Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Виховуємо здорову націю PowerPoint Presentation
Download Presentation
Виховуємо здорову націю

Виховуємо здорову націю

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Виховуємо здорову націю

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Принципи раціонального харчування дітей молодшого шкільного віку за програмою “Абетка харчування”Олійник О.В. вчитель початкових класів Харківської гімназії №65 Харківської міської ради Харківської області

 2. Виховуємо здорову націю Організація правильного збалансованого харчування дітей має не тільки медичне значення, як фактор збереження здоров’я і розвитку кожної конкретної дитини, але і велике соціальне значення, як фактор, що визначає стан здоров’я наступних поколінь

 3. Програма “Абетка харчування” як складова системи формування здорового способу життя молодшого школяра

 4. Навчально-методичний комплект “Абетка харчування” для 1-4-х класів середньої загальноосвітньої школи авторів О.М. Ващенко, C.O. Свіриденко, О.В. Чорновіл складається з методичного матеріалу для вчителя — програми «Абетка харчування», а також робочого зошиту з друкованою основою «Абетка харчування».

 5. Актуальність проблеми збереження здоров’я дітей • Показники здоров’я дітей • Аспекти рішення проблеми: соціальний, економічний, екологічний, політичний • Роль освітніх програм у формуванні ціннісного ставлення до власного здоров’я

 6. Новизна “Абетки харчування” Формування культури харчування молодших школярів: • визначено тематику найактуальніших питань з даної проблеми для учнів початкових класів; • розроблено комплект навчальних матеріалів, серед яких вперше пропонується набір карток для інтерактивних ігор; • вперше передбачено учать батьків в реалізації Програми; • Програма носить інтегративний характер, що сприяє її широкому використанню.

 7. З 2009 року гімназія – учасник впровадження експериментального навчального курсу для учнів 1 – 4 класів «Абетка харчування».

 8. Курс «Абеткахарчування» використовується на уроках предмету «Основиздоров'я». За періодз 2009 по 2013 роки охоплено курсом: 2009-2010 -243 учні, 2010-2011- 243 учні, 2011-2012 - 246 учнів, 2012-2013 – 250 учнів Всього:982 учні

 9. Мета програми: Формування в учнів початкової школи основ культури харчування, як складової здорового способу життя

 10. Завдання програми • формування і розвиток уявлень дітей про здоров’я; • формування у школярів знань про правильне харчування; • засвоєння дітьми практичних умінь і навичок раціонального харчування; • формування уявлень про соціокультурний аспект харчування, як складової загальної людської культури; • інформування дітей про народні традиції, пов’язані з харчуванням і здоров’ям; • розвиток творчих здібностей і світогляду у дітей, їхніх інтересів, пізнавальної активності; • розвиток комунікативних навичок, уміння ефективно взаємодіяти з однолітками і дорослими в процесі вирішення проблем; • просвіта батьків в проблемах раціонального харчування

 11. Принципи програми • вікова адекватність – відповідність форм і методів навчання і виховання віковим фізіологічним і психологічним особливостям дітей; • наукова обґрунтованість і доцільність змісту комплекту базується на даних наукових досліджень в області харчування дітей; • практична доцільність – зміст комплекту відображає найбільш актуальні проблеми, пов’язані з організацією харчування дітей; • залучення до реалізації Програми батьків; • культурологічна доцільність – в змісті Програми відображені традиції харчування, які склалися традиційно і є часткою культури України.

 12. Реалізація програми • варіативність при виборі майданчика для її реалізації; • вільний вибір строків реалізації, як кожної з тем, так і усієї Програми в цілому; • варіативність способів реалізації: на уроках, у рамках факультативної роботи, в групах продовженого дня, у межах позакласної виховної роботи. Матеріал програми «Абетка харчування» може використовуватися також як додатковий на уроках з предметів базового навчального плану «Я і Україна», « Навколишній світ», «Основи здоров'я», «Довкілля», «Трудове навчання».

 13. Тематика програми • яким має бути повноцінне харчування; • режим харчування; • найважливіші продукти харчування школяра; • щоденний раціон; • цінність води для здоров’я людини; • народні традиції харчування та ін.

 14. Форми і методи реалізації програми • ігровий метод (рольові, сюжетні, ситуаційні ігри); • елементи проектної діяльності; • дискусійні форми роботи.

 15. Зміст програми, а також форми й методи її реалізації мають ігровий характер, що найбільше відповідає і віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Забезпечує їх активну участь у процесі навчання. Завдання, які пропонуються у робочому зошиті, теж орієнтовані на творчу роботу дитини — самостійну, в групі або колективі, з батьками.

 16. Кожна з тем методичного посібника складається з: • мети та завдань; • загальних рекомендацій для педагога; • інформаційної довідки, яка містить наукову інформацію з даної теми (вона допоможе педагогу отримати більш повне уявлення про проблему, яка вивчається); • додаткових варіантів роботи дітей за темою як доповнення до форм роботи, які пропонуються у робочому зошиті; • інтерактивних ігор з використанням карток; • рекомендованих форм роботи з батьками.

 17. Очікування • формування корисних умінь і навичок в області раціонального харчування; • виховання певних смакових переваг; • залучення батьків до реалізації Програми; • вплив на організацію і структуру; харчування в сім’ях школярів

 18. Фея Смачнуля Питайлик Герої програми

 19. Подача матеріалів на сторінках зошита Пізнавальний матеріал Ігровий матеріал Завдання для закріплення матеріалу

 20. Підсумковий урок. Відзнака знань

 21. 29 лютого 2012 року вчителі початкових класів гімназії були учасниками Всеукраїнського семінару «Абетка харчування» - перша сходинка у здобутті здорового способу життя»

 22. Уроки вчителів гімназії увійшли до збірника «Розробки уроків варіативної складової програми «Абетка харчування» для учнів 1-4 класів, що проводилися вчителями України у 2011-2012 н.р.

 23. Дякую за увагу!