Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fikus PowerPoint Presentation

Fikus

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fikus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fikus Peter Vaško 2012/13 Sekunda

  2. Základné informácie • Pôvodne sa vyskytoval v Ázii • Je nazývaný aj ako figovník • Patrí medzi najpestovanej • -šie izbové rastliny • Patrí medzi zelené • stromy a kry • Teplota pre pestovanie 16-26 °C • Málo zalievame

  3. Rozmnožovanie • Rozmnožujeme odrezkami: • Odrežeme list aj s časťou stonky potom na 3-5 dní necháme ponorené vo vode • Keďzapustí korienky • zasadímedo zeme • Spočiatku často zalievame

  4. Typy fikusov Fikus fikus Fikus Bonsai Fikus Benjamin

  5. Zdroje • http://www.oskole.sk/?id_cat=15&clanok=19961 • http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/39125/crepnikove-rastliny-s-ozdobnymi-listami • a mama :-D

  6. Ďakujem za pozornosť