Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

317 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMO KURSŲ TVARKARAŠTIS CBRB gynyba TemaNr.2: CBRB pranešimai kpt. Eugenijus Minkevičius

 2. Turinys 1. CBRN grėsmės ir meteorologinių pranešimų tipai, jų paskirtis ir pranešimų turinys. 2. CBRN pavojaus signalų rūšys bei CBRN įspėjamieji ženklai

 3. Literatūra • ATP 45 C. • FM 3-3 Chemical and Biological contamination avoidance (Cheminio ir biologinio užteršimo vengimas). • NATO STANAG 2150.

 4. CBRB įspėjimo ir pranešimo sistemos tikslas ir uždaviniai • CBRB įspėjimo ir pranešimo sistemos tikslas laiku įspėti padalinius apie gesiantį ar esamą CBRB pavojų. • Perspėti ir pranešti apie CBRB atakas ar įvykius nesusijusius su ataka • Perspėti apie galimus taršos rajonus • Perspėti ir pranešti po CBRB atakos apie prognozuojamas vietovės taršos ir pavojaus zonas • Keistis informacija su sąjungininkų pajėgomis, civiliniais valdžios organais ir agentūromis

 5. CBRB perspėjimo ir pranešimų perdavimo struktūra • Operacijos rajono valdymo centras Jungtinis štabas • CBRB informacijos rinkimo centras-junginiai • CBRB informacijos šaltinis daliniai padaliniai

 6. NBC EVENT: type of message. NBC: NBC EVENT=NUC, BIO, CHEM, ROTA or UNK NBC MET: NBC EVENT=BWM, BWF, EDM, EDF, CDM or CDF

 7. CBRB EVENT: type of message. CBRB įvykio: Pranešimų tipai NBC: NBC EVENT=NUC, BIO, CHEM, ROTA or UNK NBC MET: NBC EVENT=BWM, BWF, EDM, EDF, CDM or CDF

 8. CBRB TYPES NUC Nuclear strike report BIO Bio strike report CHEM Chem strike report ROTA Release Other Than Attack report UNK Unknown

 9. CBRB pranešimai (1) CBRB 1 Stebėtojo raportas pateikiantis pirminius duomenis. (2) CBRB 2 Raportas parengtas apibendrinus gautus CBRB 1 pranešimų duomenis. (3) CBRB 3 raportas neatidėliotinam įspėjimui apie prognozuojamas tašos ir pavojaus zonas (4) CBRB 4 raportas skirtas perduoti detektavimo duomenis ir monitoringo bei apžvalgos rezultatus. Šis raportas naudojamas dviem atvejais. Pirmu atveju, jeigu ataka nėra pastebėta, bet pirmieji požymiai apie tašą yra detektuoti. Antru atveju, naudojama pranešimui apie apžvalgos ir monitoringo grupių išmatuotą taršą, bet tik dalyje užterštos vietovės. 5) CBRB 5 Pranešimas skirtas informacijos siuntimui apie faktines taršos zonas. Šiame pranešime gali būti įtraukta informacija ir apie galimas taršos zonas, bet tik tada, jeigu jame yra nurodytos faktinės taršos koordinatės (6) CBRB 6 pranešime perduodama detali informacija apie CBRB įvykį.

 10. CBRB pranešimų tvarka Jungtinio štabo CBRB centras Paramos ir priskirti padaliniai Sausumos štabas/ GV Brigados štabas Paramos ir priskirti padaliniai CBRB 1 ir 4 pranešimai Batalionas CBRB 2, 3 ir 5* pranešimai CBRB 6** pranešimas Kuopa, baterija ABC 1*** apie branduolinį sprogimą * geriau jei siunčiamas kuo anksčiau. ** siunčiama tik tada jeigu yra reikalingas. *** branduolinėms atakoms, kurias nustato padalinių stebėtojai siųs pranešimus tiesiai divizijos ABC centrui. Visiems kitiems padaliniams paruošta informacija bus išsiunčiama jei tik bus ji reikalinga.

