REČENICA - PowerPoint PPT Presentation

re enica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REČENICA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
REČENICA
6810 Views
Download Presentation
libba
Download Presentation

REČENICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REČENICA Usustavljivanje slovničkog gradiva o rečenici (jednostavna, nezavisno, zavisno složena i višestruko složena rečenica ) by Viktorija Lokas, prof.

 2. REČENICA • Skup riječi kojom se prenosi potpuna obavijest. DJEVOJČICA IVA JE KRENULA U ŠKOLU. • Sastoji se od rečeničnih dijelova. DJEVOJČICAIVAJE KRENULA U OSNOVNU ŠKOLU. APOZICIJA SUBJEKT PREDIKAT PRILOŽNA OZNAKA MJESTA by Viktorija Lokas, prof.

 3. KAKVE REČENICE MOGU BITI PO SASTAVU ? by Viktorija Lokas, prof.

 4. ŠTO JE JEDNOSTAVNA REČENICA ? • Jednostavna je rečenica ona koja ima predikat, subjekt i dodatke. IVAN ČITAKNJIGU. SUBJEKTPREDIKATOBJEKT by Viktorija Lokas, prof.

 5. NEPROŠIRENA JEDNOSTAVNA REČENICA • Rečenica koja ima samo predikat ili predikat i subjekt. by Viktorija Lokas, prof.

 6. PROŠIRENA JEDNOSTAVNA REČENICA by Viktorija Lokas, prof.

 7. ŠTO JE SLOŽENA REČENICA ? • Rečenica sklopljena od dviju ili više jednostavnih rečenica. MARKO IDE U ŠKOLU I DOBAR JE UČENIK. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK • Jednostavne rečenice koje su povezane ili uklopljene u složenu rečenicu nazivaju se surečenicama. by Viktorija Lokas, prof.

 8. KAKVE MOGU BITI SLOŽENE REČENICE ? by Viktorija Lokas, prof.

 9. VRSTE SLOŽENIH REČENICA by Viktorija Lokas, prof.

 10. NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE • Nastaju povezivanjem i njihove surečenice nisu u međusobnom odnosu zavisnosti. • Povezane u nezavisno složenu rečenicu, surečenice su nezavisne jedna o drugoj. JEDNOSTAVNA REČENICA Marko čita. Iva pjeva. NEZAVISNO SLOŽENA REČENICA Marko čita, a Iva pjeva. SUREČENICE Marko čita / Iva pjeva JEDNOSTAVNA REČENICA Marko čita. Iva pjeva. by Viktorija Lokas, prof.

 11. KAKVE MOGU BITI NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE PREMA VEZNICIMA ? • BEZVEZNIČKA – REČENIČNI NIZ Nezavisno složena rečenica bez veznika u kojoj su surečenice obično povezane zarezima. 1. SUREČENICA 2. SUREČENICA Marko piše ispit, pazi na vrijeme. • VEZNIČKA Nezavisno složena rečenica u kojoj su surečenice povezane veznicima. 1. SUREČENICA 2. SUREČENICA Marko piše ispit i pazi na vrijeme. VEZNIK by Viktorija Lokas, prof.

 12. KAKVE MOGU BITI NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE PREMA SADRŽAJU SUREČENICE? by Viktorija Lokas, prof.

 13. SASTAVNE REČENICE • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji surečenica međusobno sastavljaju, a surečenice se povezuju sastavnim veznicima: i, pa , te, ni, niti. Sanja je pošla u srednju školu i stekla je nove prijatelje. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK by Viktorija Lokas, prof.

 14. SUPROTNE REČENICE • Nezavisno složene rečenice u kojima je sadržaj jedne surečenice suprotstavljen sadržaju druge, a surečenice se povezuju suprotnim veznicima: a, ali, nego, no, već. • Ispred suprotnih se veznika uvijek piše zarez. Neva nije otišla u kino, nego je kod prijateljice. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK ZAREZ by Viktorija Lokas, prof.

 15. RASTAVNE REČENICE • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji surečenica međusobno rastavljaju, a surečenice povezuju rastavnim veznikom ili. • Sadržaj jedne surečenice isključuje sadržaj druge surečenice. Neva je u kinu ili kod prijateljice. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK by Viktorija Lokas, prof.

 16. ISKLJUČNE REČENICE • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne surečenice izuzima i isključuje iz sadržaja druge, a surečenice se povezuju isključnim veznicima: jedino, jedino što, tek, tek što, samo, samo što. • Ispred isključnih se veznika uvijek piše zarez. Toplo se odjenuo, jedino što nije obuo čizme. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK ZAREZ by Viktorija Lokas, prof.

 17. ZAKLJUČNE REČENICE • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne surečenice zaključuje iz sadržaja druge, a surečenice se povezuju zaključnim veznicima: dakle, zato, stoga. • Ispred zaključnih se veznika uvijek piše zarez. Luka je visok, dakle mogao bi biti dobar košarkaš. 1. surečenica 2. surečenica VEZNIK ZAREZ by Viktorija Lokas, prof.

 18. ZAVISNO SLOŽENE REČENICE • su one rečenice koje nastaju uvrštavanjem. • Prema veznicima mogu biti samo vezničke. VEZNICI ZAVISNO SLOŽENE REČENICE veznik zamjenica u ulozi veznika prilog u ulozi veznika Sjedi jer je umoran. Tko uči, taj zna. Vrati se gdje si bio. by Viktorija Lokas, prof.

