Download
vaalisihteerikoulutus 18 11 2013 tervetuloa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2014

OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2014

74 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vaalisihteerikoulutus 18.11.2013 TERVETULOA ! OAJ:N VALTUUSTOVAALIT2014

 2. KOULUTUKSEN TAVOITE • Ohjeistaa, yhtenäistää ja helpottaa vaalipiireissä ja yhdistyksissä tehtävää vaalityötä • Kannustaa vaalityöhön • Edesauttaa vaalien sujuvaa läpiviemistä

 3. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ • Koulutuksessa käydään läpi valtuustovaalien käytännöt järjestelyt ja ohjeistukset sekä aikataulut erityisesti vaalipiirien näkökulmasta

 4. SISÄLTÖ… • Vaaliohjeet ja vaalien aikataulu • Ehdokasrekrytointi ja ehdokasasettelu • Jäsentietojen tarkistaminen • Sähköiset vaalit ja uurnavaali • Sähköiset lomakkeet

 5. SISÄLTÖ… • Keskusvaalilautakunnan/vaalipiirin/valtakunnallisen yhdistyksen tehtävät • Paikalliset vaalijärjestelyt • Ääntenlaskenta ja tulosten julkistaminen • Vaalien markkinointi ja tiedotus

 6. KOULUTUKSEEN KUTSUTUT • Vaalipiirien vaalisihteerit • Valtakunnallisten yhdistysten vaalisihteerit • Aluetoimistojen toimistosihteerit

 7. KOULUTTAJAT • Pekka Silkosuo, järjestöasiamies • Riitta Silvonen, järjestöasiamies • Jaakko Mattila, jäsentietosihteeri • Heikki Sahlman, tiedotuspäällikkö • Maarit Leppänen, verkkotiedottaja • Eeva Myyrä, toimituspäällikkö

 8. Pekka Silkosuo, järjestöasiamies YLEISTÄ VALTUUSTOVAALEISTA JA VALTUUSTON TOIMINNASTA

 9. SÄÄNTÖJEN JA VAALIOHJESÄÄNTÖJEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET JA VAALIAIKATAULU

 10. VAALIOHJEISTUS • Vaalien käytännön järjestelyt pohjautuvat • OAJ:n sääntöihin, • valtuuston hyväksymään vaali- ja äänestysjärjestykseen sekä • hallituksen nimeämän vaalin johtoryhmän antamiin ohjeistuksiin • OAJ:n toimiston sisäinen vaalityöryhmä koordinoi vaalien järjestelyjä • Vastuuhenkilö järjestöasiamies Pekka Silkosuo

 11. OAJ:n valtuustovaalit 2014 • vaalipiirijako • OAJ-YSI alueelliset vaalipiirit • = alueyhdistysalueet • FSL:n alueellisena vaalipiirinä koko maa • OAO:n, LTOL:n ja YLL:n vaalipiirinä koko maa

 12. Vaalien toimeenpanoelimet(vaali- ja äänestysjärjestys) Keskusvaalilautakuntina toimivat OAO:n, LTOL:n, ja YLL:n hallitukset tai niiden valitsemat erilliset keskusvaalilautakunnat OAJ-YSI:n osalta alueyhdistysten hallitusten valitsemat keskusvaalilautakunnat FSL:n osalta sen hallitus tai sen valitsema keskusvaalilautakunta

 13. Vaalien toimeenpanoelimet… Vaalilautakuntina (äänestysalueilla) OAO:n valtakunnallisten yhdistysten hallitukset tai niiden valitsemat vaalilautakunnat Huom ! Tehtävän käytännön työn delegointi valtakunnallisten yhd. jäsenyhd. hallituksilla LTOL:n ja YLL:n osalta niiden jäsenyhdistysten hallitukset tai näiden valitsemat vaalilautakunnat

 14. Vaalien toimeenpanoelimet… Vaalilautakuntina (äänestysalueilla) OAJ-YSI:n alueellisten vaalipiirien osalta alueyhdistysten jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten hallitukset tai näiden valitsemat vaalilautakunnat

