Download
bezpe n d m doubravan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečný dům DOUBRAVAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečný dům DOUBRAVAN

Bezpečný dům DOUBRAVAN

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bezpečný dům DOUBRAVAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BezpečnýdůmDOUBRAVAN Město ORLOVÁ

 2. Výchozí stav objektu • Základní informace o objektu • Vývoj a změny v užívání objektu • Rekonstrukce bloku domu čp. 1390 • Popis problematiky a bezpečnostní rizika

 3. Pohled na komplex DOUBRAVAN

 4. Stav po rekonstrukci

 5. Po měsíci užívání …

 6. a také …

 7. Hledání řešení • Průzkum mezi nájemníky domu • Získané poznatky • Konzultace navržených opatření s odborníky • Návrh realizace účinných opatření

 8. Výsledky průzkumu • Volný vstup nepovolaných osob do budovy – bezdomovci, vandalové, narkomani, skupiny mladých výtržníků, ad. • Obavy z napadení ve společných prostorách domu, ve výtazích , sklepech. • Konfliktní nájemníci a jejich návštěvy. • Vysoká míra kriminality – majetková, násilná. • Souhlas většiny nájemníků s realizací potřebných bezpečnostních opatření.

 9. Navržená opatření • Výměna vstupních dveří vč. el. zámku. • Instalace systému generálního klíče. • Výměna kování na patrech (únikové schodiště a vstupy k bytovým jednotkám). • Instalace doplňkového osvětlení u vstupu do domu. • Instalace kamerového systému – vstupní prostory, sklep a výtahy.

 10. Realizace vybraných opatření

 11. Doplňující informace • Obdobná opatření byla také využita v dalších domech (jiných vlastníků) ve městě. • Instalace bezpečnostních prvků zvyšuje pocit bezpečí u nájemníků a skutečně snižuje míru a závažnost kriminality. • Snižování škod na majetku a vybavení domu, eliminace narušování veřejného pořádku. • Zvýšení pravděpodobnosti dopadení pachatelů trestné činnosti.

 12. Závěr • Děkujeme za pozornost • Pavlína Staniczková • David Pěntka