Download
individuell v rmem tning i svenska l genheter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individuell värmemätning i svenska lägenheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individuell värmemätning i svenska lägenheter

Individuell värmemätning i svenska lägenheter

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Individuell värmemätning i svenska lägenheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Individuell värmemätning i svenska lägenheter Arne Jönsson KY utbildningen Härnösand

 2. värmekostnad (kr/h) SEK/°C h kostnad ph ΣUA (t – tute) ph ΣUA (t – tute) tillgång t °C t tute temperatur tute värmekostnad (kr/h)

 3. efterfrågan på temperatur efterfrågan SEK/°C h k DI t °C t* temperatur tute tute k konstant (1/°C2) DI disponibel inkomst (kr/h)

 4. olägenhet temperatur (kr/h) efterfrågan SEK/°C h k DI olägenhet t °C t t* temperatur tute tute k konstant (1/°C2) DI disponibel inkomst (kr/h)

 5. t minimerar olägenhet och kostnaddär tillgång möter efterfrågan efterfrågan SEK/°C h ph ΣUA (t – tute) ph ΣUA (t – tute) tillgång t olägenhet °C t t* tute temperatur tute värmekostnad (kr/h)

 6. 4 lägenheter i ett husalla har tc tc tc tc tc tute

 7. värmen stängs i en lägenhet den får tb tb tc tc tc tute

 8. eftersom värme från andra lägenheter täcker förlusten ut tb tc tc tc tute

 9. tb hamnar mellan tc och tute W värmeeffekt °C temperatur tute tb tc

 10. att värma från tb till tc kostar lika mycket som från tute till tc Värme från värmesystem W värmeeffekt Värme ut °C temperatur tute tb tc

 11. att värma från tb till tc kostar lika mycket som från tute till tc W värmeeffekt °C temperatur tute tb tc

 12. temperaturen blir ca 4 gånger dyrare W värmeeffekt 4 3 2 1 °C temperatur tute tb tc

 13. t minimerar olägenhet och kostnadäven då temperaturen blivit 4 ggr dyrare efterfrågan tillgång SEK/°C h kostnad olägenhet °C tb temperatur tute t* t

 14. minskad värmeförlust ut efterfrågan tillgång SEK/°C h kostnad °C temperatur tute t t*

 15. olägenhet efterfrågan tillgång SEK/°C h olägenhet °C temperatur tute t t*

 16. netto olägenhet efterfrågan tillgång SEK/°C h olägenhet °C temperatur tute t t*

 17. inför tvådelad taxa med fast och rörlig del Värme från värmesystem W värmeeffekt Värme ut °C temperatur tute tb tc

 18. inför tvådelad taxa med fast och rörlig del W värmeeffekt Värme ut rörlig del fast del °C temperatur tute tb tc

 19. så att priset för temperatur motsvarar värme ut Kostnad kr/h Värme ut rörlig del fast del °C temperatur tute tb tc

 20. fast och rörlig del väljs så att rörlig del motsvarar värmeförlusten ut SEK/°C h efterfrågan fast del kostnad tillgång ph ΣUA olägenhet rörlig del °C tb t t* temperatur

 21. fast och rörlig del väljs så att rörlig del motsvarar värmeförlusten ut För att fastställa fast och rörlig del krävs en taxeberäkning som är en fördjupad transmissionsberäkning

 22. även om alla har tc så är inte efterfrågan lika tc tc tc tc tute

 23. varje hh har sin egen efterfrågan efterfrågan SEK/°C h °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute

 24. men gemensam temperatur tc efterfrågan SEK/°C h °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 25. hh 4 för dyrt efterfrågan SEK/°C h kostnad °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 26. hh 3 för dyrt efterfrågan SEK/°C h kostnad °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 27. hh 2 optimalt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 28. hh 1 för kallt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 29. med mätning får varje lgh sin egen temperatur t1, t2, t3, t4 efterfrågan SEK/°C h °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute t4 t3 t2 t1

 30. hh 4 optimalt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute t4

 31. hh 3 optimalt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute t3

 32. hh 2 optimalt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute t2

 33. hh 1 optimalt efterfrågan SEK/°C h kostnad olägenhet °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute t1

 34. finn det tc som minimerar summa olägenhet och summa kostnadgenom att addera olägenhet och kostnad