 15. Vaalien toimeenpanoelimet... Vaalitoimikuntina (äänestyspaikoilla) kullekin äänestyspaikalle nimetty toimikunta (3 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi) Vaalitoimikunnan nimeää äänestysalueen vaalilautakunta tai valtakunnallisen piirin jäsenyhdistyksen hallitus (OAO:n osalta käytännössä valtakun.yhd. jäsenyhd. hallitus)

 16. Vaalien toimeenpanoelimet... Vaaliasiamiehet mikäli äänestyspaikalla äänioikeutettuja viisi (5) tai vähemmän nimeää äänestysalueen vaalilautakunta (OAO:n osalta valtakunnallisen yhdistyksen jäsenyhdistys)

 17. Äänestysalueet • 1. OAJ-YSI • kunkin alueyhdistyksen • Jäsenenä olevat A- ja B-mallin paikallisyhdistykset (yleissivistävien opettajien osalta) • Jäsenenä olevien C-mallisten paikallisyhdistysten oay-yhdistykset • Suoraan jäsenenä olevat oay-yhdistykset • FSL:n jäsenyhdistykset • 2. OAO • OAO:n valtakunnalliset jäsenyhdistykset • AKOL, AO, LEO, KSOLLI, SKO, SMOL ja TOOL • Käytännössä näiden jäsenyhdistykset

 18. Äänestysalueet... • 3. LTOL • Jäsenyhdistysalueet (ltol-yhdistys tai paikallisyhdistys) • 4. YLL • Jäsenyhdistysalueet (YLL-yhdistykset)

 19. Jäsentietojen tarkistaminen

 20. Jäsentietojen tarkistaminen • Tapahtuu OAJ:n verkkosivujen kautta • jäsensivut>omat tiedot – sivustolla tai • klikkaamalla verkkosivuilla olevaa Tarkista jäsentietosi banneria (joka ohjaa ko. sivustolle) • Mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää niin yhteystietoja kuin työnantaja-, työpaikka- ja yhdistystietoja

 21. Jäsentietojen tarkistaminen… • Kaikkien tietonsa tarkistaneiden ja/tai päivittäneiden kesken arvotaan Holiday Club –viikonloppu • Tietojen tarkistaminen tehtävä 15.12. mennessä

 22. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

 23. Äänioikeus • Äänioikeutettu: • Valtakunnallisen piirin jäsenyhdistykseen tai sen alayhdistykseen kuuluva jäsenmaksunsa maksanut jäsen (1.1.2014 tilanteen mukaan) • Ellei ole em. ajankohdan jälkeen eronnut tai tullut erotetuksi

 24. Äänioikeus • Opsia ry:n jäsenet • Äänioikeus määräytyy työnantajan kotipaikkakunnan ja sopimusalan mukaan • YSI:n alueellinen vaalipiiri • LTOL:n vaalipiiri • OAO:n vaalipiiri • koulutusala määrittelee valtakunnallisen yhdistyksen edustaman äänestysalueen (jäsenryhmän) • YLL:n vaalipiiri

 25. Vaalikelpoisuus • Vaalikelpoisia: • äänioikeutetut henkilöjäsenet Vaalijärjestyksen 3 ja 4 § OAJ:n säännöt 26 §

 26. Vaalikelpoisuus...OAJ:n säännöt 26 § • Järjestön luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen. • Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi luottamustehtävästään. Luottamustehtävään valittu, joka ei enää täytä 1. momentin mukaista vaalikelpoisuutta, katsotaan eronneeksi luottamustehtävästään.

 27. Vaalikelpoisuus...OAJ:n säännöt 26 § 3-4 mom. • Valtuuston jäsenen toimikausi päättyy tai keskeytyy ennen vaalikauden päättymistä, jos hän siirtyy pois sen piirin alueelta, josta on valittu tai hän on menettänyt vaalikelpoisuuden järjestön luottamustehtäviin tämän pykälän säädösten mukaan. • Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa järjestön luottamustehtävää.

