1 / 7

7 Dní 7 Měsíců 7 Roků

7 Dní 7 Měsíců 7 Roků. Miluji Tě!. Samozřejmě Tě miluji. Ženatý 7 dní. Ženatý 7 měsíců. Když jsem tě miloval, měl jsem odejít. Ženatý 7 roků. Dobrý večer, drahá. Ahoj, je vše v pořádku?. Ženatý 7 dní. Ženatý 7 měsíců. Nějaké zprávy pro mně ?. Ženatý 7 roků. Drahá, volá

lucie
Télécharger la présentation

7 Dní 7 Měsíců 7 Roků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 7 Dní7 Měsíců7 Roků

  2. Miluji Tě! Samozřejmě Tě miluji. Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Když jsem tě miloval, měl jsem odejít. Ženatý 7 roků

  3. Dobrý večer, drahá Ahoj, je vše v pořádku? Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Nějaké zprávy pro mně ? Ženatý 7 roků

  4. Drahá, volá Ti maminka! Pro Tebe ! Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Telefóóóóóón ! Ženatý 7 roků

  5. Souhlasím s Tebou! Myslím si, že ne ! Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Jsi blbá, nebo co ??? Ženatý 7 roků

  6. V těch šatech vypadáš skvěle! Opět nové šaty? Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Kolik ? Ženatý 7 roků

  7. Drahá, podíváme se na Tvůj oblíbený film. Jsi si jistá, že chceš vidět tenhle film ? Ženatý 7 dní Ženatý 7 měsíců Dnes ne! Dávají fotbal! Ženatý 7 roků

More Related