1 / 36

SALA

SALA. En kort historik. Gustav II Adolf. Kommunens vapen. Sala i världen. Tre politiska och administrativa nivåer. Staten Riksdag och regering Tillsynsmyndigheter Länsstyrelser 21 län 20 landsting. Landstinget Västmanland 10 kommuner. Kommunen. 21 län 20 landsting

loan
Télécharger la présentation

SALA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SALA En kort historik

 2. Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 3. Gustav II Adolf Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 4. Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 5. Kommunens vapen Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 6. Sala i världen Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 7. Tre politiska och administrativa nivåer Staten Riksdag och regering Tillsynsmyndigheter Länsstyrelser 21 län 20 landsting LandstingetVästmanland 10 kommuner Kommunen Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 8. 21 län20 landsting Folkmängd: 9 340 682 290 kommuner Västmanlands län och landsting Folkmängd: 260 781 Västmanland och Sala kommun (21 500 inv.) Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 9. Folkmängd Totalt 21 522 invånare (113 plats) Centralort Sala cirka 12 000 Befolkningstäthet 18,2 inv./km² Västmanlands län Västmanlands domsaga Areal Totalareal 1 211,12 km² (96 plats) Landareal 1 174,70 km² Vattenareal 36,42 km² Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 10. Kommunikationer Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 11. 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 prog prog prog 2008 2012 2016 2020 Statistik för åren 1968-2006 från SCB, Statistikdatabasen. Prognoser till år 2020 från Länsstyrelsen Befolkningsutveckling Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 12. Arbetspendling Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 13. Kommunens uppgift och ansvar Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 14. Kommunerna ansvarar för merparten av samhällsservicen • Barnomsorg och skola • Kollektivtrafik • Kultur- och fritidsverksamhet • Miljöarbete • Stadsplanering • Socialtjänst • Stadsplanering • Turism och näringsliv Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 15. Det här är kommunen skyldig att erbjuda • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola • Kommunal vuxenutbildning • Svenska för invandrare • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg • Omsorg om äldre och funktionshindrade • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende • Krisberedskap • Stadsplanering och byggfrågor • Hälso- och miljöskydd • Renhållning och avfallshantering • Räddningstjänst • Vatten och avlopp • Bibliotek • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) • Bostadsförsörjning Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 16. Frivilliga verksamheter för kommunen • Öppen förskola • Fritidsverksamhet • Byggande av bostäder (Salabostäder) • Energi (Sala Heby Energi AB) • Hälso- och viss sjukvård i hemmet • Sysselsättning • Näringslivsutveckling • Kultur Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 17. Kommunens organisation Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 18. Organisationsschema för kommunkoncernen Fullmäktige, nämnder, förvaltningar, bolag och ägarandelar Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 19. Kommunfullmäktige Framtid Sala – 24 mandat Socialdemokraterna (15) Salas Bästa (5) Vänsterpartiet (2) Miljöpartiet (2) Övriga 21 mandat Centerpartiet (8) Moderaterna (7) Folkpartiet (2) Kristdemokraterna (2) Sverigedemokraterna (2) Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 20. Kommunfullmäktige och de politiska nämnderna Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 21. Kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 22. Kommunala bolag och ägarandelar Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 23. Finansieringen

 24. 760,5 Mkr i skatteintäkter Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 25. Fördelning på verksamheter Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 26. Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 27. Information Sala Ordinarie medarbetare • Marie-Louise Asplund och Anna Domberg i turistbyrån/receptionen • Ida Blixt, turismsekreterare • Christofer Berg, enhetschef och marknadsförare • Linda Claesson och Pelle Johansson, informatörer Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 28. Större evenemang i Sala 2011 • Kulturnatta 7 maj • Gruvmuseets sommarutställning – Handgjort 7 maj–3 oktober • Ung Kultur Möts – länsfinal i Sala 8 maj • Midsommarfirande 24 juni - Väsby Kungsgård, Sätra Brunn • Pubkvällar på Sätra Brunn 29 juni–17 augusti (onsdagar) • Sommarkvällar i Västerfärnebo 29 juni–27 juli (onsdagar) • Allsångskvällar i Sala 30 juni–21 juli (torsdagar) • Fredagkvällar på Täljstenen 1 juli–29 juli (fredagar) • Möklintaveckan 15–17 juli • Salafestivalen 27-30 juli • Färneboparaden i Västerfärnebo 30 juli • Invigning av Kallbadhuset vid Långforsen 13 augusti • Konst- och Hantverksrundan i Svartådalen 13–14 augusti • Silvergruvans dagar 13–14 augusti • Salamässan 26–28 augusti Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 29. Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 30. http://www.facebook.com/pages/Sala-kommuns-officiella-sida/150401161688505#!/pages/Sala-kommuns-officiella-sida/150401161688505?sk=wall&filter=2http://www.facebook.com/pages/Sala-kommuns-officiella-sida/150401161688505#!/pages/Sala-kommuns-officiella-sida/150401161688505?sk=wall&filter=2 Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 31. Lyssna på KF på webben http://www.sala.se/sv/multimedia/webbradio-kf-ondemand/ Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

 32. http://www.youtube.com/user/Salakommun Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning

More Related