Download
dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara

Dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dua nilai yang diamalkan oleh angkasawan yang telah berjaya mengharumkan nama negara Angkasawan yang berjaya mengharumkan nama negara mengamalkan nilai cinta akan negara. Beliau mempunyai perasaan sayang dan perasaan banggakepada negaradengan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Angkasawan yang berjaya mengharumkan nama negara mangamalkan nilai sanggup berkorban untuknegara. Beliau mempunyai kerelaan untuk melakukandan menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

  2. Tiga cabaran yang ditempuhi oleh angkasawan untuk menjayakan misi tersebut • Menyertai latihan sebelum melakukan misi tersebut • Mempunyai tubuh badan yang sihat • Menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa di angkasa lepas

  3. Tiga kebaikan pelaksanaan Program Angkasawan Malaysia terhadap kemajuan negara • Meningkatkan semangat untuk mencipta kejayaan dalam kalangan remaja untuk melahirkan generasi yang bermotivasi • Menjadikan negara Malaysia negara yang berteknologi maju • Melahirkan angkasawan yang lebih baik

  4. Disediakan oleh: • KOO CHEE HUNG 5 SC 1 • SIEW KUEN HEE 5 SC 1 • LEN CHUN KEAT 5 SC 2