Download
algemene vergadering sst 22 maart 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene Vergadering SST 22 maart 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene Vergadering SST 22 maart 2005

Algemene Vergadering SST 22 maart 2005

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Algemene Vergadering SST 22 maart 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Algemene Vergadering SST22 maart 2005 SamenSTerk

 2. Verloop van de dag • Statutair gedeelte 10u – 11u • Informatief gedeelte 11.15u – 12.15u • Lunch • Workshops 13.30u – 16u • VIA onderhandelingen en verloningsbeleid… • Waar staan we met het competentiedenken in de organisatie?

 3. De rode draad… • HOE KUNNEN WE ONS ALS SECTOR VERSTERKEN IN EEN VERANDERENDE OMGEVING…

 4. Visietekst ‘op weg naar gepaste tewerkstelling’… • Doelgroep • Doelstelling • Toeleiding • Subsidiëring • Arbeidszorg

 5. Doelgroep • Mensen die niet terecht kunnen in het NEC • Laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden met een sociaal psychologische problematiek • Mensen met een Vlaams Fonds nummer • Deeltijds leren – deeltijds werken • Prioriteit: werkgeversverantwoordelijkheid • Voortrajecten: herziening van decreet 06

 6. Doelstelling • Creëren van duurzame tewerkstelling door arbeid op maat en begeleiding • Implementatie competentiemanagement • ism HeRMAN • EXPERTISE expliciet maken • EXPERTISE overdraagbaar maken

 7. Experiment supported employment • Uitbreiden van ons territorium: methodiek overdragen naar werkgevers in reguliere bedrijven

 8. Toeleiding • De Werkwinkels: VDAB, ATB, Derden, OCMW,… • Definiëring van de doelgroep die terecht kan in ‘bedrijven voor gepaste tewerkstelling’ = mensen met inschakelingsproblemen

 9. Subsidiëring • Contingentering afschaffen tvv groeipercentage per onderneming • Rugzakmodel • Eenheidsdecreet ‘gepaste tewerkstelling’ • Commissie economie • Invoegondernemingen, buurt- en nabijheidsdiensten • Rol van VOSEC

 10. Arbeidszorg • Laatste vangnet van ‘gepaste tewerkstelling’ • Verenigen van AZ initiatieven over de sectoren heen • Interne regulering • Antwoorden formuleren met de sector • Beleidswerk

 11. Werkgroepen • Werkgeverschap • VIA onderhandelingen • Sociale maribel • KB 1 januari 05: sector SW geschrapt uit de SM, categorie I: berekening structurele vermindering: voordeel voor hogere lonen • KB nog niet gepubliceerd: er wordt wel nog geïnd, met terugwerkende kracht terugvorderen • CAO rond zondagswerk • Aanhangig maken op sectorniveau

 12. Groenoverleg • Kwaliteitscharter • Gesprek met de Vlaamse Administratie: erkenning kwaliteitscharter • Aanbestedingsbeleid lokale besturen • Clausule sociale voorkeur

 13. Arbeidszorg • Evaluatienota in opdracht van de minister

 14. Diversen • Week van de sociale economie • Studie Ides Niçaise: conclusies gekend • Vorming en opleiding: VIVO middelen gecontinueerd, modaliteiten nog niet bekend. • RESOC’s-SERR’s: mandaten • Werkgeversfederatie VCSPO • Levende krachten