 11. CBRB ir ROTA pranešimuose naudojamos eilės ir jose pateikiami duomenys.

 12. CBRB pranešimų eilių reikšmės

 13. CBRB pranešimų eilių reikšmės

 14. CBRB pranešimų eilių reikšmės

 15. CBRB pranešimų eilių reikšmės

 16. Klasifikacija ir pirmenybė 1.Jeigu ABC pranešime nėra specifinės operacinės informacijos , pavyzdžiui poveikio padaliniams –visi tokie pranešimai turi būti klasifikuojami kaip neslapti. 2. ABC 1 pranešimo raportas apie priešo PIRMĄ ABC ginklo panaudojimą ( pirmas branduolinio, biologinio, cheminio ginklo panaudojimas) privalo būti siunčiamas pirmumo teisia FLASH (blyksnio, žaibo pranešimas) (Z) 3.Visiems kitiems suteikiama prioriteto tvarka , kuri atspindi jo turinio vertingumą operacijai. Dažniausia priskiriama žyma IMMEDIATE (neatidėliotinas) (O)

 17. Pranešimų pavyzdžiai (CBRB 1)

 18. Pranešimų pavyzdžiai (CBRB 1)

 19. Pranešimo pavyzdys NUC 2

 20. Pranešimo pavyzdys CBRB 3

 21. Pranešimo pavyzdys CBRB 3

 22. Pranešimo pavyzdys CBRB 4

 23. Pranešimo pavyzdys CBRB 4

 24. Pranešimo pavyzdys CBRB 5

 25. Pranešimo pavyzdys CBRB 5

 26. Pranešimo pavyzdys CBRB 6

 27. Pranešimo pavyzdys CBRB 6

 28. CBRB pranešimų eilių laukai ir juose užrašomų duomenys su angliškais sutrumpinimais bei kodais. ALFA Smūgio serijinis numeris /- /- /- /- /- // | | | | (O) Pranešimo/raporto rangas, 1-3 N. | | | (M) Įvykio tipas( priedas C, C16c.), 1-2 A. | | (M) Eilės (sekos) numeris, 1-10 X. | (M) Ruošėjo (kūrėjo) kodas, 1-6 X. (M) Šalies, 2A ar: (M) Vietovės kontrolės centro (ACC) kodas, 2-3 AN. • Pastaba:Pirmą lauką pildo ACC, Antrą – pranešimo rengėjas ar NBCC.Penktas laukas pildomas tik NBC 2NUC

 29. CBRB pranešimų eilių laukai ir juose užrašomų duomenys su angliškais sutrumpinimais bei kodais. BRAVO Stebėtojo vieta ir kryptis į atakos ar įvykio vietą /- /- // | (M) Kryptis į atakos ar įvykio vietą nuo matuojančio srebėtojo ar vieneto. (priedas C, C10), 6-7AN | Stebėtojo vieta gali būti nurodyta: (M) Geografinis vietos pavadinimas (vardas), 1-30 X, arba (M) Geografinė padėtis, LAT/LONG, sekundėmis, 15 AN, ar (M) Geografinė padėtis, UTM 10-Metre, 13 AN, ar (M) Geografinė padėtis, LAT/LONG, minutėmis, 11 AN, ar (M) Geografinė padėtis, UTM 100-metrų, 11 AN. LAT/LONG-Latitude/Longitude (platuma/ilguma) UTM-Universal Transverse Mercator (universali skersinė Merkatoriaus)

 30. C10. Unit of Measurement, Direction- krypties matavimo vienetai DGM Degrees/Magnetic North- laipsniai/magnetinės šiaurės DGT Degrees/True North- laipsniai/tikros šiaurės DGG Degrees/Grid North- laipsniai/šiaurė nuo kilometrinio tinklelio MLM Mils/Magnetic North- Milsai(tūkstantosios)/ magnetinės šiaurės MLT Mils/True North- Milsai/ tikros šiaurės MLG Mils/Grid North- Milsai/ šiaurė nuo kilometrinio tinklelio