 28. Vaalien yleisaikataulu

 29. Vaalien yleisaikataulu… MARRASKUU • ehdokasrekrytointia • jäsentietojen tarkistaminen alkaa • vaalitiedote paikallisyhdistyksille ja niiden jäsenyhdistyksille marraskuun lopussa JOULUKUU • ehdokasrekrytointia • jäsentietojen tarkistaminen jatkuu 15.12. saakka

 30. Vaalien yleisaikataulu… TAMMIKUU • Vaalipiirikohtaisen paikkajaon vahvistaminen 1.1.2014 jäsenmäärätilanteen mukaan • tiedotetaan vaalisihteereille viikon 2 aikana • laskentakeskusten yhteyshenkilöt- ja tiedot ilmoitettava loppiaiseen 6.1. mennessä • sähköisen äänioikeuden tarkistus 8.-17.1.

 31. TAMMIKUU… • valitsijayhdistys- ja vaaliliittoasiakirjojen palautus vaalipiireille/vaalisihteereille viimeistään 12.1. • asiakirjojen käsittely keskusvaalilautakunnissa 17.1. mennessä • ehdokasyhdistelmät ja numerointi 17.1. mennessä (sähköinen ehdokasyhdistelmälomake) • vaalien mainosmateriaali toimitetaan yhdistyksille viikon 4-5 aikana

 32. Vaalien yleisaikataulu… • TAMMIKUU… • äänestysliput toimitetaan keskusvaalilautakunnille viikon 4-5 aikana • ehdokasgalleria avautuu

 33. Vaalien yleisaikataulu… HELMIKUU • sähköinen ennakkoäänestys 12.-23.2. • vaaliluetteloiden laatiminen ja ohjeistus uurnavaalia varten • luetteloiden postitus viikolla 9

 34. Vaalien yleisaikataulu… MAALISKUU • sähköinen äänestys 12.-25.3. • uurnavaali 24.-25.3. • uurnavaalin äänestyslippujen ja vaaliasiakirjojen toimittaminen paikallistasolta alueellisiin laskentakeskuksiin 26.3. klo 16.00 mennessä • ääntenlasku ja äänten tallentaminen vaalisovellukseen alueellisissa laskentakeskuksissa 26.3. • OAJ:n toimisto = valtakunnallinen laskentakeskus (vaalin kokonaistuloksen laskenta) • vaalin tuloksen julkistaminen 28.3.

 35. Vaalien yleisaikataulu… HUHTIKUU • OAJ:n hallitus vahvistaa vaalin tuloksen viimeistään 2.4. • uusien valtuutettujen koulutus 15.-16.4. TOUKOKUU • uuden kevätvaltuuston kokous 14.-16.5. (Finlandia-talo)

 36. Ehdokasasettelu

 37. Ehdokasasettelu • Tavoitteena runsaasti ehdokkaita kaikilta koulutuksen ja kasvatuksen aloilta, eri oppilaitosmuodoista, eri ikäisiä miehiä ja naisia, kaikkialta Suomesta / Ahvenanmaalta • Ehdokkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa opettajataustainen henkilö, joka on OAJ:n jäsen

 38. Ehdokasasettelu… • Ehdokkuuden vahvistaa valitsijayhdistys • Valitsijayhdistyksen perustaminen • vähintään viisi samaan vaalipiiriin kuukuvaa jäsenyhdistyksen äänioikeutettua jäsentä - ko. jäsenistä nimetään valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamies • Valitsijayhdistys perustetaan henkilökohtaisin allekirjoituksin varmennetulla asiakirjalla/perustamisasiakirja • Asiakirjaan liitetään ehdokkaan kirjallinen suostumus ja ehdokaslista josta käy ilmi ehdokkaan nimi, virka, toimi tai tehtävä, kotipaikka, osoite ja yhdistys

