Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke

539 Views Download Presentation
Download Presentation

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BATI KARADENİZ ÇALIŞTAYI • SEMPOZYUM BAŞKANLARI • Sinan Özalp,Orhan Ünal • SEMPOZYUM SEKRETERİ • Tayfun Güngör • KATILAN KURULUŞLAR • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. • Karaelmas Üniversitesi Tıp Fak. • Sakarya Üniversitesi Tıp Fak. • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. • Düzce Üniversitesi Tıp Fak. • İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak. TROFOBLASTİK HASTALIKLAR DERNEĞİ Sabit Sinan Özalp Ali Ayhan Mehmet İ. Harma Tufan Öge Tayfun Güngör TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke Tugan Beşe • Orhan Ünal Muzaffer Sancı Aydın Özsaran  Tevfik Güvenal • 15-16 Şubat 2014, Cumartesi- Pazar • Toplantı Yeri: T.C.Sakarya Üniversitesi, Merkez Kampüsü, Kongre Merkezi, Serdivan, Sakarya • İletişim:Orhan Ünal GSM:0532 216 80 74 • 15 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ PROGRAMI • 09.00 -09.30Açılış- Konuşmalar • 1.Oturum başkanları: A.Serhan Cevrioğlu, Yakup Kumtepe • 09.30-09.45 GestasyonelTrofoblastik Hastalıkların Epidemiyolojisi S.Özalp • 09.45-10.00 GestasyonelTrofoblastik Hastalıkların Patolojisi A. Usubütün • 10.00-10.15 GestasyonelTrofoblastik Hastalıkların Genetiği S. Artan • 10.15-10.30 GestasyonelTrofoblastik Hastalıklarda tanı ve evrelemeM. Harma • 10.30-10.45 GestasyonelTrofoblastik Hastalıklarda hCGmonitorizasyonu M. Harma • 10.45-11.00 Tartışma • 11.00-11.15 Kahve Arası • 2.Oturum Başkanları: Derin Kösebay, Umur Kuyumcuoğlu • 11.15-11.30 Türkiye’de yeni tarama stratejileri ne verebilecek? M.Gültekin • 11.30-11.45 Anormal Sitoloji ve Histolojiye Yaklaşım A.Karateke • 11.45-12.00 Erken Evre Endometrium Kanserinde Neler Değişti? A.Ayhan • 12.00-12.15 Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşım F.Demirkıran • 12.15-12.30 Profilaktik Aşılar Bekleneni Verebildi mi ? İ.Dündar • 12.30-12.45 Tartışma • 12.45-13.45 Öğle Yemeği • 3,Oturum başkanları: Selçuk Özden, H.Şükrü Erkal • 13.45-14.00 Anormal Uterin Kanamalara Yaklaşım M.Dede • 14.00-14.15 EndometrialHiperplazilerde güncel yaklaşım nasıl olmalıdır? O.Ünal • 14.15-14.30 Erken evre End.Kanserinde Lenfadenektomi ne zaman, nasıl? H. Çelik • 14.30-14.45 Erken evre End. Kanserinde Adjuvan Radyoterapi E. Özyar • 14.45-15.00 Tartışma • 15.00-15.15 Kahve Arası • 4. Oturum Başkanları: Anıl Onan, Bülent Duran • 15.15-15.30 Adneksial Kitlelere Yaklaşım E.Kuşçu • 15.30-15.45 Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım S.Serin • 15.45-16.00 NonEpitelyalOver Kanserine Yaklaşım H. Gökaslan • 16.00-16.15 Over Kanseri Kemoterapisinde Temel Prensipler Ö. Altundağ • 16.15-16.30 İntraPeritoneal Kemoterapi D.Özbaşar • 16.30-16.45 Tartışma