Download
art bizant art carolingi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ART BIZANTÍ ART CAROLINGI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ART BIZANTÍ ART CAROLINGI

ART BIZANTÍ ART CAROLINGI

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ART BIZANTÍ ART CAROLINGI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ART BIZANTÍART CAROLINGI 2n ESO

 2. ART BIZANTÍ: arquitectura • L’aportació més important és la cúpula sobre petxines, és a decir, triàngles esfèrics que faciliten el pas de la planta quadrada a la circular de la cúpula, que simbòlicament és una imatge del cel (simbolisme de Déu perquè el cercle es la màxima perfecció). • Arc de mig punt i la columna amb un capitel troncocònic amb molta decoració. • Hay una gran varietat de plantes, amb domini de la planta central però també de creu grega (amb els braços iguals).

 3. Justiniano i Santa Sofia • Segle VI, emperador Justiniano. • En Constantinoble va fer construir l’església de Santa Sofia. És l’obra maestra de l’art bizantí. Arquitectes: Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. • La planta és una combinació de la planta basilical (un rectangle) i la central (un quadrat). És gairebé rectangular amb un doble nàrtex en l’accés i la part interior dividida en tres naus; en la nau central, que acaba amb un absis en la capçelera, trobem una gran cúpula de 31 m. de diàmetre i 55 metres d’altura. Els arquitectes volien superar la cúpula del Panteó (art romà, en la ciutat de Roma). • La cúpula està sobre quatre petxines sobre pilars i contrarestada per un sistema de semicúpules i exedres (quarts d’esfera).

 4. Cúpula monumental Actualment és una mesquita amb quatre torres que són minarets.

 5. Original planta, no de creu grega Cúpula sobre petxines i amb cúpules i exedres com suport extra

 6. Petxines i absis Cúpula sostinguda per pilars i petxines, amb absis i altres cúpules com a contraforts. • 55 metres d’altura. • 31 m. de diàmetre.

 7. En Venecia, Sant Marc • En l’arquitectura bizantina són molt abundants les esglésies de planta de creu grega, cobertes amb cúpules sobre tambors poligonals o petxines. • El millor exemple està en Itàlia i és la basílica de Sant Marc de Venecia, del siglo XI. • La creu grega està inscrita en un rectángle amb cinc cúpules i tres absis; el nàrtex també té petites cúpules.

 8. La planta • Murs: negre • Pilars: quadres negres • Cúpules: cercles • Línies: arcs • Absis: ½ cercle

 9. El lleó i la plaça

 10. Alçat d’un edifici • Analitzar l’estructura: • Tipus de planta • Tipus de coberta • Naus • Contraforts • Voltes i cúpules • Etc.

 11. Cúpules omnipresents Una plaça que, sovint, s’inunda

 12. Espai interior plé de cercles • Les cúpules creen un espai un tant peculiar. • Grans arcs de mig punt fan la transició entre les cúpules. • Decoració amb or.

 13. ART CAROLINGI

 14. Pocs edificis… Capella Palatina • Queden molts pocs exemples de l’arquitectura carolingia. • El millor exemple és la Capella Palatina d’Aquisgran, ciutat actualment d’Alemania coneguda com Aachen o, en francés, Aix-la-Chapelle. • La capella, avui inclosa com part de la catedral d’Aquisgran, va ser construïda entre l’any 798 i el 805.

 15. Capella vella dins d’una catedral nova • Carlemany va ser soterrat en la capella en 814. • La capella era l’únic edifici que va quedar del palau de l’emperador i va ser reaprofitada per a construir la catedral d’Aquisgran.

 16. Característiques • Edifici de dues plantes coronat per una cúpula. • Planta centralitzada, formada per un octògon i, per fora, per un hexadecàgon. Entre ambdos polígons se forma un deambulatori delimitat por columnes. • L’arquitecte va ser el franco Eudes de Metz.

 17. Influències bizantines i orientals És un art eclèctic

 18. COM COMENTAR UNA OBRA D’ART • En el cas d’un edifici (ARQUITECTURA), hauras d’analitzar: • Tipus d’elements (columnes i/o pilars, arcs, voltes, cúpules…); • Orde de les columnes (dòriques, jòniques, corinties); • Com és la façana; • Decoració i materials de construcció; • Com és la planta (si es pot vore).