Even bijpraten - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Even bijpraten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Even bijpraten

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Even bijpraten
98 Views
lexi
Download Presentation

Even bijpraten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Even bijpraten Over saMBO-ICT en Kennisnet Jan Kees Meindersma en Jan Bartling 18 januari 2012

 2. Thema’s Organiseren van onderwijs Onderwijs Verantwoording De IT functie Jan Bartling

 3. ICT Bekwaamheidseisen Jan Kees Meindersma

 4. ExamineringTaal en Rekenen Jan Bartling

 5. Begeleiding Jan Kees Meindersma

 6. Leermiddelen Jan Bartling

 7. ECK II Jan Kees Meindersma

 8. PoCInschrijven Jan Bartling

 9. CRM Jan Kees Meindersma

 10. ESB Jan Bartling

 11. Business case Jan Kees Meindersma

 12. Jan-KeesMeindersma Jan Bartling