Download
kvaliteter i software n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvaliteter i software PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvaliteter i software

Kvaliteter i software

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvaliteter i software

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvaliteter i software • Kvalitet på højt niveau • Lektor Klaus Marius HansenISIS KatrinebjergAarhus Universitet • CISS-projekter relateret til modeldrevet softwareudvikling • Lektor Arne SkouCISSAalborg Universitet

 2. Kvalitet på Højt Niveau Klaus Marius Hansen Aarhus Universitet

 3. Plan • To budskaber • Software-arkitektur er kritisk for mange kvalitets-egenskaber • Software-arkitektur kan designes så mange kvalitets-egenskaber kan opfyldes • Eksempler fra ISIS-projekter • LIWAS • EPCiR/eu-DOMAIN

 4. Arkitekturer for kommunikation mellem stationære og mobile enheder (LIWAS) • Formål • Udvikle pålidelige systemer til måling og klassifikation af vejforhold: is, våd, tør, … • Udvikle protokoller og infrastrukturer til kommunikation af resultater • Ad hoc-netværk mellem biler og til stationære enheder • Deltagere • LIWAS A/S • Aarhus Universitet • ISIS Katrinebjerg • Resultater • Proofs-of-concepts • Måling og klassifikation • Ad hoc-kommunikation • Hybrid infrastruktur • Prototyper af Ex Hoc-infrastrukturen oven på OSVM-platformen • Design, modellering og analyse af geocast-baserede protokoller

 5. Enabling Pervasive Computing in Reality (EPCiR) • Formål • Undersøge nuværende teknologier til pervasive computing • Prototyper af gateway-baserede løsninger • Deltagere • TDC Totalløsninger A/S • InJet ApS • Innovation Lab • Aarhus Universitet • Center for It-sikkerhed, Alexandra Instituttet • Resultater • Prototyper plus forretnings-, arkitektur- og sikkerhedsevalueringer • “eu-DOMAIN” EU STREP-projekt integration i ambient intelligence-anvendelser

 6. Objekt-Orienteret Software Safety (OOSafety) • Formål • Undersøge snittet mellem objekt-orientering og software safety • Pilot-projekt omkring udvikling af en “safe frekvensomformer” • Deltagere • Danfoss Drives A/S • Systematic Software Engineering A/S • Aarhus Universitet • ISIS Katrinebjerg • Resultater • Objekt-orienterede versioner af traditionelle safety-teknikker • Udforskende prototyper af værktøjsunderstøttelse

 7. Software-arkitektur • Software-arkitektur • “structures of the system, which comprise software elements, the externally visible properties of those elements, and the relationships among them” • “Software Architecture = {Elements, Form, Rationale}” • Arkitektur -> implementation • En implementation har en arkitektur hvis den opfylder dennes strukturelle designbeslutninger • Arkitektur dikterer organisatorisk struktur • Arkitektur -> kvaliteter • Muliggør eller forhindrer ønskede kvaliteter • Fx • Performance • Modificerbarhed • Sikkerhed • Skalerbarhed • Strategier for mange kvaliteter er i natur arkitektoniske

 8. Kvalitet? • Funktionalitet • Et systems evne til at udføre de opgaver som det var bestemt til • Kvalitet • “The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs” (ISO 9126-1/ISO 8402) • (Kvalitets)attributter • “A measurable physical or abstract property of an entity” (ISO 9126-1) • (Funktionalitet og kvalitetsattributter er ikke-ortogonale…)

 9. En simplificeret udviklingsproces • Kvalitetsattributter • Hvordan defineres ønsket kvalitet? • Hvordan designes en softwarearkitektur, så den ønskede kvalitet opnås? • Hvordan evalueres om en softwarearkitektur har en ønsket kvalitet? • (I virkeligheden iterativ, inkrementel, eksperimentel)

 10. Eksempler – Systemkvalitetsattributter • Kvalitet(sattributter) ved et system • Performance, testability, modifiability, reliability, availability, … • I modsætning til • forretningsmæssige kvaliteter (time to market, cost/benefit, …) • arkitektoniske kvaliteter (con)ceptual integrity, buildability, … • Hvordan beskrives? • Operationelt • Overlappende • Forskellige begreber

 11. Kvalitetsscenarier

 12. Eksempel

 13. LIWAS • Central kvalitetsattribut • Modificerbarhed • Arkitektoniske konsekvenser • OSVM-platform • Protokoller til opdatering • Autonome, forbundne enheder

 14. EPCiR/eu-DOMAIN • Central kvalitetsattribut • Interoperabilitet • Arkitektoniske konsekvenser • OSGi-platform • Web services • Også semantiske • Meta-modeller • Regel-baseret beregning

 15. OOSafety • Kritisk kvalitetsattribut • Safety • IEC-61508 • Arkitektoniske konsekvenser • Safe kernel • Modellering af abstraktioner • Høj pålidelighed

 16. Opsummering • Kvalitet <-> software-arkitektur • Tre eksempler • LIWAS • EPCiR/eu-DOMAIN • OOSafety

 17. For yderligere information • http://www.isis.alexandra.dk/software • http://www.ooss.dk