html5-img
1 / 10

Problemi

Problemi. včlanitev debela denarnice zamujene priložnosti. Rešitev za odjemalce. Enotna aplikacija za vse programe (zvestobe, članstva) iPhone / Andorid Več kot 45000 prenosov Dodajamo: radar, članstvo na dotik, kupone, …. Rešitev za ponudnike. enostavno članstvo

lynda
Télécharger la présentation

Problemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Problemi • včlanitev • debela denarnice • zamujene priložnosti

  2. Rešitev za odjemalce • Enotna aplikacija za vse programe (zvestobe, članstva) • iPhone / Andorid • Več kot 45000 prenosov • Dodajamo: radar, članstvo na dotik, kupone, …

  3. Rešitev za ponudnike • enostavno članstvo • radar - nov komunikacijski pristop • vsebina glede na lokacijo in čas • orodja • osebna ponudba, zbiranje točk, pošlji …

  4. Prednosti • sprejeta in dobro prepoznana rešitev • velika obstoječa baza uporabnikov • stalenrazvoj • nizki zagonski stroški

  5. Članstvo na dotik Rešitev za ponudnike

  6. Ekipa • Peter A. Pirc (ideja, razvoj) • enaA, IUS, TFL, pixi* • TomažMušič(oblikovanje, marketing, ideja, 15 let) • Nina Pirc (zagotavljanje kakovosti 10 let, 15 let nakupovanja)

  7. info@mojekartice.si

  8. Poslovni model Customer: • Free app • updates • Notification, Retail: • Monthly fee • innovative loyalty program • advanced customer profiling • New Marketing channels • Notifications • Coupons

  9. Konkurenca MMS Moje Kartice • instantčlanstvo • dopolnjujemo obstoječe rešitve • podpora celotnemu področju programov zvestobe • aktivne vsebine

More Related