 35. summa kostnad summa olägenhet

 36. summa kostnad * 1/4 summa olägenhet

 37. optimal kollektiv temperatur tc efterfrågan SEK/°C h tillgång °C t*4 t*3 t*2 t*1 temperatur tute tc

 38. summa kostnad och summa olägenhet kan beräknas om man känner k efterfrågan SEK/°C h k DI t °C t* temperatur tute tute k konstant (1/°C2) DI disponibel inkomst (kr/h)

 39. k bestäms genom korrelation mellan temperaturer och ekonomiska data efterfrågan SEK/°C h k DI t °C t* temperatur tute tute k konstant (1/°C2) DI disponibel inkomst (kr/h)

 40. Innetemperatur i medeltal °C Statens Institut för Byggnadsforskning MK marginalkostnad för temperatur kr/°C DI disponibel inkomst kr/h k blir 0,004 /°C2

 41. Innetemperatur i medeltal °C Statens Institut för Byggnadsforskning MK marginalkostnad för temperatur kr/°C DI disponibel inkomst kr/h k blir 0,004 /°C2

 42. t* är normalfördelade med medelvärde t*m och std av σ 1 1 2 0,5 °C 4 3 t2* temperatur t3* t4* t1* tm*

 43. Beräkning av tc i hus med kollektiv mätning Data om byggnader och boende före 1973 efter ΣUA W/°C 133 74 ph kr/kWh 0,50 0,50 DI kr/h 15 15 k 1/ °C2 0,004 0,004 t*m °C 21,65 21,65 σ för t* °C 1,3 1,3 σ för t i lgh °C 0,8 0,8 √1,32+0,82 = 1,6 °C ph ΣUA / k DI σ före 1973 efter 0,69 0,39 tc° 0,50 -0,02 tc 20,8°C 21,7°C

 44. Beräkning av tm i hus med individuell mätning Data om byggnaderna före 1973 efter ΣUA W/°C 133 74 ph kr/kWh 0,50 0,50 DI kr/h hh 15 15 σ för t i lgh °C 0,8 0,8 ph ΣUA / k DI före 1973 efter 1,1°C 0,62°C tm 20,6°C 21,0°C

 45. medeltemperaturen minskar från tctill tm med individuell mätning i hus före 1973 efter minskning minskning från till från till 20,8 20,6°C 21,7 21,0°C med 0,2 °C med 0,7 °C

 46. Beräkning av värmekostnad och olägenhet med individuell mätning Kostnad byggt före 1973 efter ΣUA W/°C 133 74 ph kr/kWh 0,50 0,50 tm 20,6°C 21,0°C gradtimmar 110 000 112 400 kostnad kr/år 7315 4159 Olägenhet k DI (t*-t)2 / 2 Byggt före 1973 efter DI kr/h 15 15 k 1/ °C2 0,004 0,004 t*m °C 21,65 21,65 t*- t 1,05 0,65 olägen. kr/h 0,033 0,013 olägen. kr/år 198 76

 47. Beräkning av värmekostnad och olägenhet med kollektiv mätning Kostnad byggt före 1973 efter ΣUA W/°C 133 74 ph kr/kWh 0,50 0,50 tm 20,8°C 21,7°C gradtimmar 111 200 116 600 kostnad kr/år 7395 4314 Olägenhet Byggt före 1973 efter DI kr/h 15 15 k 1/ °C2 0,004 0,004 t°i °C 0,69 0,39 CC 0,52 0,24 olägen. kr/h 0,080 0,037 olägen. kr/år 480 221

 48. Beräkning av summa värmekostnad och olägenhet per lgh Kollektiv mätning byggt före 1973 efter 20,8 +1 21,7°C kostnad kr/år 7395 (7794) 4314 olägen. kr/år 480 (194) 221 summa 7875 (7988) 4535 Individuell mätning byggt före 1973 efter 20,6 21,0°C kostnad kr/år 7315 4159 olägen. kr/år 198 76 summa 7513 4235 Skillnad kr/år 362 (475) 300

 49. Kollektiv mätningbyggt efter 1973 SEK/°C h efterfrågan kostnad tillgång ph ΣUA olägenhet °C temperatur tute 21,7 4 314 kr/år lgh 221 kr/år lgh

 50. Individuell mätningbyggt efter 1973 SEK/°C h efterfrågan kostnad tillgång ph ΣUA olägenhet °C t* temperatur tute 21,0 4 159 kr/år lgh 76 kr/år lgh