Download
ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve

Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve

239 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve

 2. Ukrepi za odpravo posledic reakcije kotve so: • premik ščetk, • kompaudno navitje, • kompenzacijsko navitje in • pomožni poli.

 3. Premik ščetk: Če ščetk ne bi ustrezno premaknili, bi tuljavica komutirala v majhnem magnetnem polju, zato se pod ščetkami iskri. Rešitev problema je torej lahko premaknitev ščetk, ki pa rešuje le en problem reakcije kotve, poleg tega pa se s premikom ščetk pojavita tudi dva nova problema: • premik ščetk velja le za določeno obremenitev in • premik ščetk dodatno zmanjša magnetno polje in stem tudi inducirano napetost.

 4. Kompaudno navitje : To je navitje z malo ovoji velikega preseka, ki je nameščeno na glavne vzbujalne pole in je povezano zaporedno z rotorskim navitjem, da teče po njem rotorski bremenski tok. Kompaudno navitje Vzbujalno navitje

 5. Ob obremenitvi bi se fluks zaradi reakcije kotve zmanjšal. Ker kompaudno navitje pomaga vzbujati, ostane fluks in tudi inducirana napetost nespremenjena.

 6. Kompenzacijsko navitje: To je navitje, ki ga vstavimo v utore vzbujalnih polov. Kompenzacijsko navitje je vezano zaporedno z navitjem rotorja tako, da je smer toka nasprotna, kot v navitju rotorja. Kompenzacijskonavitje

 7. Tako se magnetni napetosti uničujeta na celotni širini polovega čevlja. Ostane sicer majhna razlika magnetnih napetosti, ki pa ne povzroča bistvenega polja, ker je tam velika magnetna upornost. Izvedba kompenzacijskega navitja je komplicirana in tudi draga, vendar odpravlja skoraj vse posledice reakcije kotve. Zaradi visoke cene uporabljamo ta ukrep le pri strojih, kjer je to zaradi teže pogona neizogibno.

 8. Pomožni poli: Vzbujalno navitje Navitje pomožnih polov Navitje kotve

 9. Pomožni poli so ozki poli, ki se nahajajo med glavnimi v nevtralni coni. Na njih se nahaja malo ovojev debele žice, ki so vezani zaporedno z navitjem rotorja tako, da je smer toka nasprotna, kot v navitju rotorja. Tako se magnetni napetosti med seboj uničujeta. S tem izboljšamo komutacijo, istočasno pa tudi odpravljamo posledice reakcije kotve.

 10. Podobno kot smo že ugotovili pri kompenzacijskem navitju, velja tudi za pomožne pole, da je to najboljša varianta za odpravo posledic reakcije kotve. Možna je seveda najboljša možnost: to je kombinacija kompaudnega navitja, kompenzacijskega navitja in pomožnih polov.

 11. Posamezni ukrepi za odpravo vpliva reakcije kotve se v praksi kažejo: • stroji do cca 1 kW so brez pomožnih polov in brez kompenzacijskega navitja, • s pomožnimi poli je večina enosmernih strojev in • s pomožnimi poli in kompenzacijskim navitjem imamo stroje velikih moči (npr. 1 MW), ki služijo za pogone lokomotiv.