slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย ภาพรวม 10 % PowerPoint Presentation
Download Presentation
เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย ภาพรวม 10 %

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย ภาพรวม 10 %

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย ภาพรวม 10 %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย ภาพรวม 10 % อนุรักษ์พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพ

 2. โครงการศรีสังวรรวมใจ ลดใช้พลังงาน 2553 รายงานความก้าวหน้า พค.53 • ตรวจสอบภายใน 5 คน ศึกษาเอกสารการประเมิน • ดำเนินการมาตรการทางเทคนิค – กันความร้อนฝ้า , ล้างแอร์ ,ฉนวนหุ้มท่อไอน้ำ • สื่อสาร + ปชส. - เว็ป รพ.+ จัดบอร์ดต่อเนื่อง + เตรียมการรณรงค์ • รวบรวมข้อมูลรายงาน สรุปความร่วมมือ • จัดทำรายงานตามรูปแบบ กรม พพ. Updateเป็นระยะ

 3. การดำเนินการมาตรการทางเทคนิคการดำเนินการมาตรการทางเทคนิค • แผ่นกันความร้อนใต้ฝ้า - อาคาร วฟฟ. 475 ตรม. ก่อนทำ 49,406 บ. หลังทำ 15,838 บ. ประหยัด 33,568 บ. • ล้างเครื่องปรับอากาศแยกส่วน261 เครื่อง ก่อนทำ 7,458,818 บ. หลังทำ 6,712,936 บ. ประหยัด 745,881 บ. • ฉนวนหุ้มท่อไอน้ำ1.9 เมตร ก่อนทำ 3,584.97 บ. หลังทำ 535.61 บ. ประหยัด 3,049.36บ. • เปลี่ยนหลอดไฟT8(36+10) W เป็น(T5 32)W2,925 หลอด ก่อนทำ 1,767,987 บ. หลังทำ 1,229,904 บ. ประหยัด 538,083 บ.

 4. เดินรณรงค์ 2 เรื่องอนุรักษ์พลังงานนับถอยหลัง HA 99 วัน11 มิย.53 : บ่ายเชิญชวนใส่เสื้อสีเขียว

 5. ธันวาคม 2552 600 KW

 6. มีนาคม 2553 843KW

 7. เมษายน 2553 984KW 975KW

 8. พฤษภาคม 2553 879KW

 9. มิถุนายน 2553 879KW 11.05 น.

 10. 23 เมษายน 2552 957 KW 957 KW เฉลี่ย 559.96 KW เฉลี่ย 559.96 KW 14.45 14.45 303 KW 303 KW 03.30 03.30

 11. 23 เมษายน 2553 984 KW 11.15 เฉลี่ย 580.22 KW 324 KW 06.30

 12. 10 พฤษภาคม 2553 879 KW 11.00 เฉลี่ย 536.03 KW 303 KW 06.30

 13. 11 พฤษภาคม 2553 879 KW เฉลี่ย 530.09 KW 15.45 288 KW 06.15

 14. ทำไมเราต้องบริหารจัดการ...ทรัพยากร+พลังงานทำไมเราต้องบริหารจัดการ...ทรัพยากร+พลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร การจัดการ .... ลดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพในการบริการ และปรับปรุงสภาพการทำงาน ปรับปรุงจาก“Good Practice Guide: Aspects of Energy Management” by Department of Environment Transportation Region, England.

 15. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั่วทั้งองค์กร

 16. มาตรการเพิ่มเติม มี.ค.53 • สนย. / ยา OPD– ตั้งค่าพิมพ์คอมฯ fast หมึก • ER– ตัดสายเสียบAirน้ำเกลือ มาเป็นแกนพันสายไหมเย็บแผล • ศัลย์ ญ. – ขวด NSS1,000 CC.ทำฝักบัวล้าง...แทนการตักราด / โต๊ะคร่อมเตียงเก่า => รถเข็นสระผมปรับระดับได้ / ตกลงเวลาเปิดแอร์ • Trauma– ใช้ปลอก gelcoฆ่าเชื้อครอบข้อต่อดูดเสมหะแทนก๊อสหุ้มติดพลาสเตอร์ • ผ่าตัด+วิสัญญี – silk หลังฉีก แบ่งใช้ 3-7 ราย

 17. มาตรการเพิ่มเติม มี.ค.53 • NICU – ใช้ขวดแบนนึ่งใส่นมแม่ แทนขวด,ถุงนม / นำจุด extension มาใช้จุด syringeยากิน แทนเข็ม / รวมถุงซิบคืนห้องยา • กุมาร – ใช้ขวด 5%d/w เล็ก ใส่ของ ใส่ heploch แขวนเสาน้ำเกลือ / ตัดพลาสเตอร์พอดี • บัตร - ทำกล่อง reuseใส่ของใช้ /ปิดแอร์ 15.30 • ICT– กำหนดเวลาใช้งานเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด / เปิดแอร์ 10 น. คนน้อยเปิดพัดลม / ตั้งระบบประหยัด เครื่องคอมทั้ง รพ. • วสค. - ลดการพิมพ์เลเซอร์ ใช้ dotแทน

