Download
teknik mengawal musuh makhluk perosak penanaman getah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEKNIK MENGAWAL MUSUH (MAKHLUK PEROSAK) ( Penanaman Getah ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEKNIK MENGAWAL MUSUH (MAKHLUK PEROSAK) ( Penanaman Getah )

TEKNIK MENGAWAL MUSUH (MAKHLUK PEROSAK) ( Penanaman Getah )

358 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEKNIK MENGAWAL MUSUH (MAKHLUK PEROSAK) ( Penanaman Getah )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. (PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH TEKNIK MENGAWAL MUSUH (MAKHLUK PEROSAK)( Penanaman Getah )

  2. TEKNIK MENGAWAL MUSUH (Makhluk Perosak) • Makhluk perosak dalam penanaman getah terbahagi kepada tiga: • 1. Serangga • 2. Moluska • 3. Mamalia

  3. SERANGGA

  4. MOLUSKA

  5. MAMALIA

  6. MAMALIA

  7. RUJUKAN • ABU BAKAR BIN HAJI AHMAD (1985) Teknologi Getah Asli, pp 150-151.Kuala Lumpur: Institut Penyelidikan Getah Malaysia. • ABU BAKAR BIN HAJI AHMAD, ROSLEY BIN ABDULLAH (1994) Teknologi Perladangan Dan Pemprosesan Getah, pp 217-227. Kuala Lumpur: Institut Penyelidikan Getah Malaysia.

  8. SEKIANTERIMA KASIH