1 / 1

Zarządzanie Podróżami Z Hotailors

Zarzu0105dzanie Podru00f3u017cami Z Hotailors

Télécharger la présentation

Zarządzanie Podróżami Z Hotailors

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zarządzanie Zarządzanie Podróżami Z Podróżami Z Hotailors Hotailors! ! Egzamin z turystyki to nie wszystko! Z jednoczesnym zdobyciem certyfikatu jest jednym z podstawowych elementów, który przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej jest doświadczenie z Klientami. W temacie zarządzania podróżami cena jest bardzo istotna, a korzystając ze strony Hotailors.com otrzymujemy „narzędzie”, które posłuży w dalszej i prostszej pracy zawodowej. Hotailors jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się udoskonalaniem procesów podróżowania. Nasze szkolenia prowadzone są we współpracy, znanymi międzynarodowymi firmami, dzięki czemu wiemy; że korzystanie z naszych rozwiązań spełnia wymagania naszych Klientów zarządzanie podróżami. Biuro do wynajęcia, jakie pozwala na spotkanie z Nami znajduje się na terenie wielu krajów. Z tego powodu proponujemy swoje rozwiązania dostarczając naszym Klientom to, co najlepsze. Odpowiednie do prowadzenia szkoleń, czy też wykładów osoby pomogą Państwu zapoznać się z naszym systemem. Są to nowe rozwiązania, które śmiało będzie można wykorzystać korzystając choćby z pomieszczenia, które ma np. 20 metrów kwadratowych i sprawny komputer oraz łącze internetowe. Nowe budynki biurowe, bardzo dobra infrastruktura i lokalizacja, więc korzystanie z naszego systemu powinno się sprawdzić w każdym miejscu i czasie. Sprawdź firmę na wynajem biura, jeśli jeszcze go nie posiadasz! Szkolenie Online, czy w sali szkoleniowej? Szkolenie organizowane jest w tzw. trybie virtual classroom, jak również może być wykonane tradycyjnie w sali konferencyjnej, czy też biurze klientów. Wiele firm jest otwartych na różne formy rozwiązań. Skontaktuj się z Nami, aby uzyskać szczegóły w zakresie formy i miejsca szkolenia. W zakresie przedstawionego zagadnienia prowadzimy różne poziomy szkoleń prowadząc Klienta krok po kroku poprzez odpowiedź, na jego pytania. Szczegóły dotyczące poziomów szkoleń, czy pytań dotyczących naszej platformy prosimy sprawdzić wchodząc na hotailors.com i kontaktując się z Nami! Różne formy kontaktu znajdują się w Zakładce - Kontakt.

More Related