Download
reumanetwerk groepsoefentherapie bij reumatische aandoeningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reumanetwerk (Groepsoefentherapie) bij Reumatische aandoeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reumanetwerk (Groepsoefentherapie) bij Reumatische aandoeningen

Reumanetwerk (Groepsoefentherapie) bij Reumatische aandoeningen

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Reumanetwerk (Groepsoefentherapie) bij Reumatische aandoeningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reumanetwerk(Groepsoefentherapie) bij Reumatische aandoeningen

 2. Inleiding • Opstart groepsoefentherapie - netwerk reumatische aandoeningen. • Voorbeeld: Reumanetwerk Zuid-Veluwe

 3. Wat is groepsoefentherapie? • Het onder begeleiding van een Fysio- of oefentherapeut Mensendieck bewegen, nat of droog volgens o.a. de RAPIT oefenvormen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de groepsoefentherapie georganiseerd te zijn volgens een aantal voorwaarden.

 4. Wat is het doel? • Er wordt gestreeft naar verbetering van het functioneren of het in stand houden van het huidige niveau van functioneren.

 5. Gewenste Situatie • Rustige / chronische fase (met klachten) • Oefentherapie (deskundige begeleiding in groepen 6-10 deelnemers in programma conform AZM/Reumabond ) • RAPIT programma • Indien nodig incidenteel extra individuele sessies voor extra informatieen individuele screening

 6. 1 2 3 Zwemgroep/Pilates/ Nordic WalkingRPV Sport extra Eigen sportactiviteit Sportiefwandelen

 7. Maar hoe kom je tot zo’n Reumanetwerk? Welke partijen zijn van belang in het netwerk? • De Patiëntenvereniging • Reumatoloog • Reumaconsulent • Fysiotherapeut/oefentherapeut • Zorgverzekeraar

 8. Zoek de juiste mensen • Plan een info bijeenkomst • Nodig uit: reumatologen reumaconsulenten fysiotherapeuten Kijk hiervoor binnen je eigen netwerk of regio (contacten die je als rpv vaak al hebt)!

 9. Accommodaties, dat kunnen zijn: • Fysiotherapiepraktijken • Zwembad, extra verwarmd water • Gymzalen • Sportscholen Hierbij kan van nut zijn de gemeente in te schakelen!

 10. De doelgroep informeren • Informatiebijeenkomst organiseren • Foldermateriaal maken

 11. Welke taak ligt er voor de RPV: • Kandidaten verwijzen c.q. aanmelden • Informatiefolder maken en verspreiden • Vergaderingen netwerk bijwonen! Erg belangrijk voor de goede samenwerking • Zorgdragen voor de presentielijsten en contact onderhouden langdurig afwezigen • Jaarlijks info/voorlichtingsbijeenkomst organiseren rondom groepsoefentherapie

 12. en wat brengt het de RPV: • Kwalitatief goed en verantwoord beweegaanbod • Garantie voor de continuïteit • Aanwas leden

 13. De netwerk staat en start • Verwijzing Reumatoloog/reumaconsulent voor groepsoefentherapie - folder rpv, met contactpersoon gegevens • Aanmelding bij RPV (deelname is gekoppeld aan lidmaatschap RPV) • Contactpersoon meld kandidaat aan voor de meting/conditietest bij de fysiotherapeut.

 14. Plaatsing oefengroep • Na de bespreking van de uitslag van de meting zal kandidaat geplaatst worden in 1 van de aandoening specifieke groepen, dit kan zijn een ‘natte’ groep dan wel een ‘droge’ groep. • Niet onbelangrijk is: deze meting zal elk halfjaar herhaald worden!

 15. Waarom zijn de groepen ingedeeld naar reumavorm? Zij zijn ingedeeld naar reumavorm om 2 redenen: 1. RA en Bechterew zit voor alle verzekerden in de basisverzekering en daar mogen van deverzekeraars geen andere aandoeningen bij trainen. 2. Inhoudelijk zitten er verschillen in belasting van de groepen en in coördinatie mogelijkheden

 16. Samenwerking Welke afspraken maak je binnen het Reumanetwerk over: * de samenwerking * frequentie van groepsbegeleiding * overlegstructuur? 2x per jaar is er scholing voor de therapeuten binnen het netwerk 2-4 per jaar is er overleg met alle betrokkenen over de ontwikkelingen van het netwerk 2-3 per jaar is er overleg met Menzis over het Reumanetwerk Daarnaast wordt er gewerkt aan de hand van een werkrooster, bijv. in Veenendaal zijn er voor de verschillende groepen 2-4 vaste therapeuten die de groepen begeleiden.

 17. Overzicht ReumanetwerkZuid-Veluwedeel Fysiotherapiein Veenendaal, Ede, Bennekom en Wageningen 2008/2009 Hans Bloo

 18. Reumanetwerk Zuid-Veluwe Veenendaal

 19. Reumanetwerk Zuid-Veluwe Ede

 20. Reumanetwerk Zuid-Veluwe Bennekom

 21. Reumanetwerk Zuid-Veluwe Wageningen