1 / 23

Перевірка домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання. №837 №838 0,99 1. 1,1 1,9 2. 1,01 2,999 3. 4,001 0,999 4. 10,0001. Повторення. Порівняння чисел:. 5,2 ** та 5,7 **. ** ,678 та * ,9 *. 0, 764 та 0, 763 ***. ** , * та * , ***.

lel
Télécharger la présentation

Перевірка домашнього завдання

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Перевірка домашнього завдання • №837№838 • 0,99 1. 1,1 • 1,9 2. 1,01 • 2,999 3. 4,001 • 0,999 4. 10,0001

 2. Повторення. Порівняння чисел: 5,2** та 5,7** **,678та *,9* 0, 764 та 0, 763*** **,* та *,***

 3. Повторення. Поставити замістьзірочок цифри, щоб утвориласьправильнанерівність 1) 5,64 > 5,*8 4) 3,51 < 3,*1 2) 0,1* < 0,18 5) 12,*4 > 12,53 3) 2,*1 > 2,01 6) 1,34 < 1,3*

 4. Переставна властивість додавання a + b = b + a Сполучна властивість додавання ( a + b) + c = a + (b +c)

 5. Компоненти додавання Доданок + доданок = сума

 6. Компоненти віднімання Збільшуване Від'ємник Різниця

 7. Додавання і віднімання десяткових дробів 5 клас

 8. Виконати додавання8,4 + 0,685

 9. Виконати додавання 1) 7,8 + 6,9 4) 129 + 9,72 2) 24,2 + 0,867 5) 5,8 + 22,191 3) 2,7 + 1,35 + 0,8 6) 13,75 + 8,2 +0,115

 10. Відповіді • 14,7 4) 138,72 2) 25,067 5) 27,991 3) 4,85 6) 22,065

 11. Фізкультхвилинка на увагу

 12. Виконати віднімання8,1 – 5,46

 13. Виконай віднімання 1) 96,3 – 0,081 4) 830 – 0, 0097 2) 6,6 – 5,99 5) 7,79 – 3,79 3) 9,83 – 1,76 – 3,28 6) 14,87 – 5,82 – 3,27

 14. Відповіді 1) 96,219 4) 829,9903 2) 0,61 5) 4 3) 4,79 6) 5,78

 15. Варіант №1 а)В одному бідоні 8,7 л масла, а в другому -на 1,25 л більше. Скільки літрів масла в другому бідоні? б) На двух машинах 14,5 т вантажу. На первій машині - 5,2 т вантажу. Сколько тон вантажу на другій машині Варіант №2 а) На одному складі 3,4 т яблук, а на другому - на 0,85 т менше. Скільки тон яблук на другому складі? б) Купили 4,1 кг цукерок двух видів. Цукерок першого виду 2,3 кг. Скільки килограмів цукерок другого виду було куплено? Самостійна робота

 16. Варіант №1 Записати 6 у 1000 десятковоій дробі. 1) 0,006 2) 0,06 0,6 4) 0,600 2. Виконай додавання: 0,894 + 89,4 = 9, 834 2) 90,294 3) 89, 294 4) 90, 298 3. Виконай віднімання: 6,4 – 2,96 = 3,34 2) 2,44 3,44 4) 2,34 Варіант №2 1. Записати 12 в виде 100 десятковій дробі. 1) 0,0012 2) 0,012 3) 0,12 4) 0,120 2. Виконай додавання: 24,95 + 4,3= 30,25 2) 29,35 3) 29,25 4) 25,38 3. Виконай віднімання: 17-0,87 = 1) 16,13 2) 0,83 3) 17,87 4) 16,12 Тест “Перевір себе”

 17. Відповіді Самостійна робота • 9,95 • 9,3 • 2,55 • 1,8

 18. Відповіді Тести • 0,006 • 90,294 3. 3,44 • 0,12 • 29.25 • 16,13

 19. Оцінювання у балах • «10б»- всі завдання виконані правильно • «8 б»- одне завдання неправильне • «6 б»- два завдання неправильні • «4 б»- три завдання неправильні

 20. «Людина подібна дробу. Чисельник – сама людина. Знаменник – то,що він думає про себе. Чим більш знаменник , тим менше дроб » Л. М. Толстой

 21. Рефлексія Сегодні на уроці я вивчив нове…… Цікавим для мене було....................... Урок мені …………………………….

 22. Домашнє завдання • Вивчити правила (алгоритм) додавання, віднімання десяткових дробів.с. 259 • Виконати№ 868, 870 с. 261

 23. Дякую за урок!

More Related