Download
kenen puoleen k nty ensimm iseksi yliopistoyhteisty ss tutkimusyhteisty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö

Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä?-tutkimusyhteistyö Pekka Räsänen Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Oulun yliopisto

  2. Yritykselle tehtäväksi ennen yhteistyötä • Mikä on yrityksen tarve ? • Määritelty ongelma ja sen ratkaisu • TILAUSTUTKIMUS • Uusi näkökulma yrityksen oman t&k-hankkeen tueksi • YHTEISRAHOITTEINEN TUTKIMUSHANKE • Osaamisresurssin hankkiminen • OPISKELIJA-/OPINNÄYTETYÖ • Uusi tuote / palvelu • TEKNOLOGIAN SIIRTOHANKE (LISENSSI) • PROJEKTITYÖ

  3. Yhteistyön muodot • Tilaustutkimus (”alihankinta”) • Oikeudet tuloksiin (IPR) tilaajan • Täysin tilaajan maksama toimeksianto • Yhteisrahoitteinen tutkimushanke • Ns. kurkistusoikeus tuloksiin • Kesto tyypillisesti 1-3 vuotta • Rahoitus <20% kokonaiskuluista (mukana 2-3 yritystä) • Opinnäytetyö • Opinnäyte on julkinen asiakirja • Laajuus 2-6htkk • Projektityö • UUTTA!!! MBA opiskelijaryhmä (esimerkiksi markkinaselvitys) • Työn sisältö, laajuus ja tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti yrityksen, työn ohjaajan sekä opiskelijan kanssa.

  4. Miten edetä ? • Yhteydenotto suoraan laitoksen henkilöön esim. alan professoriin, jos sellainen on tiedossa • TAI • Pekka Räsänen, pekka.rasanen@oulu.fi • Niko Mikkola, niko.mikkola@cie.fi (Center for Internet Excellence) • Neuvottelut • Yhteistyön muoto ja sopimukset • Projektin toteutus • Tulosten siirto ja käyttöönotto yrityksessä

  5. Kiitos !Kommentteja, kysymyksiä ? Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi Puh. 08-553 7343 www.oulu.fi/tupa