 39. Ehdokasasettelu… • Perustamisasiakirjassa pitää nimetä valitsijayhdistyksen jäsenistä asiamies ja hänen varamiehensä • Valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden ehdokkaan • Yhdistyksen jäsen voi allekirjoittaa vain yhden perustamisasiakirjan • Ehdokas voi olla valitsijamiehenä muussa kuin omassa valitsijayhdistyksessä

 40. Ehdokasasettelu… • Ehdokasasettelu päättyy 12.1.2014, jolloin perustamisasiakirjan oltava keskusvaalilautakunnalla • Perustamisasiakirjassa on oltava allekirjoitukset → Huom! Sähköpostitse skannatut tai faxattuna toimitetut asiakirjat • Valitsijayhdistyksen perustamislomakkeita saa • OAJ:n jäsensivujen vaalisivuilta; oman opettajayhdistyksen vaalilautakunnalta/vaalitoimikunnalta

 41. Ehdokkaan omien tietojen ilmoittaminen • Ehdokas täyttää sähköisen lomakkeen itsestään nettigalleriaa varten • Ehdokas ilmoittaa lomakkeella pyydetyt tiedot jäsensivujen vaalisivustolla, kuva, henkilötiedot, ehdokasesittely • Vaalisihteerit muistuttavat ehdokkaita tästä

 42. Vaaliliitot • Kaksi tai useampi valitsijayhdistystä voi muodostaa kirjallisella sopimuksella vaaliliiton • Valitsijayhdistys voi olla mukana vain yhdessä vaaliliitossa • Vaaliliitolla on oltava • Nimi; esim. Savon mafian vaaliliitto • Tunnus; esim. ”Yhdessä osaavat opettajat” • Valitsijayhdistysten asiamiehistä nimettävä vaaliliiton asiamies ja hänen varamiehensä

 43. Vaaliliitot… • Vaaliliittoa koskeva sopimus on (asiamiehen) toimitettava keskusvaalilautakunnalle yhtä aikaa siinä mukana olevien valitsijayhdistysten asiakirjojen kanssa • HUOM! Valitsijayhdistyslomakkeessa erillinen maininta valtuutuksesta liittyä mukaan vaaliliittoon • PALAUTUS keskusvaalilautakunnalle viimeistään 12.1.2014 • Lomakkeet OAJ:n jäsensivujen vaalisivuilta; oman opettajayhdistyksen/ vaalilautakunnalta/vaalitoimikunnalta

 44. Ehdokaslistojen yhdistelmien laadinta ja ilmoittaminen

 45. Ehdokaslistojen yhdistelmien laadinta ja ilmoittaminen… Keskusvaalilautakunta laatii viimeistään 17.1. (ohjeet vaali- ja äänestysjärjestyksessä) vaalipiirikohtaisesti aikataulua on mahdollista jouduttaa (siis mieluiten välillä 12.-17.1.) ajankohdat huomioitava keskusvaalilautakuntien kokoontumisissa

 46. Ehdokaslistojen yhdistelmien laadinta ja ilmoittaminen… Tietojen ilmoittaminen OAJ:lle Tapahtuu sähköisellä lomakkeella (tunnusten takana) Tietojen ilmoittamisesta vastaa vaalipiirin vaalisihteeri , jolle on luodaan oikeudet tietojen syöttämiseen (koko OAO:n osalta sen vaalisihteeri)

 47. Äänioikeuden tarkistaminen

 48. Äänioikeuden tarkistaminen… • mahdollisuus tarkistaa äänioikeus OAJ:n verkkosivuilla 8.-17.1.2014 välisenä aikana • edellyttää kirjautumista OAJ:n jäsensivuille • työnantaja & työpaikkatiedot määrittelevät vaalipiirin ja äänestyspaikan

 49. Äänioikeuden tarkistaminen… • mikäli äänioikeusasia ei ole kunnossa, on siitä mahdollista tehdä oikaisupyyntö sähköpostitse (vaalit@oaj.fi) viimeistään 17.1. kuluessa • oikaisut käsitellään viipymättä

 50. Äänestykset