html5-img
1 / 31

Halit Ertuğrul

Halit Ertuğrul. Hazırlayan Mustafa Sefa Çakır 1090320147 Türkçe Öğretmenliği 2.Öğretim 2.Sınıf. Halit Ertuğrul. Halit Ertuğrul’un Hayatı. Eğitimci-yazar Dr. Halit Ertuğrul, Adıyaman’ın Besni ilçesinin Şambayat Nahiyesinde dünyaya geldi.

linh
Télécharger la présentation

Halit Ertuğrul

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Halit Ertuğrul Hazırlayan Mustafa Sefa Çakır 1090320147 Türkçe Öğretmenliği 2.Öğretim 2.Sınıf

 2. Halit Ertuğrul

 3. Halit Ertuğrul’un Hayatı • Eğitimci-yazar Dr. Halit Ertuğrul, Adıyaman’ın Besni ilçesinin Şambayat Nahiyesinde dünyaya geldi. • İlkokulu doğduğu yerde, ortaokul ve öğretmen okulunu da Kırşehir’de okudu.

 4. Halit Ertuğrul’un Hayatı (devam) • Niğde Eğitim Enstitüsü ve Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri Bölümü’nde YÜKSEK LİSANS; Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde de DOKTORA yaptı. • Çalışmalarını aile ve gençlik problemleri konusunda yoğunlaştırdı.

 5. Halit Ertuğrul’un Hayatı (devam) • Yurdun çeşitli yerlerinde ilkokul öğretmenliği, okul müdürlüğü, Millî Eğitim Şube Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. • Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına geçerek, Kurul Uzmanı ve Bakan Danışmanı olarak çalıştı. • Akademik çalışmalarını tamamlayan Dr. Halit Ertuğrul, çeşitli üniversitelerde yöneticilik ve öğretim üyeliği yaptı.

 6. Halit Ertuğrul’un Hayatı (devam) • Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel ve kültürel faaliyetlere katıldı. Meslek hayatı boyunca, eğitim ve kültür alanında elliden fazla kitapları ve çok sayıda da makale ve yazıları yayınlandı. • Kitapları çok sayıda ödül aldı ve çeşitli dillere çevrildi. • Ayrıca, kitaplarının bazıları da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edildi.

 7. Halit Ertuğrul’un Hayatı (devam) • Yayınlanan kitaplarından Kendini Arayan Adam, Düzceli Mehmet, Aysel ve Ateşte Yeşerdim gibi bir çok eserleri baskı rekorları kırdı. Bundan dolayı da YILIN YAZARI seçildi. • Bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı, çok sayıda ödül alan Dr. Halit Ertuğrul, ayrıca YILIN ÖĞRETMENİ de seçildi.

 8. Halit Ertuğrul’un Hayatı (devam) • Eğitimci – yazar Dr. Halit Ertuğrul evli ve iki çocuk babasıdır.

 9. Halit Ertuğrul’un Eserleri

 10. Halit Ertuğrul’un Eserleri • Kendini Arayan Adam • Kendimi Buldum • Ateşte Yeşerdim • Düzceli Mehmet • Ezanla Diriliş • Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m) • Son Umut • Şark Kızı • Gençlik Sorunları ve Çözümleri • Üniversite Sınavını Nasıl Kazandım?

 11. Halit Ertuğrul’un Eserleri (devam) • Aşk Böyle Yaşanır • Yeni Bir Hayat • Dünyayı Ağlatanlar • Uçurumdan Dönüş • Gençlik Mektupları • Adım Adım Evlilik • Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi • Kültürümüzü Etkileyen Okullar • Dünyama Bahar Geldi • Kendini Arayan Kadın • …

 12. Halit Ertuğrul ile Bir Söyleşiden • Bize çocukluğunuzdan bahseder misiniz? • Ben elli günlük bir bebekken babam bizi bırakıp gitmiş. Ben ve ağabeyimle rahmetli annem yapayalnız kalmışız. Dünyaya gözlerimi açtığımda rahmetli annemin gözyaşlarının hiç dinmediğini gördüm. Çocukluğum yokluk, imkansızlık ve çaresizlik içinde geçti. İlkokulu bitirdikten sonra okumak istedim, ama imkanlarımız olmadığı için okuyamadım.Okuma ateşiyle adeta üç yıl yandım,kavruldum.

