1 / 9

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Jednotky tlaku VY_52_INOVACE_20 Sada 2

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Jednotky tlaku VY_52_INOVACE_20 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracovala: Mgr. Marta Merunková, 08-2011.

lola
Télécharger la présentation

Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Jednotky tlaku VY_52_INOVACE_20 Sada 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Jednotky tlaku VY_52_INOVACE_20 Sada 2 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracovala: Mgr. Marta Merunková, 08-2011 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  2. Anotace:Předmět: fyzikaRočník: 7.Využití materiálu: vyvodit jednotku tlaku pomocí tlakové síly a plochy, seznámit s většími jednotkami z praxe, procvičení převodůForma výuky: otázky a odpovědi sledovat s fyzikální přesností, vyvodit základní jednotku tlaku a zopakovat předpony pro dílčí a násobné jednotky, seznámit s osobností B. Pascala, zápis do sešitu, pracovní lístky, kontrola podle tabule, podrobnější metodika je ukryta v poznámce na listu č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8Pomůcky: počítač, dataprojektor, pracovní listy Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  3. Umíš odpovědět? • Jak se liší zimní pneumatiky od letních? • Proč se snáze krájí ostrým nožem? • Proč jehla píchá více než špendlík? • Proč valníky na převážení těžkých nákladů mají více kol? • Proč se pod trubkami lešení používají kovové patky? Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  4. Jednotky tlaku Základní jednotkou tlaku je: Jaké známe předpony pro jednotky? Pascal Joule Newton Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  5. Blaise Pascal/1623-1662/ • -francouzský fyzika a matematik • -zkoumal tlak v kapalinách a plynech a pro tlak v kapalinách zformuloval zákon, který se nazývá po něm Pascalův. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  6. Větší jednotky tlaku v praxi Základní jednotkou tlaku je Pascal /1Pa/ Větší jednotky tlaku v praxi: • hektopascal hPa 1 hPa = 100 Pa • kilopascal kPa 1 kPa = 1 000 Pa • megapascal MPa 1 MPa = 1 000 000 Pa Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  7. Procvičujeme jednotky tlaku 4,5 MPa = Pa 78 kPa = Pa 1,2hPa = Pa 4 000 Pa = hPa 1 200 Pa = MPa 600Pa = kPa 25 MPa = Pa 7,21 kPa = Pa 4,6hPa = Pa 85 000Pa = MPa 7 400 Pa = kPa 8,3MPa = Pa 45 hPa = Pa 0,78 MPa = kPa 1,5kPa = Pa Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  8. Výsledky ke kontrole 4 500 000 78 000 120 40 0,0012 0,6 245 000 000 7 210 460 0,085 7,4 8 300 000 4 500 780 1 500 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  9. Citace: http://office.microsoft.comhttp://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

More Related