1 / 8

Firma „MOTOREX”

Firma „MOTOREX”. Producent stojaków motocyklowych. O firmie.

lise
Télécharger la présentation

Firma „MOTOREX”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Firma „MOTOREX” Producent stojaków motocyklowych

  2. O firmie • Firma jest producentem stalowych stojaków pod motocykle turystyczne, ścigacze, motocykle wyczynowe motocrossowe. Firma jest na rynku od 1999 roku i w chwili obecnej jest jedynym atestowanym producentem stojaków motocyklowych w Polsce a wzór każdego stojaka jest zastrzeżony i chroniony prawem. Firma ma charakter produkcyjny. Główna sprzedaż odbywa się w sklepie firmowym, hurtowo dla stałych odbiorców. Występują też hurtowi odbiorcy okazjonalni. Firma zatrudnia 17 osób w czterech działach. Siedziba (administracja i produkcja) znajduje się w Skawinie (woj. Małopolskie)

  3. Prezes firmy Struktura organizacyjna firmy Kierownik sprzedaży Kierownik produkcji Kierownik magazynu Kierownik zaopatrzenia Z-ca kierownika ds. marketingu Pracownik magazynu surowcowego Pracownik magazynu wyrobów gotowych Przedstawiciel handlowy Kierownik sklepu firmowego Grafik komputerowy Brygadzista Zaopatrzeniowiec produkcji Zaopatrzeniowiec wyrobów gotowych Pracownik produkcji 1 Pracownik produkcji 2 Pracownik produkcji 3

  4. Schemat poglądowy procesu zaopatrzenia

  5. Proces zaopatrzenia linii produkcyjnej w surowce Dostawcą surowcowym zakładu jest firma „Baustal” z Krakowa, która jest głównym źródłem dostaw firmy od początku działalności. Wybrana została w formie konkursu ofert, przez prezesa w porozumieniu z kierownikiem produkcji który pełni w firmie również role głównego technologa. Firma kupuje do produkcji ceowniki, dwuteowniki, kątowniki, rury oraz profile zamknięte zimnowalcowane. Dostawca wywiązuje się z terminów dostaw a jakość produktów jest regularnie badana . Współpraca przebiega bezproblemowo od lat więc prezes nie widzi potrzeby prowadzenia nowych konkursów ofertowych. Kierownik produkcji potwierdzenie Pracownik produkcji Brygadzista Dostawca koordynator Zaopatrzeniowiec surowcowy Magazynier surowcowy Kierownik magazynu Kierownik zaopatrzenia Pracownik produkcji informuje brygadzistę o możliwości braku surowca . Brygadzista kontaktuje się z magazynierem surowców i domawia surowiec z magazynu po pisemnym potwierdzeniu kierownika produkcji. W przypadku wyczerpania surowca dla zapasu magazynowego poniżej dwóch tygodni (ciągłość produkcji) magazynier informuje kierownika magazynu o konieczności zaopatrzenia magazynu. Kierownik magazynu kontaktuje się z kierownikiem zaopatrzenia a ten na podstawie zlecenia przekazuje zamówienie do realizacji zaopatrzeniowcowi surowcowemu. Zaopatrzeniowiec finalizuje proces zaopatrzenia odbierając go od dostawcy.

  6. Proces zaopatrzenia sklepu w wyrób gotowy PRODUKCJA PREZES konsultacja koordynator Kierownik sklepu Kierownik zaopatrzenia Zaopatrzeniowiec gotowych produktów Kierownik magazynu Magazyn wyrobów gotowych ZAOPATRZENIE Kierownik sklepu przewidując zapotrzebowanie na gotowy wyrób kontaktuje się z magazynierem wyrobów gotowych skąd pobiera niezbędną mu ilość towaru. Magazynier analizując stany magazynowe informuje swojego kierownika o możliwych brakach. Jeżeli kierownik magazynu zauważa coraz częstsze braki magazynowe konsultuje się z prezesem który decyduje o zmianie harmonogramu produkcji.

  7. Pozyskiwanie nowych klientów PREZES Kontakt z klientami Prezes jest decydentem jeżeli chodzi o nowych klientów. Dyrektor sprzedaży utrzymuje kontakt z klientem a przedstawiciel pozyskuje nowych. Dyrektor ds.sprzedaży Przedstawiciel handlowy Pozyskanie klienta

  8. Proponowane usprawnienia systemu zaopatrzenia: • rozważenie powtórnego ogłoszenia konkursu ofert dla dostawców surowcowych mające na celu sprawdzenie cen konkurencji i ofert innych dostawców (zmiany na rynku dostawców stali przez ostatnie 10 lat mogą zaowocować korzystniejszymi ofertami cenowymi i lepszą jakością dostarczanych towarów. • określić w zakresie obowiązków osoby odpowiedzialne za koordynacje procesów zaopatrzenia. • skomputeryzowanie magazynów zapewniłoby lepsze zarządzanie zapasami . Opracowanie oparte na kontakcie meilowym oraz telefonicznym z za-c. Kierownika ds. Marketingu firmy „MOTOREX”

More Related