Download
po em se razlikujeta so olki na sliki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Po čem se razlikujeta sošolki na sliki? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Po čem se razlikujeta sošolki na sliki?

Po čem se razlikujeta sošolki na sliki?

725 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Po čem se razlikujeta sošolki na sliki?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poglej okrog sebe in ugotovil boš, da smo si med seboj zelo različni. Po čem se razlikujeta sošolki na sliki?

  2. LJUDJE SMO RAZLIČNI

  3. RAZLIKE MED LJUDMI Ugotovi po čem se razlikujeva midva s Tino? Razlikujemo se po: • spolu, • zunanjem videzu, • starosti, • načinu oblačenja …

  4. Razlikujemo se tudi po … NARODNI PRIPADNOSTI Vsak narod goji svojo KULTURO, JEZIK, NAVADE, VERO. Pripadniki katerih narodov živijo v Sloveniji? Italijani, Madžari, Romi, Bošnjaki, Srbi, Hrvati, Črnogorci, Albanci …

  5. SOCIALNE razlike so … Kakšne poklice opravljajo ljudje na sliki? Kdo ima v družbi večji ugled? Kdo je bolje plačan? Kdo ima višjo izobrazbo? … razlike v premoženju, pomembnosti v družbi. Vse več je BREZPOSELNIH, ki se soočajo z REVŠČINO. Kako bi jim lahko pomagal?

  6. DRUŽBENE razlike V čem sva si različna in kaj imava skupnega? V družbi moramo spoštovati pravice invalidov, bolnih in drugih kakor koli prizadetih ljudi. Ali si kje opazil prostore namenjene invalidom? Kje?

  7. PONOVITEV • Če bi se moral preseliti v drugo državo, ali bi še vedno ohranjal svoj jezik, navade, vero, kulturo? Zakaj? • Naštej socialne razlike, ki so najbolj prisotne v tvojem domačem kraju. • Kako lahko pomagamo invalidom, bolnikom in prizadetim?