 18. มาตรการเพิ่มเติม มี.ค.53 • ยา IPD – reuseฯลฯ ทำสมุดจดจากใบสั่งยาเสีย , ใช้กระดาษรองสติ๊กเกอร์ , ถุงใส่ยาให้ตึกใช้ใส่อาเจียน , ขอคืนถุงซิบ , ขอกระดาษใช้แล้ว 1 หน้า , คลิป ยางวง กระดาษ copyยากันชื้น เก็บใช้ใหม่ • ยา OPD – งดเบิกของใช้ฟุ่มเฟือย >10 ปี(ทิชชู น้ำยาล้างจาน สบู่) , ใช้กระดาษรองสติ๊กเกอร์ , ตัดกล่องกระดาษแข็งทำตั๋วน้ำเกลือ • โรงกลั่น – ปรับกระบวนงานกลั่นน้ำ • คลังยา - กินน้ำจากกระติกน้ำแข็ง

 19. มาตรการเพิ่มเติม มี.ค.53 • จ่ายกลาง – ของใช้นาน ๆ ครั้ง ใส่ซองสเตอร์ไรด์ ยืดอายุการใช้งาน จาก 7 วัน เป็น 1 ปี • ไตเทียม – ขวดสเปรย์พ่นยาหมดแล้วมาฆ่าเชื้อ ใส่แอลกอฮอล์ 70 % / นำ Tranducerตัวเก่า อบแก๊สใช้จนหมดสภาพ • ICU – กำหนด โซน/ผรช.ประจำวัน • 6/1,2 – เปิดแอร์ +ไฟฟ้าเมื่อมี ผป. ปิดแอร์+ไฟฟ้า เมื่อผป.ออกทันที / เปิดไฟระเบียงสลับดวง • 6/3,4 – กำหนดวิธีเดินขึ้นลงตึกแบบไม่เหนื่อย แทนลิฟต์ จะลดได้ 99,360 บาท / ถุงผ้าห่มใช้ใส่ขยะ

 20. มาตรการเพิ่มเติม มี.ค.53 • จักษุ – ประสานห้องบัตรไม่ต้องพิมพ์ใบต่อซักประวัติ จะใช้กระดาษไม่ให้เหลือที่ว่าง และพิมพ์ใบต่อเพิ่มเอง เมื่อหมดหน้า • โสตฯ – ละลายน้ำแข็งตู้เย็นเดือนละ 1 ครั้ง / ใช้บันไดแทนลิฟต์ • บริหารฯ – ขอกล่องจากห้องยา แทนการซื้อกล่องพัสดุใหม่ • การเงิน – ซ่อมแฟ้มเสนอที่ชำรุดกลับมาใช้อีก • บัญชี – กำหนดรายการเบิกวัสดุที่จำเป็น 3 รายการ

 21. ทำความเข้าใจแบบรายงานทำความเข้าใจแบบรายงาน ข้อ 1 อนุรักษ์พลังงาน – ดูHK ด้วยไม่ต้องใส่สาระที่มีใน HKแล้ว ข้อ 2 ทรัพยากร คือ พัสดุ + เงินลดการใช้ ลดการเบิก เพิ่มรายได้(ถ้าเกี่ยวกับน้ำ+ไฟ+น้ำมัน ให้อยู่ข้อ 1)

 22. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั่วทั้งองค์กร

 23. ความสามัคคี คือ ..พลัง....

 24. ข้อคิดแด่ผู้บริหาร หากไม่มีข้อมูล ก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ หากไม่มีเป้าหมาย+ตัวชี้วัดก็ไม่สามารถบอกความสำเร็จได้

 25. มูลค่า Stockที่หน่วยคุณภาพ หน่วยคุณภาพ = 54 หน่วย พย.52 ส่ง 40 หน่วย Stock4,374,051 บ. มีค.5335 หน่วย Stock3,863,607 บ. ลดมูลค่าStockได้ 510,444 บ.(ปรับปรุงข้อมูล) เมย.5335 หน่วย Stock3,926,670 บ. มูลค่าStockเพิ่มขึ้น63,063 บ.

 26. มูลค่า Stockที่หน่วยคุณภาพ หน่วยคุณภาพ = 54 หน่วย ส่งครบ 3 ครั้ง 35 หน่วย คิดเป็น 64.81% ส่ง 2 ครั้งหลัง มีค. เมย.53 40 หน่วย คิดเป็น 74.07% รวม 3 ครั้งไม่ส่งเลย 6 หน่วย คิดเป็น 11.11% เมย.5340หน่วยStock3,943,579 บ. มูลค่าStockเพิ่มขึ้น58,897.68บ.

 27. ข้อมูลค่าใช้จ่ายรพ.ปี 52 รวมใช้วัสดุ+จ้าง 33,068,945 บ. แหล่งข้อมูล : สบย.

 28. มูลค่าเบิกวัสดุ ปี 2552

 29. มูลค่างานจ้าง ปี 2552 รวมใช้วัสดุ+จ้าง 33,068,945 บ.

 30. มูลค่างานจ้างแยกตามหน่วยงานมูลค่างานจ้างแยกตามหน่วยงาน

 31. ค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยต้นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยต้นทุนสนับสนุน

 32. ค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยต้นทุนบริการค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยต้นทุนบริการ

 33. ข้อตกลงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายข้อตกลงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย • เกี่ยวกับผู้รับบริการ ใช้ • เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใช้+บำรุงรักษา • ไม่ใช่งาน(ความสะดวก/สวัสดิการ) ?? เป้าหมายรวม = ลด 10 %