Algemene Vergadering SST 22 maart 2005 - PowerPoint PPT Presentation

algemene vergadering sst 22 maart 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene Vergadering SST 22 maart 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene Vergadering SST 22 maart 2005

play fullscreen
1 / 14
Algemene Vergadering SST 22 maart 2005
122 Views
Download Presentation
lea
Download Presentation

Algemene Vergadering SST 22 maart 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Algemene Vergadering SST22 maart 2005 SamenSTerk

 2. Verloop van de dag • Statutair gedeelte 10u – 11u • Informatief gedeelte 11.15u – 12.15u • Lunch • Workshops 13.30u – 16u • VIA onderhandelingen en verloningsbeleid… • Waar staan we met het competentiedenken in de organisatie?

 3. De rode draad… • HOE KUNNEN WE ONS ALS SECTOR VERSTERKEN IN EEN VERANDERENDE OMGEVING…

 4. Visietekst ‘op weg naar gepaste tewerkstelling’… • Doelgroep • Doelstelling • Toeleiding • Subsidiëring • Arbeidszorg

 5. Doelgroep • Mensen die niet terecht kunnen in het NEC • Laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden met een sociaal psychologische problematiek • Mensen met een Vlaams Fonds nummer • Deeltijds leren – deeltijds werken • Prioriteit: werkgeversverantwoordelijkheid • Voortrajecten: herziening van decreet 06

 6. Doelstelling • Creëren van duurzame tewerkstelling door arbeid op maat en begeleiding • Implementatie competentiemanagement • ism HeRMAN • EXPERTISE expliciet maken • EXPERTISE overdraagbaar maken

 7. Experiment supported employment • Uitbreiden van ons territorium: methodiek overdragen naar werkgevers in reguliere bedrijven

 8. Toeleiding • De Werkwinkels: VDAB, ATB, Derden, OCMW,… • Definiëring van de doelgroep die terecht kan in ‘bedrijven voor gepaste tewerkstelling’ = mensen met inschakelingsproblemen

 9. Subsidiëring • Contingentering afschaffen tvv groeipercentage per onderneming • Rugzakmodel • Eenheidsdecreet ‘gepaste tewerkstelling’ • Commissie economie • Invoegondernemingen, buurt- en nabijheidsdiensten • Rol van VOSEC

 10. Arbeidszorg • Laatste vangnet van ‘gepaste tewerkstelling’ • Verenigen van AZ initiatieven over de sectoren heen • Interne regulering • Antwoorden formuleren met de sector • Beleidswerk

 11. Werkgroepen • Werkgeverschap • VIA onderhandelingen • Sociale maribel • KB 1 januari 05: sector SW geschrapt uit de SM, categorie I: berekening structurele vermindering: voordeel voor hogere lonen • KB nog niet gepubliceerd: er wordt wel nog geïnd, met terugwerkende kracht terugvorderen • CAO rond zondagswerk • Aanhangig maken op sectorniveau

 12. Groenoverleg • Kwaliteitscharter • Gesprek met de Vlaamse Administratie: erkenning kwaliteitscharter • Aanbestedingsbeleid lokale besturen • Clausule sociale voorkeur

 13. Arbeidszorg • Evaluatienota in opdracht van de minister

 14. Diversen • Week van de sociale economie • Studie Ides Niçaise: conclusies gekend • Vorming en opleiding: VIVO middelen gecontinueerd, modaliteiten nog niet bekend. • RESOC’s-SERR’s: mandaten • Werkgeversfederatie VCSPO • Levende krachten