1 / 26

TÜRKİYE’DE TARIM

TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM. TÜRKİYE’DE TARIM.

Télécharger la présentation

TÜRKİYE’DE TARIM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÜRKİYE’DE TARIM

 2. TÜRKİYE’DE TARIM

 3. TÜRKİYE’DE TARIM

 4. TÜRKİYE’DE TARIM

 5. TÜRKİYE’DE TARIM

 6. TÜRKİYE’DE TARIM

 7. TÜRKİYE’DE TARIM

 8. TÜRKİYE’DE TARIM

 9. TÜRKİYE’DE TARIM

 10. TÜRKİYE’DE TARIM

 11. TÜRKİYE’DE TARIM

 12. TÜRKİYE’DE TARIM

 13. TÜRKİYE’DE TARIM

 14. TÜRKİYE’DE TARIM

 15. TÜRKİYE’DE TARIM

 16. TÜRKİYE’DE TARIM

 17. TÜRKİYE’DE TARIM

 18. TÜRKİYE’DE TARIM

 19. TÜRKİYE’DE TARIM

 20. TÜRKİYE’DE TARIM

 21. TÜRKİYE’DE TARIM • TÜRKİYE’DE TARIMIN ÖZELLİKLERİ: • Ülkemizde iklim çeşitliliği fazla olduğu için tarım ürünü çeşitliliği de fazladır. • Yer şekillerinin fazla olduğu alanlarda tarım alanları dardır. • Engebenin fazla ve bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda, erozyon fazladır • Yükseltinin az ve yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde tarım alanları geniştir.

 22. TÜRKİYEDEKİ TARIM ÜRÜNLERİ: • Buğday: • İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu özelliğinden dolayı karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz. Ayrıca düşük sıcaklılardan dolayı doğu anadolu bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. • Buğday üretimi iklimdeki karasızlıktan dolayı bazı yıllar artarken, bazı yıllar düşer. Üretimin en fazla olduğu bölgemiz iç anadolu bölgesidir. İl olarak en fazla konya,ankara ve adana’dır.

 23. TÜRKİYEDEKİ TARIM ÜRÜNLERİ: • Üzüm: • Kışın –40ºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. 2. G.Doğu Anadolu Bölgesidir.  • Dünya kuru üzüm üretimde 1. yiz ve ihracat yapmaktayız.

 24. TÜRKİYEDEKİ TARIM ÜRÜNLERİ: • Zeytin: • Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde tarımı fazla gelişmemiştir. Daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı. Bugün üretimde 1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında- Manisa, Aydın, İzmir, Muğla , Denizli çevresi). 2.Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla).  • 3. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir). • Ayrıca Doğu Karadeniz’de Çoruh vadi oluğunda (Artvin) ve G:Doğu Anadolu Bölgesi’nde G.Antep çevresinde tarımı yapılır. • Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla , bir yıl azdır. • Dünya zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve Yunanistan'dan sonra 4. sıradayız.

 25. TÜRKİYEDEKİ TARIM ÜRÜNLERİ: • Ayçiçeği: • İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde birinci olan bölgemiz Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü)dir.

 26. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ • EĞİTİM FAKÜLTESİ • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ • ERSİN AKGÜL • 3.SINIF NO: 20110956066 • KONU : TÜRKİYE’DE TARIM • KAYNAKÇA : • http://www.picgifs.com • http://www.femakademi.com/

More Related