Download
hva er seksuelle overgrep og hva gj r det med et menneske n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE? PowerPoint Presentation
Download Presentation
HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

193 Views Download Presentation
Download Presentation

HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

 2. DISPOSISJON 1 • Hva er seksuelle overgrep? • Er problemene for dem som rammes så store som det påstås? • Forsøk på mestring • Når masker og strategier ikke fungerer Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 3. DISPOSISJON 2 • Hva gjør seksuelle overgrep med oss som utenforstående? • Utfordringer • Å møte utsatte • Tilgivelse og tillit • Forebygging • Litt om straffeloven Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 4. HVA ER SEKSEULLE OVERGREP?

 5. SEKSUALITET Seksualitet er • Å få lov å ha egne seksuelle følelser (”kropp”) • Å få lov å ha egne verdier (”hode”) • Å ha kontrollen slik at en kan leve ut disse følelsene og verdiene i likeverdige seksuelle forhold (”hode” og ”kropp” fungerer sammen) Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 6. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er • å bli fratatt kontrollen over egen kropp • å bli fratatt kontrollen over egne verdier (”hode”) • å bli fratatt kontrollen over, og troen på egne følelser og verdier. Samarbeidet mellom ”hode” og ”kropp” er brutt. De lever nå hver sitt liv Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 7. ULIKE TYPER OVERGRIPEREBRUKER ULIKE ”VERKTØY” Sosiopaten Tar kontroll med fysisk eller psykisk makt og vold som verktøy Relig. fanatiker Tar kontroll med religiøs fanatisme/ ”åndelighet”/”ledelse” som verktøy Seks. Forbryt. Tar kontroll med ”seksualitet” som verktøy Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 8. ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL • VOLD: Vold er godt! • FANATISME: Å være Gud er godt! • SEKSUALITET Sex er godt! • FELLES: Overrumplingselementet er viktig for at kontrollovertakelsen skal ”virke” Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 9. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 10. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 11. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 12. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 13. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 14. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 15. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 16. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 17. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 18. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 19. FYSISK BERØRING Ved god berøring kjenner jeg meg ... • trygg på hvem jeg er • bekreftet • tatt vare på • støttet Ved ekkel berøring kjenner jeg meg ... • ille berørt • oversett • såret • i fare Ved forvirrende berøring kjenner jeg meg ... • forvirret • full av motstridende følelser • utilpass Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 20. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 21. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 22. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 23. Reimunn Førsvoll: Seksuelle overgrep: Forståelse og forebygging

