Download
oversigt over fraser i notaterne i psykepj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oversigt over fraser i notaterne i psykEPJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oversigt over fraser i notaterne i psykEPJ

Oversigt over fraser i notaterne i psykEPJ

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oversigt over fraser i notaterne i psykEPJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oversigt over fraser i notaterne i psykEPJ

 2. Notattype Søgeord Frasetekst/kommentar

 3. Medicinering amb. Apoteksaftaler 1. Patienten henter selv sin medicin på apoteket2. Apoteket bringer medicin til dagbehandlingen

 4. Medicinering amb. Begrundelse 1. Vederlagsfri medicin2. Medicintilskud ikke gået igennem endnu3. Manglende compliance

 5. Udlevering af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

 6. 1. Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

 7. 2. Der er behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

 8. 3. Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre

 9. Medicinering amb. + døgn Bivirkninger Der er informeret om virkninger og bivirkninger af præparatet

 10. Medicinering amb. + døgn DystoniEjakulatorisk dysfunktionEpileptiske anfaldErektiv dysfunktionHyperkinesiHypokinesi/akinesiMotorisk akatisiParestesierRigiditetSeksuallyst øget/nedsatSøvnighed - sedationTremorTør vaginaVægtøgning/tab 0 = forekommer ikke1 = let grad2 = moderat grad3 = udtalt grad

 11. Medicinering amb. + døgn Ordinationer 1. Kontrol v. Serdolectbehandling: Kontrol af S-Ca, S-Mg og EKG hver 3. måned samt ved dosisøgning.2. Kontrol v. Lithiumbehandling: S-li, S-creat. Og TSH-D hver 3. måned3. Kontrol v. Leponexbehandling: Leukocytter, trombocytter, neutrofile, lymfocytter hver 6. uge samt kontrol af EKG hver 3. måned.4. Kontrol v. Valproatbehandling: Levertal, leucocytter, trombocytter, creatinin og amylase.

 12. Gruppebehandling Gruppens navn Psykoedukation for patienter med bipolar lidelser sammen med deres nære pårørende

 13. Behandlernotat amb. Hjemmebesøg Har det p. t. rimeligt.

 14. Behandlernotat amb.+døgn Samtale Patienten har fået psykoeducation i forbindelse med samtale

 15. Behandlernotat amb.+døgn Supplerende tekst Hvis patienten får medicin doseret via apoteket, bedes egen læge give apoteket besked om medicinændring.

 16. Notattype Søgeord Frasetekst/kommentar

 17. Besked til egen læge/andre Supplerende tekst Hvis patienten får medicin doseret via apoteket, bedes egen læge give apoteket besked om medicinændring.

 18. Somatisk amb. + døgn Cave Pt. Har eller har haft MRSAEr der for mindre end 6 måneder siden bekræftet tilstedeværelse af MRSA, skal pt. Behandles/indlægges under isolation

 19. Plejeplan Sygeplejediagnose Skabelon

 20. Problem:Årsag/Relateret til:Kendetegn/Viser sig ved:

 21. Mani

 22. Problem:

 23. Patienten er foretagsom i en grad der belaster

 24. hverdagslivet og patientens omgivelser

 25. Kendetegn:

 26. Løftet stemningsleje: opstemt, optimistisk, irritabel og

 27. utålmodig

 28. Øget selvværdsfølelse

 29. Uindfølelige spring i tanke og tale: kan ikke

 30. koncentrere sig om et emne, og kan ikke færdiggøre en

 31. handling, påbegynder hele tiden nye tanker eller

 32. handlinger

 33. Nedsat søvnbehov, ikke tid til at sove

 34. Nedsat appetit, der er ikke tid til at spise, vægttab

 35. Forøget seksuel aktivitet, ukritisk med mange kortvarige

 36. partnere

 37. Øget taletrang, tåler ikke afbrydelser

 38. Foretager ukritiske, økonomiske dispositioner

 39. Årsag:

 40. Udløst af stress-situation

 41. Udløst ifm somatisk sygdom