Tampereen urheiluakatemia 2008- - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tampereen urheiluakatemia 2008- PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tampereen urheiluakatemia 2008-

play fullscreen
1 / 7
Tampereen urheiluakatemia 2008-
98 Views
Download Presentation
lysa
Download Presentation

Tampereen urheiluakatemia 2008-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tampereen urheiluakatemia 2008- I-vaihe 2008-12Paikallisen verkoston rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen • opiskelun ja urheilun yhdistäminen (korkeakoulu ja toinen aste) • terveyspalvelut • valmentaja- ja ohjaajakoulutukset • lajien ja seurojen yhteistyö • valmennuksen kehittäminen II-asteen urheiluoppilaitosten kanssa II-vaihe 2013-16: Jalkauttaminen • opiskelun (koko urheilijan polulla), työelämän ja urheilun yhdistäminen • terveyspalveluiden jalkauttaminen • ammattivalmentajuuden kehittäminen • seurojen toiminnan tukeminen • seudullisen toiminnan käynnistäminen III-vaihe 2017-20: Toiminnan vakiintuminen

  2. Tampereen Urheiluakatemian tehtävät • Auttaa opiskelun sekä työuran ja urheilun yhdistämisessä (dualcareer) • Koordinoi asiantuntijaverkostoja ja välittää tietoa urheilun asiantuntija- ja tukipalveluista • Järjestää koulutuksia ja tapahtumia • Kehittää ja tukee paikallista valmennusta urheilutoimintaa ja harjoitteluolosuhteita • On mukana koordinoimassa valtakunnallista urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkostoa ja Terve Urheilija –ohjelmaa Koordinointi: Varalan UrheiluopistoYhteistyössä: Tampereen kaupunki, urheiluseurat, UKK-instituutti ja Tampereen Urheilulääkäriasema, Hämeen liikunta ja urheilu

  3. Varalan Urheiluopistokoordinointi, kehittäminen, valmennus, koulutusolosuhteet UKK-instituutti jaTampereen Urheilulääkäriasema Terve Urheilija-ohjelman koordinointi, tutkimus ja sen jalkauttaminen, terveyspalvelujen koordinointi, koulutus Urheiluakatemiaverkosto Tampereella Tampereen kaupunkiolosuhteet, tapahtumat,liikkuva koulu ja yläkouluvalmennus Hämeen Liikunta ja Urheilu koulutusyhteistyö Urheiluseuratvalmennus, olosuhteet muu urheilutoiminta Asiantuntija- ja tukipalvelut Terveys, valmennus, asuminen ym. Lajiliitotoman lajin valmennuksen ja asiantuntijatyön kehittäminen Oppilaitokset ja korkeakoulut Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

  4. URHEILIJAN JA VALMENTAJAN POLKU TAMPEREELLA LAPSUUS VALINTAVAIHE HUIPPUVAIHE Koordinaattorit (Varala) Liikuntakoordinaattori (Tre)  Koordinointi Koulu/ opiskelut päiväkoti->alakoulu yläkoulu->urheiluoppilaitos korkea-aste->siviiliura lajin erityistarpeet, seura/laji pikkuakatemialainen ->urheiluakatemialainen yleisvalmennus, leirit, seura/laji liikkuva koulu liikkarit, seuratoiminta Urheilu Valmentaja- ja urheilijakoulutus -ammatillinen -täydennyskoulutus III-taso VAT I-taso (Varala, HLU) LAT (lasten liikunta, seuratoiminta) LPT muu urheilija- ja valmentaja-, opekoulutus mm. Terve Urheilija VAT II-taso (lajit, Varala) III-taso (lajit, Varala) räätälöity LPT, Urva Asiantuntijapalvelut Yksityiset, Liikuntalääketieteen keskus (Taula), testaus (UKK, Varala) VK kehittämis-& asiantuntijatyö Terve Urheilija –ohjelma (UKK) Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto (UKK ym.)

  5. Yläkoulu • Kolme liikuntapainotteistayläkoulua • Pikkuakatemialaisia 170, 8 lajissaakatemiaharjoituksia • Seurat toteuttavat & akatemianjärjestämätaitoharjoittelu • Aamuharjoittelu • 7 luokka: to aamuklo 8-10 (koulunulkopuolinen) • 8 luokka: tiaamuklo 8-10 • 9 luokka: kejapeaamuklo 8-10 • Yksilöllisetratkaisutrehtoreidenkanssasovittavissa • Kerrankuukaudessayläkoulutapaaminen: akatemia, perusopetus, rehtorit, opettajat, valmentajat, opot • Liikuntapainotteisten yläkoulujen opettajat Terve urheilija koulutuksessa • Liikuntapainotteisten yläkoulujen opo ryhmä • Koordinointi Mikko Tiirikainen

  6. Hannele Hiilloskorpi hannele.hiilloskorpi@varala.fi Mikko Tiirikainenmikko.tiirikainen@tampere.fi tampereenurheiluakatemia.fi