamiems nuo sveikų vaikų, pradėjus taikyti anksti (nuo 18 mėnesių amžiaus) ir dirbant intensyviai (30-40 val. per savaitę) • vyresniems vaikams, turintiems autizmą, padėti išmokti būti bendruomenės dalimi ir džiaugtis gyvenimu