1 / 11

Scoutskamp Ruiselede

Scoutskamp Ruiselede. 12 – 18 juli. 1. Hoe gaan we op kamp?. De bagage wordt verwacht op 11 juli 2007 om 9u aan het lokaal. Deze wordt vervoerd met een aparte camion.

Télécharger la présentation

Scoutskamp Ruiselede

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Scoutskamp Ruiselede 12 – 18 juli

 2. 1. Hoe gaan we op kamp? • De bagage wordt verwacht op 11 juli 2007 om 9u aan het lokaal. Deze wordt vervoerd met een aparte camion. • We spreken op 12 juli 2007 om 8u af aan het pleintje in Westmalle, alle kinderen in uniform ! Daar nemen we de bus naar Antwerpen, waar we de trein nemen naar Gent Sint Pieter. Ook daar nemen we nog 1 bus en dan zijn we er !  We komen aan rond 12u op het kampterrein

 3. 2. Waar gaan we op kamp? Fam. Van Loocke Wantestraat 24 8755 Ruiselede Wat vinden we daar allemaal terug? • Gebouw waar we met de kapoenen en wouters slapen • Een groot veld waar de tenten van de jogi’s en givers staan • Een bos op kleine wandelafstand van het terrein

 4. 3. Bagage (1) Speciale dingen die mee moeten in ons koffertje • Luchtmatras (geen veldbed !!!) • Verkleedkleren piraten • 1 T-shirt die echt heel vuil mag worden • Snoep (wordt in 1 grote pot gedaan) • Medicatie • Overloop samen met je kind wat er in de koffer zit • Schrijf overal de naam op en maak eventueel een inventaris van wat er in de koffer zit

 5. 3. Bagage (2) Wat nemen we zeker niet mee ? • Gsm • Laptop • Waardevolle spullen zoals horloges, kettingkjes…

 6. 4.Wie gaat er mee op kamp ? • Leiding • 5 kapoenenleiding • 5 wouterleiding • Fouriers • 1 chef-kok • 3 hulpkoks

 7. 5. Op kamp (1) Dagindeling 07.30 uur: opstaan leiding en fouriers 08.00 uur: opstaan leden 08.30 uur: ontbijt 09.15 uur: opening en uitvoering van de dagtaken (afwassen, kamers opruimen, toiletten, terrein) 10.00 uur: ochtendactiviteit 12.00 uur: middagmaal + afwas + platte rust 14.00 uur: eerste namiddagactiviteit 16.00 uur: 4-uurtje 16.30 uur: tweede namiddagactiviteit 18.00 uur: avondmaal + afwas 19.00 uur: avondactiviteit 20.00/21.00 uur: evaluatie 20.15/21.15 uur: slapen

 8. 5. Op kamp (2) • In nood: 2 nummers • Evelyne: 0478/53 13 42 • Joke: 0479/88 09 41 • Eventueel andere leiding  Enkel in uiterste nood • Bij heimwee

 9. 6. Praktische info (1) • Medische Fiche  afgeven bij het brengen van de bagage, samen met de SIS-kaart • Betaling  85€ bedraagt de kampprijs (5€ korting bij broer/zus)  Te storten vóór 30 juni, als inschrijving

 10. 6. Praktische info (2) Tegemoetkomingen mutualiteiten • Christelijke mutualiteit  enkel bij inschrijving • Socialistische mutualiteit  geen • Liberale mutualiteit  2€ per nacht (kinderen tussen 5-19 jaar) • Vlaamse en Neutrale mutualiteit  max. 30€ (tem 16 jaar) • Onafhankelijke mutualiteit  5€ per dag

 11. Dank voor jullie aandacht !

More Related