1 / 11

Tanfolyam A smart rendszerek értékesítői és értékesítéssel is foglalkozó cégvezetői számára

Smart rendszerek, eszközök és technológiák értékesítése-tanfolyam ismertető Kulcs: SZAKÉRTELEMMEL ALÁTÁMASZTOTT ÖNBIZALOM. Tanfolyam A smart rendszerek értékesítői és értékesítéssel is foglalkozó cégvezetői számára Magyar Megújuló Energia Egyesület(r.a.)-Technoflex Kft

leena
Télécharger la présentation

Tanfolyam A smart rendszerek értékesítői és értékesítéssel is foglalkozó cégvezetői számára

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Smart rendszerek, eszközök és technológiák értékesítése-tanfolyam ismertetőKulcs: SZAKÉRTELEMMEL ALÁTÁMASZTOTT ÖNBIZALOM Tanfolyam A smart rendszerek értékesítői és értékesítéssel is foglalkozó cégvezetői számára Magyar Megújuló Energia Egyesület(r.a.)-Technoflex Kft Budapest, 2014 február 11 baloghlaszlo@gmail.com,+36209-565-576

 2. Bemutatkozás Dr.Balogh László –Megújuló Energia Egyesület-Magyarország elnökhelyettes –Technoflex Kft Ügyvezető 1980-1995: Műszaki fejlesztési feladatok megoldása-Paksi Atomerőmű, MOL, stb. Finite Element- végeselemes eljárások alkalmazás, értékesítés 1990-1994: American Society Of Mechanical Engineers (ASME) tag, 1995-1998: Lectra Systemes Country Manager CAD/CAM –high-tech gyártás előkészítő,infokomm. rendszerek értékesítése, visszacsatolás (Bordó,Milánó,Bécs-high-tech értékesítés képzések) 1998-2003: Magyar Energia Hivatal: Villamos energia kereskedelmi rendszer előkészítése 2003-2013: Elszámolási –mérési (PTZ korrektorok és alkalmazásuk), beruházási előkészítési, kiserőművi engedélyezési feladatok megoldása. KEOP értékelő 2005-2012: Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke 2013:Megújuló Energia Egyesület Magyarország (bejegyzés alatt) - elnökhelyettes

 3. Bemutatkozás-Paks-mert aktuálisés nem kell félni

 4. Értékesítés kulcsa: Humán működés. Cél:high-tech értékesítők fejlesztésén keresztül az eladások növelése!!! Történemmel nem foglalkozunk, így pl: Mi a smart? Sírás –rívás: Hogyan nem lehet smartot eladni? Mi a baj a felhasználókkal, miért nem kell ? Ezzel sem szeretnénk most foglalkozni-nem gátoljuk le magunkat. Amivel foglalkozunk: HOGYAN LEHET ELADNI A SMART-NAK NEVEZETT ESZKÖZÖKET, RENDSZEREKET, ELJÁRÁSOKAT, INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOKAT? Javaslat cégvezetők és szakterület specifikus értékesítőkképzésére hazai és külföldi piacokon egyaránt. Megoldás/ár +az értékesítés során alkalmazott emberi működés= sikeres értékesítés és növekedés! Ezen belül: Komplex, már holnap működő speciális értékesítési ismeretek átadása,Humán attitűdök – humán tréning most nem,csak motiválás szinten Ismeretek és sikeres működési elemek: Ennek fejlesztése a cél

 5. A jövő lehetőségei és tennivalói , az értékesítési volumen növelésének környezete és eszközei-tematika főbb elemei • A smart környezete aktív alakítása, az új támogatási időszak egyes forrásallokációs kérdései-ne csak szenvedői, alakítói is legyünk a jövőnek,rajtunk múlik- cégvezetői feladat (Pályázati kiírások kérdése, de nem csak) • Az értékesítés módszereinek tapasztalt problémái, az értékesítésben résztvevő humán értékek és intellektus működése, különös tekintettel a hiteles , high-tech specifikus hatékony, komplex szakmai marketing kommunikációs készségek fejlesztésére • Javaslat a felmerült kérdések gyakorlati kezelésére –menekülés előre • Technikai fejlesztés –Hazánkban sokak szerint túlfejlett a technika a befogadói környezethez képest-miért csak részben igaz ? Miért kell ehhez alkalmazkodni? • Az értékesítés humán működése fejlesztésének kérdései. Oktatás:szakmai marketing kommunikációs képességek növelése,hitelesség, a nehézségek és azok meghaladása. Az ismeret és a hitelesség- a sikeres értékesítő kommunikációjának előfeltétele az értékesítés növelése érdekében.

