Download
leksjon 5 mekanikk s 121 142 konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser

Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser

 2. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Kraft og motkraft F y G1 G2 x FR 

 3. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Kraft og motkraft F y G1 G2 x FR Kreftene på på figuren er ytre krefter

 4. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Kraft og motkraft F G1 F1 y F1 G2 x FR F1 er indre krefter

 5. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Krefter i en leddforbindelse • Indre krefter FCy C FCx C C FCx FCy

 6. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Krefter i en leddforbindelse • Indre krefter FCy FCx C C FCx FCy Et ledd kan ikke overføre momenter fra en bjelke til en annen, bare krefter kan overføres.

 7. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Eksempel på en konstruksjon satt sammen med et ledd C F2 F1 B A

 8. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Eksempel på en konstruksjon satt sammen med et ledd C F2 F1 B FBx A FAx FBy FAy

 9. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Fire ukjente opplagerkrefte (FAx, FAy, FBx, FBy) • Tre likevektsligninger til disposisjon C F2 F1 B FBx A FAx FBy FAy

 10. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Deler konstruksjonen i leddet C C F2 F1 B FBx A FAx FBy FAy

 11. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Opplagerkrefter F2 FCx FCy C FCy FCx FBx F1 FBy B A FAx Får to nye ukjente krefter i leddet C, FCx og FCy FAy

 12. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Likevekt - resultantkraften er null • For hele konstruksjonen • For for hver del Kan sette opp ni likevektsligninger for å løse seks ukjente krefter (fire opplagerkrefter og to leddkrefter)

 13. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Likevekt - resultantkraften er null for venstre bjelke C FCx F1 FAx A FAy

 14. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser FCy C FCx c F1 a FAx A FAy b

 15. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Likevekt - resultantkraften er null for høyre bjelke C F2 FCx FCy FBx B FBy

 16. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser f C F2 FCx e FCy FBx B FBy d

 17. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser • Likevekt - resultantkraften er null for hele konstruksjonen C F2 F1 B FBx A FAx FBy FAy

 18. Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser C F2 F1 B FBx A FAx FBy FAy