 13. Halit Ertuğrul ile Bir Söyleşiden (devam) • …Arkadaşlarımın okula gidişlerini görmek bana dayanılmaz bir acı verirdi.Okuyamama benim için öyle bir ateşte ki, her gün içimi yakmaya devam ediyordu.Her gün Allah’a yalvarırdım, “ne olur Allah’ım bana bir okul nasip et” diye… Çünkü arkadaşlarım okula gitmişlerdi. Onların boyna kravatlı, ütülü pantolonlu ve bir şehir çocuğu olarak karşıma çıkmaları karşısında kahrolurdum, küçülürdüm ve onlardan kaçardım. • Okuma hayalim, üç yıl sonra ağabeyimin yardımıyla gerçekleşmişti.

 14. Halit Ertuğrul ile Bir Söyleşiden (devam) • Okuma aşkınız nereden geliyor? • Bana okuma ufkunu annemin “oğlum oku, kendini kurtar. Çünkü seni ancak sen kurtarırsın.Başka çaremiz yoktur.Yoksa ömrün çobanlıkla geçer, gider” diye sürekli uyarması, içinde büyük bir okuma aşkı doğurdu.

 15. Halit Ertuğrul ile Bir Söyleşiden (devam) • Geçmişte yaşadığınız bu acıların sizin şimdiki yaşantınız üzerinde nasıl bir etkisi var? • Hiç şüphesiz… Bugüne kadar binlerce öğrencim oldu ve yüz binlerce de okuyucularım… Ama ben geldiğim yeri iyi biliyorum ve asla unutamam. Ben çobanlıktan geliyorum, çaresizlikten geliyorum…

 16. Halit Ertuğrul ile Bir Söyleşiden (devam) • Sizce bir kitap nasıl olmalı? • Kitap gündemi takip etmeli ve güncel problemlere yer vermeli…Kitap hayatın içinde olmalı ve kendini okutturacak bir dille yazılmalı…. Okuyucu kitabı eline aldığı zaman, kendini akıcılığına kaptırmalı ve kitap sahnelerde kendi hayatını görmeli. • Ve kitap okuyuculara iyi bir rehber olmalı… Bir oturuşta da bitirilebilecek muhteva da bulunmalıdır.

 17. Bazı eserlerinin tanıtımı

 18. Ateşte Yeşerdim • Bu kitap; her insana ibret olacak kadar şaşırtıcı, düşündürücü ve duygu yüklü konulardan oluşmaktadır. • Yürekleri titreten bu amansız yaşam mücadelesi, çaresizlik içinde çareyi, dert içinde dermanı anlatmaktadır. • Bu hayat öyküsünde sabır, azim, umut ve ihanet birbirine karışmıştır. Öyle ki her insana yetecek kadar ibret dersi vardır.

 19. Kendini Arayan Adam • Kendini Arayan Adam; yaşanmışın romanıdır. Aynı zamanda inançsız ruhlarda saklı kuşkuların, açmazların, sıkıntıların ve inkardan kaynaklanan bunalımlarında hikayesi... • Kendini Arayan Adam; yazarımızla tanışıyor. Kuşkularında geçen tartışmalar sonucu nihayet islamla kucaklaşıyor. İslamla kucaklaştığı yerde huzurla tanışıyor.

 20. Kendimi Buldum • Ünlü bir ateistin ve marksistin "dönüşü"nü konu alan ve İslamla kucaklaşmasını anlatmaktadır. • Mektuplar, kitaptaki hakikatlerden nasıl etkilendiklerini, hayatlarının nasıl değiştiğini büyük bir coşkuyla dile getirmektedir.Hayatın gerçeklerini ve içinizdeki kendinizi, Kendimi Buldum'la aramanız daha kolay olacaktır.