 6. Vevői dekódolás értékesítő gondolatai Kódolás üzenet vevői ram vevői ram értékesítői RAM vevői ram A jövő lehetőségei,tennivalói , az értékesítési volumen növelésének környezete és eszközei-virtuálisan mindenki mást akar,kommunikációs gap-nálunk smart specifikusNekik piac kellNekik megoldás kell vevőben generált gondolat Itt megoldás van Itt Piac van Ezzel az egyidejűséggel kell tudni élni aki értékesíteni akar! Egyidejű műszaki-gazdasági-infokommunikációs-site specifikus-jogi-regulációs és saját ösztönző elemek kezelése az értékesítés kommunikációja során – a gap-et át kell hidalni, ez az oktatás célja

 7. Egyidejű műszaki-gazdasági-Infokomm.-site specifikus technikai-jogi-regulációs partnerfüggő elemek kezelése az értékesítési kommunikáció során Szemben ülhetnek mind, vagy közülük bárki: • Tulajdonos vagy képviselője • Ügyvezető • Gazdasági vezető • Műszaki vezető, energetikus • IT vezető Velük szemben legtöbbször egy ember, neki kell EGYSZERRE kezelni az összes szakterületet legalább kommunikációs szinten- Erre a sikerre képez a tanfolyamunk

 8. Tanfolyami tematika- Smart értékesítés kommunikációs tudnivalók 1.Alap: A piacok belső működési sajátosságai, mint az értékesítés célcsoportjainak elengedhetetlen ismerete. 1.1.Regulált piac . 1.1.2 Hálózati piacok 1.1.3.Nem nyomvonalhoz kötött piacok 1.2.1.A regulált piacok értékesítési jellegből fontos belső működési törvényszerűségének áttekintése 1.2.1.2 A regulált piacok célcsoportjai 1.2.1.3 A regulált piacok célcsoportjai működésének az értékesítés szempontjából releváns elemei 1.2.1.3.1Villamos energia engedélyes piacok szegmentálása, egyes szegmensek működése 1.2.1.3.2Gázenergia engedélyes piacok szegmentálása, az egyes szegmensek működése Mi és ki a piac? Smart piaci szegmensek áttekintése és marketing kommunikációs sajátosságai . A műszaki-gazdasági- szabályozási-infokommunikációs és marketing kérdések együttes kezelésének fontossága .Kikkel kommunikálunk és hogyan? Mi köze mindehhez Shanonnak? A cél: Az értékesített volumen növekedése, elégedett kliensekkel. Igen, de: HOGYAN????

 9. Tanfolyami tematika- Smart értékesítés kommunikációs tudnivalók 1.2.Nem regulált piacok 1.2.1.Állami piacok 1.2.1.1.Már kiépített rendszerekkel rendelkező állami piacok és értékesítési szempontból tekintett főbb sajátosságai, ezek kezelésének főbb elemei 1.2.1.2.Kiépített rendszerekkel még nem rendelkező állami piacok 1.2.2.Versenyszféra piacai Folyamatosan termelő szegmensek sajátosságai (Élelmiszer, vegyipar, stb.) Egyéb termelő szegmensek Pláza típusú felhasználók Szolgáltatók, pénzügyi szektor,stb. 2.A site specifikus műszaki-gazdasági, valamint az általánosabb infokommunikációs és regulációs elemek együtt kezelésének szükségessége és példái a smart rendszerek értékesítése során. 3. Néhány elkövetett hiba és diszkussziója 4.Összefoglalás, visszacsatolás. 5.Felmerülő kérdések és válaszok Opció: 6.Igény szerinti vizsga 7.Személyes értékelés

 10. Smart értékesítés tanfolyamTovábbi technikai tudnivalók Időtartam: 2 nap/7x45 perc + opciós vizsganap+opciós utókonzultáció további megállapodás szerint Jelentkezés: Klaszternél és baloghlaszlo@gmail címen Tanfolyam indul: Minimum 5 fő, maximum 20 fő esetén Teljes tanfolyam díja ppt tananyaggal: 1 050 000-Ft+ÁFA 4-20 fő esetén mindösszesen,létszámtól függetlenül –tehát nem egy főre. 20 résztvevő esetén 52 500-Ft+ÁFA/fő Utógondozás, utólagos konzultáció, vizsga: Külön megállapodás szerint Részvétel egy adott társaság,társaság csoport értékesítési folyamataiban: Külön megállapodás szerint Indulási feltétel: 50% előleg +ÁFA befizetése 2014. február 28-ig. Jelentkezési határidő: 2014. február 25. szerződés kötést követően Tervezett időpont: 2014. március 13-14

 11. Köszönöm szíves figyelmüket! Dr.Balogh László Elnökhelyettes Megújuló Energia Egyesület-Magyarország Ide jelentkezőket szívesen várunk Elérhetőségek: Technoflex Kft. technoflex@t-online.hu baloghlaszlo@gmail.com +36209-565-576

More Related