Download
records management with sharepoint 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Records Management with SharePoint 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Records Management with SharePoint 2010

Records Management with SharePoint 2010

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Records Management with SharePoint 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Records Management with SharePoint 2010 Marek Antoniuk Technical Solution Professional

 2. Zarządzanie rekordamiCzym jest rekord? • Elementy które zawierają informacje • o działaniu organizacji/biznesu, transakcyjne • które muszą być kontrolowane zachowane w związku z uwarunkowaniami statutowymi/prawnymi/regulacyjnymi • o pracowniku lub potencjalnym pracowniku • …

 3. Zarządzanie rekordamiCo to jest? • “The practice of maintaining the records of an organization from the time they are createdup to their eventual disposal. This may include classifying, storing, securing, and destruction (or in some cases, archivalpreservation) of records.” • źródło: wikipedia.org

 4. Cykl życia rekordu Tworzenie Zapisywanie Klasyfikacja Zabezpieczanie Usuwanie

 5. ECM oraz RM Enterprise Content Management

 6. Zarządzanie i ochrona • Blokady (holds)Każdy automatyczny lub zainicjowany przez użytkownika proces przenoszenia, usuwania elementu może być zablokowany

 7. Odszukiwanie rekordów (discovery) • Dwa typy informacji • Ściśle kontrolowane • Reszta • Jeżeli element nie jest rekordem, powinno dać się go łatwo odnaleźć

 8. Zarządzanie centralne vs w-miejscu Przeniesienie elementu do Centrum Rekordów Deklaracja rekordu w oryginalnym miejscu

 9. Funkcje SharePoint 2010 • Deklarowanie rekordów • Centrum rekordów • Zarządzanie rekordami w miejscu • Blokady • e-Discovery • Audyt • …

 10. Demo

 11. Rekordy i przepływy Record status driving business decisions Workflow creating records Declare Record action in SPD

 12. Dziękuję Time For SharePoint 2011- ITPro Edition

 13. Sponsorzy Time For SharePoint 2011- ITPro Edition