Download
n v t va sp p sek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návštěva SPŠ Písek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návštěva SPŠ Písek

Návštěva SPŠ Písek

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Návštěva SPŠ Písek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Návštěva SPŠ Písek

  2. Když jsme přišli škola nás zaujala už z venku . Nejdříve nás posadily do jazykové učebny kde jsme si vyzkoušeli test z německého jazyka . Bohužel to bylo trochu obtížné .

  3. Poté nás odvedli do dílny , která se nacházela v budově školy . Kde jsme si prohlídli vše co škola nabízela . Bylo tam spousta přístrojů , které jsme stěží poznali .

  4. Poté nás odvedli do konferenční místnosti , kde nás ředitel školy seznámil se školou a s jejím studiem . Seznámil nás také s vybavením školy .

  5. Ještě nám ukázali místnost , kde se nacházeli počítače a jiné přístroje . Také tam byli rozebrané počítače do , kterých jsme nahlédli .

  6. Poté nás odvedli snad do nejlepší části školy což byla tělocvična . Tam jsme posilovali a zkoušeli jsme chodit po laně . Pak jsme dělali různé disciplíny ze , kterých jsme dostávali body , které byli následně zapsány na tabuli .

  7. Nakonec nám ukázali elektro auto . Bohužel jsme se nemohli povozit . Myslím , že to byla povedená exkurze .

  8. Připravily : Jan Havránek • Filip Šedivý