 31. * - tikroji šiaurė Pavyzdys + * +-koordinačių tinklelio stačioji linija v V –magnetinė šiaurė 1o25' 5o04' Magnetinė deklinacija 2000 m. 5o 04‘ į rytus Dienovidinių artėjimas 1o 25‘į vakarus Magnetinės rodyklės nuokrypis nuo tinklelio 6o29‘į rytus Metinis magnetinis deklinacijos pokytis 0o04‘ į rytus Lapo viduryje

 32. CBRB pranešimų eilių laukai CHARLIE Data ir laikas apie praneštą ar stebėtą įvykio pabaigą. /- /- // | (O) Įvykio pabaigos data-laikas, Zulu – laikas, mėnuo, metai, 14 AN (M) Pranešimo ar stebėjimo data-laikas Zulu-laikas, mėnuo ir metai, 14 AN

 33. CBRB pranešimų eilių laukai DELTA Atakos ar sprogimo pradžios data-laikas ir atakos pabaigos data – laikas /- /- // | (O) Atakos pabaigos data- laikas, Zulu – laikas, mėnuo, metai, 14 AN (M) Atakos ar sprogimo data-laikas, Zulu –laikas, mėnuo, metai, 14 AN

 34. CBRB pranešimų eilių laukai FOXTROT Atakos ar įvykio vieta /-* /- // (* = 6) | (M) Vietos apibūdinimas( priedas C, C17), 2A Atakos ar įvykio vieta nurodoma: (M) Geografinis vietos pavadinimas, 1-30 X, ar (M) Geografinė padėtis, LAT/LONG, sekundėmis, 15 AN, (M), Geografinė padėtis UTM 10-metrų, 13 AN, (M) Geografinė padėtis, LAT/LONG, Minutėmis, 11 AN, (M) Geografinė padėtis, UTM 100-metrų, 11 AN Paaiškinimas keliems laukams Eilėje FOXTROT: Laukai 1-2 kartojami, kad galima būtu įrašyti iki 6 duomenų tam , kad apibrėžti tiksliau atakos liniją ar vietą. C17. Location Qualifier. Vietos apibūdinimas (kvalifikavimas) AA Actual Location –faktinė vieta EE Estimated Location- apskaičiuota vieta

 35. CBRB pranešimų eilių laukai GOLF Informacija apie ginklo pristatymo priemonę ir jų kiekį /- /- /- /- /- // | | | | (M) Agento talpyklų kiekis, 1 - 3 N, ar | | | | (M) Išleidimo (paskleidimo) dydis ( Pr. C, C04c.), 3 A | | | (M) Agento talpyklos tipas (rūšis) (Pr. C, C04b), 3 A | | (M) Gabenimo sistemų skaičius, 1-3 N | (M) Gabenimo priemonės tipas ( C, C04a), 3 A (M) Įtariamas/Stebėtas įvykis (Pr. C, C05), 3 A

 36. C04a. Delivery System Type -pristatymo iki taikinio sistemų tipai AIR Aircraft - aviacija BOM Bomb (delivering Bomblets only ) bomborduoti (tik mažo kalibro bombų pristatymo priemonės) CAN Cannon -patranka MLR Multiple Launched Rocket System – raketų daukartinio paleidimo sistema (tipo ,,Katiuša”) MSL Missile-raketa MOR Mortar- minosvaidis PLT Plant-įranga ,mašinos ,agregatai. RLD Railroad Car- geležinkelio transportas SHP Ship- laivas TPT Transport- transportas UNK Unknown- nežinomas

