1 / 10

Charlotka a ja

Charlotka a ja. Poprvé, když jsem uviděla Chary. Tak se mě pomalu zastavil dech. Zamilovala jsem se do ní na první pohled. Naše první seznámení v Benátkách při tréninku. jsem přijela trénovat tak jsem vždycky už jezdila jenom na ní. Týden co týden každou neděli. Po roce když jsem

lola
Télécharger la présentation

Charlotka a ja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Charlotka a ja

  2. Poprvé, když jsem uviděla Chary. Tak se mě pomalu zastavil dech. Zamilovala jsem se do ní na první pohled. Naše první seznámení v Benátkách při tréninku jsem přijela trénovat tak jsem vždycky už jezdila jenom na ní. Týden co týden každou neděli. Po roce když jsem na ní jezdila tak by mě ani vesnu nenapadlo že by byla moje. Přitom jsem si ji strašně přála byl to můj veliký sen se stát její majitelkou. Poprvé spolu dopadlo velice dobře. Každý týden jakmile

  3. Fotky poprvé spolu

  4. Vánoční dárek s velkém D Dne 24.12. 2007 jsem dostala ten největší a nejkrásnější dárek. Byla to kobylka, kterou jsem si tak přála. Na tyhle Vánoce nikdy nezapomenu. Podle mého názoru že mi už nikdo neudělá takovou radost, aby mě tekly slzy tak překrásného štěstí. Byla jsi to ty Chary co jsi mě udělala tak šťastnou a za to ti patří velké díky.

  5. Postupem času jsem si na sebe zvykaly :)

  6. A naše důvěra se zvětšuje a zvětšuje mám tě moc moc ráda Chary

  7. Takhle si užívá v ohradě

  8. Bez tebe Chary si to už prostě nedokážu představit

  9. Děkuji celé rodině že mě tak podporují v ježdění. Patří Vám velké díky. Také musím poděkovat kamarádům od koní protože bez nich by to taky nešlo a ještě hlavně panu Peťovi Trochtovi že mě tak pomáhá s Chary při tréninku. Moc všem děkuji. Poděkování !

  10. Zdroj fotek: Paja a ja děkuji Paji za krásné fotky

More Related