Download
a nemesg zok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A nemesgázok PowerPoint Presentation
Download Presentation
A nemesgázok

A nemesgázok

793 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A nemesgázok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A nemesgázok Moduláris oktatás a 8. évfolyam kémia tantárgyból

  2. Fizikai tulajdonságok • Valamennyi nemesgáz színtelen • szagtalan • a hőt rosszul vezeti • az elektromosságot nem vezeti

  3. Kémiai tulajdonságok • Kémiailag közömbösek – „nemesek” • Nem éghetők • Legkülső héjuk telített, legalacsonyabb energiaszintű • Egymással sem alkotnak kötést • Halmaza nemesgázatomokból áll

  4. Kémiai reakciói Néhány ismert nemesgázvegyület He és Ne: nincs ismert vegyülete HArF: első ismert (alapállapotú) Ar-vegyület, előállítás 2000-ben 10 K-es Ar-ban ArF: elektron-alapállapota nem kötött, gerjeszett állapot kötött KrF2: Kr és F2-ből elektromos kisüléssel; illékony, bomlékony szilárd anyag XeF2, XeF4, XeF6: színtelen kristályos anyagok, Xe és F2 közvetlen reakciója XeO3, XeO4: színtelen, kristályos, rendkívül robbanékony anyagok XeOF4, XeO2F2, XeO3F2 HXeCCH • A nemesgázok kémiailag közöm-bösek, nem lépnek szinte semelyik elemmel sem reak-cióba. A rendszá-muk növekedtével viszont ez a „ne-mességük” kissé csökken. Így egy-két vegyületük ismert, ám ezek nem stabil, állandó vegyületek.

  5. Előfordulása, felhasználása • A hélium a hidrogén után (utóbbi nem nemesgáz) a második leggyakoribb eleme a világűrnek. Kisebb mennyiségben meteorológiai léggömbök és hőmérők töltésére használják. Emellett a búvárok légzőkészülékének fontos inert gáza, de hűtőfolyadékként is hasznosítható. • A neon a világegyetem harmadik leggyakoribb eleme. Színes gázkisülési csövek fő alkotója. • Az argon a légkör leggyakoribb nemesgáza. Védőgázként, illetve színes fénycsövek töltésére használják, amelyek kékesvörös színéért felelős. • A kripton nagyon ritka elem. A zöldeskék fénycsövek töltőgáza, de önállóan, kripton izzólámpákban is használják. Ez a kriptongázzal töltés Bródy Imre találmánya. • A xenon is a Föld legritkább elemei közé tartozik. A legtöbb nemesgázhoz hasonlóan lámpák töltésére használják. • A radon radioaktív elem, radioaktív bomlási sorok közbülső terméke, igen ritka. Belélegezve komoly egészségkárosító hatása van.

  6. Érdekességek • Erre a hiperlinkre kattintva a randon káros hatásaival foglalkozó angol nyelvű honlapra navigálhatsz. Ide kattints a cím eléréséhez!!