 37. C04b. Agent Container Type- agentų talpyklų (konteinerių) tipai BML Bomblets-kasetinė aviacinė bomba BOM Bomb- bomba BTL Pressurised Gas Bottle –hermetiškas dujų butelis (flokonas) BUK Bunker – dėžė (talpa) CON Generic Storage Container -bendras saugojimo konteineris DRM Nominal 200 litre Storage Drum – 200 litrų talpos saugojimo statinė (bidonas). GEN Generator (Aerosol) –generatorius (gamintojas) (aerozolio). MSL Missile- raketa (tirinti sensorius ir autonominį valdymą) RCT Reactor- reaktorius RKT Rocket- reaktyvinis sviedinys SHL Shell- sviedinys SPR Spray (tank)- purškalas (sisterna, bakas) STK Stockpile- rezervuaras TNK Storage Tank- saugyklos bakas TOR Torpedo- torpeda MNE Mine (NBC filled only)- mina ( tik užpildyta ABC) UNK Unknown- nežinoma WST Waste- atliekos

 38. C04c. Size of Spill or Release (ROTA ) Išsiliejimo ar išleidimo dydis (apimtis,tūris) (ROTA) SML Small (Less than 200 Litres or 200 KG)- nedidelis (mažiau kaip 200 litrų arba 200 kilogramų) LRG Large - didelis XLG Extra Large (Greater than 1500 Litres or 1500 KG)- labia didelis (daugiau negu 1500 litrų ar 1500 kilogramų) UNK Unknown-nežinomas C05. Suspected/Observed Įtariamas/stebėtas SUS Suspected - įtariamas OBS Observed- stebėtas

 39. CBRB pranešimų eilių laukai HOTEL Type of Nuclear Burst /- // (M) Branduolinio sprogimo tipas (Pr. C, C12), 3-4 A C12. Type of Nuclear Burst or Agent Release Height -branduolinio sprogimo tipas ar agento išleidimo aukštis. AIR Air- orinis SURF Surface (release on ground impact )- antžeminis SUBS Sub surface (SUBS is only used in NUC reports)- (naudojama tik NUC pranešimuose) požeminis UNK Unknown- nežinomas

 40. CBRB pranešimų eilių laukai INDIA Informacija apie biologinės/ cheminės atakos ar ROTA įvykiometu paskleistus agentus. /- /- /- /-* // (* = 2) | | | (O) Detektavimo tipas (Pr. C, C25a) 3-5 A | | (O) Išsilaikymo tipas (Pr. C, C02), 1-3 A | (O) Agento tipas (Pr., C03a), 1-4 A , ar | (O) Agento pavadinimas (Pr., C03b), 1-4 A ar | (O) UN/NA Identifikacijos numeris (žiūrėti ERG), 4 N (M) Agento paskleidimo aukščio tipas (Pr. C, C12), 3-4 A Paaiškinimas pasikartojantiems laukams. Eilė INDIA: Lauke 4 galima sutalpinti 2 užrašus jeigu yra naudoti keli detektavimo tipai .

 41. C12. Type of Nuclear Burst or Agent Release Height -branduolinio sprogimo ar agento paskleidimo aukštis. AIR Air- orinis SURF Surface (release on ground impact )- antžeminis SUBS Sub surface (SUBS is only used in NUC reports)- požeminis UNK Unknown- nežinomas

 42. C25.a. Type of Detection- detektavimo tipai OTH Other (use GENTEXT to specify) –kiti (naudojama GENTEXT apibūdinimui) MPDS Manned Point Detection System- žmogaus valdoma taško detekcijos sistema UMPDS Un- Manned Point Detection System- žmogaus nevaldoma (automatizuota) taško detekcijos sistema MSDS Manned Stand-off Detection System- Žmogaus valdoma nuotolonė detektavimo sistema UMSDS Un-Manned Stand-off Detection System- Žmogaus nevaldoma nuotolinė detektavimo sistema. MSVY Manned Survey –Žmonių atliekama apžvalga. UMSVY Un- Manned Survey Nedalyvauja žmogus apžvalgoje

