היי - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
היי PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
היי
123 Views
Download Presentation
lemuel
Download Presentation

היי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. היי

  2. זה לא משנה לי

  3. לפחות נשאר לי הפרצוף

  4. זה היה כואב

  5. מזל שזה היה חלק קטן

  6. אני כזאת טעימה

  7. אני נעלמת!!!!!!!!!!

  8. הצילו!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. רגע. היי מה קורה?