Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODEL ZAVÁDZANIA CIP Modul S 8 – B1 eurocrafts21.eu PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODEL ZAVÁDZANIA CIP Modul S 8 – B1 eurocrafts21.eu

MODEL ZAVÁDZANIA CIP Modul S 8 – B1 eurocrafts21.eu

94 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MODEL ZAVÁDZANIA CIP Modul S 8 – B1 eurocrafts21.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MODEL ZAVÁDZANIA CIP Modul S8 – B1 www.eurocrafts21.eu

  2. Fázy modelu zavádzania CIP • senzibilizácia • štart • realizácia • stabilizácia

  3. Senzibilizácia • Získať plnú podporu u vedenia podniku. • Informácia o cieľoch a spôsoboch postupu pre CIP. • Potreba zdrojov. • Míľniky s kritériami výsledkov. • Rozhodnutie pre/proti CIP.

  4. Senzibilizácia • Pre informáciu a realizáciu CIP - potreba externej podpory. • Prví partneri pre jednanie: Podnikoví poradcovia/kyne remeselných komôr.

  5. Štart • Podrobné plánovanie realizácie CIP. • Zahrnutie externých poradcov/kýň (z remeselnej komory alebo HWK alebo nezávislých). • Informovanie zamestnancov o zámere (nástenka, e-mail, atď.). • Plánovanie a vykonanie úvodného podujatia. • Školenie moderátorov pre zainteresovaných/ dobrovoľných zamestnancov.

  6. Realizácia • Zapracovanie metód CIP do podnikových procesov. • Vykonať hľadanie plytvania, Akcie 5A, cieľové dohody, vizuálny manažment, atď. • Treba spracovať zoznam opatrení. • Treba otvorene informovať o výsledkoch. • Použitie normalizovaných formulárov.

  7. Stabilizácia • CIP ako nekonečný proces • Zavedenie organizácie podľa vnútornej výstavby podniku a  podľa postupu výroby. • Cieľ: riadiť a dokumentovať procesy pri nepatrných nákladoch. • Priebežne budovať odbornú a metodickú kompetenciu k stanoveným témam CIP.