 43. CBRB pranešimų eilių laukai JULIET Išmatuotas blyksnio-garso laiko tarpas sekundėmis /- // (M) Blyksnio-garso laikas sekundėmis, 1-3 N KILO Kraterio apibūdinimas /- /- // | (O) Kraterio diametras ir matavimo vienetas C, C08), 2-7 AN (M) Kraterio rodiklis (Pr. C, C23), 3-6 A C23. Crater Indicator –kraterio rodiklis CRATER Crater present – krateris yra NONE No crater present-kraterio nėra UNK Unknown-nežinoma

 44. CBRB pranešimų eilių laukai LIMA Branduolinio debesies grybo galvos kapinis plotis H+5 minutės po sprogimo /- // (M) Kampinis debesies plotis (po H + 5 Min.) ir matavimo vienetas (Pr. C, C11), 6-7 AN C11. Unit of Measurement, Angle- Kampo matavimo vienetai MIL Mils- Milsai (apskritimas padalintas iš 6400) DEG Degrees- laipsniai (Apskritimas 360o laipsnių)

 45. CBRB pranešimų eilių laukai MIKE Stabilizavusio debesies matavimai po H+10 minutės. /-* /- /- // (* = 2) | | (M) Debesies aukštis ir matavimo vienetas , (Pr. C, C08), 2-7 AN | (M) Debesies kampas ir matavimo vienetas (Pr. C, C11), 67 AN (M) Cloud Section (see Annex C, C24), 3 A Paaiškinimai kartojamiems laukams Eilė MIKE: Laukai 1-3 kartojami jeigu reikia įrašyti 2 parametrus apibūdinat debesies aukštį/ar kampą iki debesies viršaus ar iki kepurės apačios . C24. Cloud Section –debesies dalys TOP Cloud Top- debesies viršūnė BOT Cloud bottom- debesies kepurės apačia

 46. CBRB pranešimų eilių laukai NOVEMBER Apskaičiuotas branduolinis galingumas kilotonomis /- // (M) Apskaičiuotas branduolinis galingumas kilotonomis, 1-6 NS OSCAR Data-laikas kada buvo apskaičiuotos kontūro linijos /- // (M) Kontūro linijų apskaičiavimo data-laikas, ZULU- laiku,mėnuo ir metai, 14 AN

 47. C25.a. Type of Detection-Tipo apibūdinimas OTH Other (use GENTEXT to specify)- kitas MPDS Manned Point Detection System- Taško detekcijos sistema (valdoma žmogaus) UMPDS Un- Manned Point Detection System –Taško detekcijos sistema (nevaldoma ž.) MSDS Manned Stand-off Detection System – Nuotolinė detekcijos sistema (valdoma ž.) UMSDS Un-Manned Stand-off Detection System – nuotolinė detekcijos sistema (nevaldoma ž.) MSVY Manned Survey -Apžvalga atliekama žmogiukų. UMSVY Un- Manned Survey – Apžvalga be ž. C25.b. Type of Sample. Bandinių tipai LIQ Liquid sample- Skystas bandinys VAP Vapour- garai SOIL Soil Sample – dirvožemio bandinys SOLID Solid Sample – kietas bandinys VEG Vegetation Sample –augalijos bandinys WATER Water Sample-vandens bandinys.

 48. CBRB pranešimų eilių laukai TANGO* Vietovės/topografijos ir augalijos apibūdinimas(* = 20) /- /- // | (M) Augalijos apibūdinimas (Pr. C, C07), 3-5 A. (M) Teritorijos/Topografinis apibūdinimas (Pr. C, C06), 3-6 A.

 49. C06. Terrain/Topography Description – Vietovė (rajonas)/ topografinis apibūdinimas FLAT Flat -lyguma URBAN Urban- apgyvendinta HILL Hill- kalvota SEA Sea- jūra, marios VALLEY Valley- slėnis, klonis. UNK Unknown- nežinoma • C07. Vegetation Description.- augalijos apibūdinimas • BARE Bare –plynė (l.mažai augalų) • SCRUB Scrubby Vegetation- krūmokšniniai augalai • WOODS Wooded Terrain- miškingas rajonas • URBAN Urban - apgyvendintas • UNK Unknown- nežinomas