1 / 8

In de zomer woonden de indianen in een tipi, ze gingen op bizonjacht en reisden met de kudde mee

In de zomer woonden de indianen in een tipi, ze gingen op bizonjacht en reisden met de kudde mee Zij gingen vissen met netten en speren vanuit boten, ze peddelden in een kano of kajak In de winter woonden ze in een houten huis of een grote hut met dak van huiden of aarde met gras.

loyal
Télécharger la présentation

In de zomer woonden de indianen in een tipi, ze gingen op bizonjacht en reisden met de kudde mee

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. In de zomer woonden de indianen in een tipi, ze gingen op bizonjacht en reisden met de kudde mee Zij gingen vissen met netten en speren vanuit boten, ze peddelden in een kano of kajak In de winter woonden ze in een houten huis of een grote hut met dak van huiden of aarde met gras. De hut werd voor een deel in de grond gegraven als bescherming tegen de vorst.

  2. huiden of doek versierd en uitgevouwen op de grond het geraamte van stokken

  3. een indiaan danst voor een tippi

  4. schoenen van vilt en leer

  5. Bizonhuiden om kleding van te maken, werden eerst versierd en beschilderd.

  6. de droomvanger • De nachtlucht zit vol met dromen en wordt door de droomvanger opgevangen in zijn web • De goede dromen glijden naar binnen en zweven via de veren naar de mens die eronder slaapt. • Slechte dromen raken verstrikt in het web en worden door het daglicht vernietigd.

  7. droomvanger werd gegeven als kraamcadeautje of huwlijksgeschenk.

  8. maak zelf een droomvanger kijk op http://members.lycos.nl/inemieneke/d%201%20hoe_maak_je_een_dreamcatcher.htm

More Related