 21. Düzceli Mehmet • Hiçbir kural tanımayan, sıradışı bir gencin nefes kesen öyküsü.Hayalden, kurgudan uzak, tamamen yaşanmış gerçek bir hayat hikayesi. • Manevi hiçbir inancı ve kuralı kabul etmeden yaşarken, öğretmeninin sevgi ve şefkat dolu ilgisiyle dönüş yapan Düzceli Mehmet, bambaşka bir insan olur.

 22. Aysel • Halit Ertuğrul, her gün sayısız mektuplar alan bir yazar. Bu mektuplarda müthiş olaylar, çeşitli anılar ve dönüş hikâyeleri yer alıyor.Mektuplar; başı boş, perişan, bitkin ve günahlara bulanmış hayatların nasıl kurtulup, imanla buluştuğunu, yüreklerin nasıl huzurla dolduğunu ve gözlerin nasıl yaşlar döktüğünü dile getirmektedir.

 23. Aşk Böyle Yaşanır • Aşk”, baş tacı edilerek, kalbin en temiz yerinde saklanacak bir duygu iken; maalesef onu ayağa düşünenler oldu. • “Aşk Böyle Yaşanır” kitabı; “aşk” diye yanlış ilişki içinde olan ve çok zaman da bu uğurda kişilik değerlerini yitiren bazı insanlara örnek olması, dileğiyle hazırlanmıştır.

 24. Uçurumdan Dönüş • Bu kitap, yaşanmış anılardan, gerçek hayat hikayelerinden ve çözüm önerilerinden oluşuyor.Burada anlatılan hayat hikayeleri, insanların çelişkileriyle, psikolojik problemleriyle, çıkmazlarıyla, isyanlarıyla ve sonuçta çözüm yollarıyla dolu. • Yaşayışınızı yeniden değerlendirmek, düzenlemek ve hayatınızı gözden geçirmek için kendinizi bu çarpıcı tespitlerin kucağına atın.

 25. Siz Kimsiniz? • Tarih boyunca düşünen kafalar, binlerce, yüz binlerce kez şu soruyu sordu:Ben kimim?İnsanın kendi kendine "Ben Kimim?" diye sorması...Ne tuhaf değil mi? • Kim olduğunu bilmek isteyenler...Buyurun...

 26. Kendini Arayan Kadın • Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, bu kitapta da, kendinizi bulacak, yeni bir heyecan duyacak, dünyaya daha farklı bakacaksınız. • Kitabı okuyunca, çevrenizdeki Nilüfer'leri fark edecek ve onun gibilere ulaşmanın vazifelerimizden biri olduğunu hissedeceksiniz.

 27. Aradığını Bulan Kadın • Kendini Arayan Kadın okurlardan büyük bir ilgi gördü. Okuyanların yoğun talepleri sonucu da, kitabın ikinci kısmı olan Aradığını Bulan Kadın' hizmetinize sunduk. • Bu kitap, hayatınızın eserlerinden birisi olacak. Eğer kendinizi böylesine heyecan dolu bir hayat destanına hazır hissediyorsanız buyurun.

 28. Gençlik Sorunları ve Çözümleri • Gençlik Sorunları ve Çözümleri…Ailelerin, eğitimcilerin ve gençlerin başvuru kaynağı…Günümüzde, gençlerin dünyasında kopan fırtınalar ve çözüm önerileri…

 29. Şark Kızı • Şark Kızı…Acı dolu, umut dolu, gizem dolu…Yürekleri burkan, akılları şaşırtan bir hayat öyküsü… • Bu heyecan kasırgası yüreğinizi burkacak, içinizi titretecek…Daha da önemlisi, merakınızı doruklara çıkaracak…Ve bitirmeden de asla bırakamayacaksınız.Şark Kızı sizi bekliyor.

 30. Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler • Çağımızda baş döndürücü bir bilgi akışı ve bilgi yığını gözlenmektedir. İnsanlar bu yoğun bilgiden yararlanmak ve bilgiyi çeşitli amaçlara yönlendirmek için de çok değişik çalışmalar yapmaktadır. • Artık şu kesin olarak anlaşılmıştır ki, araştırma çalışmalarının mutlaka bir metodolojisi olmalı…

 31. TEŞEKKÜRLER

More Related