 19. ŠTO JE GLAVNA, A ŠTO ZAVISNA SUREČENICA ? • U zavisnoj složenoj rečenici jedna je surečenica uvijek nadređena drugoj. • GLAVNA surečenica je surečenica u koju se druga surečenica uvrštava. • ZAVISNA surečenica je surečenica koja se uvrštava u glavnu surečenicu. ZAVISNO SLOŽENA REČENICA Mateja mi je ispričala priču koju ne ću nikada zaboraviti. GLAVNA SUREČENICA ZAVISNA SUREČENICA Mateja mi je ispričala priču koju ne ću nikada zaboraviti. by Viktorija Lokas, prof.

 20. POREDAK SUREČENICA • UOBIČAJAN – poredak u kojemu je glavna surečenica na prvom mjestu. GLAVNAZAVISNA Pospremi stan kad dođeš kući. • OBRNUTI ( inverzija ) – zavisna surečenica prethodi glavnoj, nalazi se ispred nje. ZAVISNAGLAVNA Kad dođeš kući, pospremi stan. • UMETANJE – zavisna surečenica je umetnuta u glavnu surečenicu. GLAVNAZAVISNA GLAVNA Pospremi ,kad dođeš kući, stan. by Viktorija Lokas, prof.

 21. VRSTE ZAVISNO SLOŽENIH SUREČENICA by Viktorija Lokas, prof.

 22. ŠTO SU PREDIKATNE REČENICA I KAKO IH PREPOZNATI ? • Predikatne su rečenice one rečenice u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao predikat. • Predikatnu ćeš rečenicu prepoznati jer u glavnoj nema predikata, nego samo pomoćni glagol. GLAVNAZAVISNA Glazba je da se tresu prozori. POMOĆNI GLAGOL odnosi se prema glavnoj kao predikat by Viktorija Lokas, prof.

 23. ŠTO SU SUBJEKTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Subjektne su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao subjekt. • Subjektnu ćeš rečenicu prepoznati jer u glavnoj nema subjekta. GLAVNAZAVISNA Dvije sreće grabi tko rano rani. odnosi se prema glavnoj kao subjekt Tko? Što? by Viktorija Lokas, prof.

 24. ŠTO SU OBJEKTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Objektne su one rečenice u kojima se zavisna rečenica odnosi prema glavnoj kao objekt. GLAVNA ZAVISNA Znam gdje je tvoja škola. odnosi se prema glavnoj kao objekt Što? by Viktorija Lokas, prof.

 25. ŠTO SU ATRIBUTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Atributne su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao atribut. • GLAVNA ZAVISNA • Luka ima prijateljicu koja je dobra matematičarka. • odnosi se prema glavnoj kao atribut • Kakvu prijateljicu ? by Viktorija Lokas, prof.

 26. ŠTO SU PRILOŽNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Priložne su one rečenice u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka. • Priložne rečenice označuju različite okolnosti glagolske radnje, pa s obzirom na značenje tih okolnosti mogu biti: MJESNE, VREMENSKE, NAČINSKE, NAMJERNE, POGODBENE, POSLJEDIČNE …. by Viktorija Lokas, prof.

 27. ŠTO SU MJESNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Mjesne su rečenice one u kojima se zavisna rečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka mjesta. • Mjesna surečenica odgovara na pitanja gdje, kamo, kuda ? GLAVNAZAVISNA Matija lovi ribu gdje nitko ne dolazi. odnosi se na glavnu kao POM Gdje ? by Viktorija Lokas, prof.

 28. ŠTO SU VREMENSKE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Vremenske su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka vremena. • Vremenska surečenica odgovara na pitanja kada, dokada, otkada ? GLAVNA ZAVISNA Uvijek vičeš kada ja spavam. odnosi se na glavnu kao POV Kada ? by Viktorija Lokas, prof.

 29. ŠTO SU NAČINSKE REČENICE I KAKO IH PREPOZNAJEMO ? • Načinske su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka načina. • Načinska surečenica odgovara na pitanje kako ? . GLAVNAZAVISNA Jeo je kao što nikad nije. odnosi se prema glavnoj kao PON Kako ? by Viktorija Lokas, prof.

 30. ŠTO SU POGODBENE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ? • Pogodbene su rečenice u kojima zavisna surečenica izriče uvjet: pogodbu, mogućnost i želju da bi se ostvarila radnja glavne rečenice. • Pogodbena rečenica odgovara na pitanje pod kojim uvjetom ? GLAVNAZAVISNA Stići ćeš na vlak ako požuriš. odnosi se na glavnu rečenicu kao POP Pod kojim uvjetom ? by Viktorija Lokas, prof.

 31. VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA • Višestruko složena rečenica ona je rečenica koja je složena od više zavisnih i nezavisnih surečenica. • Višestruko složena rečenica ima tri ili više predikata, složena je od triju ili više surečenica. 1. surečenica2. surečenica3. surečenica Iva je pomislila da je došao Luka jer je čuo plač. PREDIKATI by Viktorija Lokas, prof.

 32. VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA • U višestruko se složenu rečenicu mogu uklopiti i zavisne i nezavisne surečenice. GLAVNANEZAVISNAZAVISNA Majka je kuhala i pekla kolač koji jako volim. SASTAVNAATRIBUTNA by Viktorija Lokas, prof.

 33. VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA Rečenice : • dopunjuju se u međusobnom značenju • zavisna dopunjuje jedan dio glavne • imaju jedan zajednički dio. USUSTAVILI SMO SLOVNIČKO GRADIVO O REČENICI ! by Viktorija Lokas, prof.