 24. ER PROBLEMENE FOR UTSATTE SÅ STORE SOM DET PÅSTÅS?

 25. HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR? • Grad av sårbarhet (alder, avhengighet, hjelpetrengende) • Grad av svik • Varigheten (viktigere enn hyppigheten) • Grad av hemmeligholdelse • Typen overgrep • Bruk av vold, tvang og trusler • Den utsattes psykiske tilstand før overgrepene Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 26. HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA? • Hel eller delvis fortrengning • Redsel for hva som kan komme fram om en begynner å rote i det • Redsel for ikke å bli trodd • Tror at seinvirkningene er ”slik jeg er” • Redsel for å ødelegge andres liv. Problemer med å holde fast på at skaden skjedde da overgrepet ble begått, ikke når det blir kjent • Det er egentlig min skyld det som skjedde Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 27. SENVIRKNINGER 1 PROBLEMET:”Hodet” kan glemme alt, ”kroppen” glemmer ingen ting! KONSEKVENS: Den utsatte ser ikke sammenhengen mellom overgrepene og det han/hun sliter med KONKRETE UTSLAG: • Fysiske plager • Psykiske plager • Sosiale plager Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 28. SENVIRKNINGER 2 • Senvirkninger er ikke sykdom! • Senvirkninger er normale reaksjonen på det å ha vært utsatt for unormale påkjenninger. • Senvirkninger er blåmerker etter overgrep • Senvirkninger er falsk skam- og skyldfølelse som må omformes til sorg Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 29. SENVIRKNINGER 3 • Følelsen av ensomhet • Følelsen av å være unormal og redsel for å ”klikke” • Kontrollfrik: Livredd for å miste kontrollen! • Hypnose-effekten: ”Alltid skjer det noe med meg!” Og det kan skje igjen og igjen • Følelsen av å være skitten Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 30. SENVIRKNINGER 4 • Spiseproblemer • Søvnproblemer • Konsentrasjonsproblemer • Voldtekt av følelseslivet • Perverse bilder og følelser i kroppen • ”Hode” og ”kropp” lever hver sitt liv • Redsel for besettelse • Seksuelle problemer • Rusproblematikk Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 31. SENVIRKNINGER 5 • Senvirkninger er et forsøk på å gjenvinne den kontrollen en selv ble fratatt • Den mest destruktive senvirkningen for utenforstående er når den utsatte begår overgrep mot andre Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 32. KONSEKVENSER AV SENVIRKNINGENE • Selvskading • Lege og tannlegeskrekk • Ofte store problemer ved svangerskap, fødsel og barsel • Hypnose-effekten: Det skjer ofte igjen og igjen! • Faller bort • Skoleproblemer • Adferdsproblemer Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 33. VEIEN OG GRØFTENE • Barns forhold til voksne • Forhold til tillit • Forhold til kropp og seksualitet • Forhold til renslighet • Forhold til redsel • Forhold til å vise sinne og sterke følelser • Forhold til aktivitetsnivå • Forhold til mat • Forhold til religion • Forhold til svangerskap Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 34. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 35. Lidelse nr.1: Ryggplager eller isjias (61,5%-33,6%) Lidelse nr.2: Migrene eller hyppig hodepine (48,6%-24,6%) Lidelse nr.3 Fordøyelsesplager (47,7%-18,1%) Lidelse nr.4: Smerter i hofter eller bekken (44%- 19,2%) Lidelse nr.5: Stadig gjentatte infeksjoner i øre, nese, hals eller bihuler (37,6%- 14,7%) Lidelse nr.6: Underlivssmerter (35,8%- 5,6%) Lidelse nr.7: Brystsmerter (34,8%- 2,2%) Lidelse nr.8: Gjentatte urinveisinfeksjoner (33%- 12,6%) Lidelse nr.9 Eksem eller annen hudlidelse (31,2%-18,6%) Lidelse nr.10: Kjevesmerter eller kjevesperre (26,6%- 4,6%) Lidelse nr.11: Stadig sure oppstøt eller magesår (25,7%- 6,1%) Lidelse nr.12: Kroniske magesmerter (22%-2,9%) Lidelse nr.13: Underlivsinfeksjoner (20,2%-8,1%) Lidelse nr.14: Fibromyalgi (14,7%- 3,3%) Lidelse nr.15: Kronisk bekken- løsnin (11,9%-1,7%) Lidelse nr.16: Problemer med å få barn (11%- 7,6%) Lidelse nr.17: Celleforandring på livmortappen (10,1%- 7,2%)Lidelse nr.18: Sykdommer i munnhulen (8,2%-0,5%) Lidelse nr.19: Astma (7,4%-5,6%) Lidelse nr.20: Whip-lash (nakkesleng) (5,5%-1,9%) Lidelse nr.21: Hjerteinfarkt (1,8%- 0,2%) Lidelse nr.22: Kreft (0%-1,3%) FYSISKE LIDELSER Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 36. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 37. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 38. KONTROLLGRUPPE UTSATTESamliv Seksualliv Samliv Seksualliv Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 39. SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 40. ALKOHOLMISBRUK MEDISINBRUK Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 41. NARKOTIKACannabis Tyngre stoffKontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 42. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 43. KRISTEN TRO OG GUDSBILDESamlet Åkra Stavangerfør og etter overgrep Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 44. HVEM ER JEG? • Det typiske svaret: ”Jeg vet ikke!” • Hodet og kroppen lever hver sine liv hos meg. Jeg har ikke kontroll!” • IKKE RART: Hode og kropp har skilt lag! • HVEM ER DU DA? Du er den du ØNSKER å være, men ikke får til å være! Det som ødelegger er overgrepene. Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 45. FORSØK PÅ MESTRING Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 46. HVORDAN GJENOPPRETTE TAP AV KONTROLL? • Ved tap av kontroll vil alle forsøke å gjenvinne kontroll på en eller annen måte. • I overgrepsøyeblikket kan det være ved å dissosiasjon: ”Hodet” flykter og bare kroppen blir igjen. • I ettertid: Ulike mestringsstrategier og masker - eller seinvirkninger om du vil Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 47. STRATEGIER • Kontroll ved å ta på seg skyld • Kontroll ved den ”jevne følelseslinjen” • Kontroll ved å påføre seg selv psykisk eller fysisk smerte • Kontroll ved å frasi seg retten til å kjenne på gode følelser • Kontroll ved alltid å forberede seg på det verste: ”Hønse-syndromet” • Kontroll ved å bruke mat som strategi • Kontroll ved å bruke religion Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 48. MASKER 1 • Tilpasningsmasken • Usynlighetsmasken • Religionsmasken • Bakteriemasken • Mascaramasken • Klesmasken Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 49. MASKER 2 • Munnkurven • Ordens-/pedantmasken • Jeg-har-overskudd-til-alt-masken • Macho-masken • Overgripermasken Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

 50. MASKER 3 Jeg er verdens navle – masken • Jeg har maske på forsiden • ALLE ser MEG! Jeg har TV-skjerm på ryggen • ALLE ser hvordan JEG reagerer • ALLE merker det JEG sier og gjør • JEG må ikke såre noen Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?