Download
tips and tricks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips and tricks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips and tricks

Tips and tricks

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tips and tricks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tips and tricks Projekttyper, styringsmekanismer og penge Jørgen Grubbe

 2. Erfaringer baseret på • Adapt • Interreg • Socrates • Minerva • Grundtvig 1 • Grundtvig 2 • Leonardo • EQUAL • Evaluator Socrates • Nationale projekter UVM, CTU, SCKK m.v. Jørgen Grubbe

 3. Oplevelser og erfaringer • Partner • Koordinator • Centralt styret • Decentralt styret Jørgen Grubbe

 4. Styring Jørgen Grubbe

 5. Ansøgningsfasen Jørgen Grubbe

 6. Startfasen i projektet Jørgen Grubbe

 7. Startfasen i projektet - egne erfaringer Jørgen Grubbe

 8. Gennemførelsesfasen i projektet Jørgen Grubbe

 9. Udvalgte problemer • Interkulturelle forskelle • Forventninger til ledelse • Mødekulturer • Forpligtigelse • Sprogproblemer Jørgen Grubbe

 10. Styringsmekanismer • Detaljerede tidsplaner • Præcist definerede ansvarsområder • Økonomisk styring • Rapportering • Evaluering som styringsredskab Jørgen Grubbe

 11. Penge • Udviklingsmidler er risikovillig kapital • Som medfinansierer udviklingsprocessen • Men som man ikke kan tjene på • Hvis du vil have overskud • Så lad være med at søge om støttemidler Jørgen Grubbe

 12. Hvis du vil have finansiel støtte til din e-learning udviklingsproces, er der f.eks. penge hos • EU’s Socialfond • Nationalt/regionalt • Socrates • Minerva/Grundtvig • Leonardo • Tempus • SCKK Jørgen Grubbe

 13. Hvis du vil have råd til din e-learning udviklingsproces, er der hjælp at hente hos FLUID • Hvad koster det så? • Ikke noget endnu, da Videnskabsministeriet har været så venlige finansielt at støtte opstarten af denne medlemsservice • www.fluid.dk, fluid@fluid.dk Jørgen Grubbe