Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZRE G DA Ń SK Spó ł ka z o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZRE G DA Ń SK Spó ł ka z o.o.

ZRE G DA Ń SK Spó ł ka z o.o.

383 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZRE G DA Ń SK Spó ł ka z o.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZRE GDAŃSK Spółka z o.o. www.zregdansk.pl Siedziba: 80-719 Gdańsk ul. Litewska 14 A tel +48 (58) 32077 00 fax +48 (58) 320 77 31 e-mail:zre@zregdansk.pl www.zregdansk.pl Kontakt:

 2. O NAS. • 1933 r. – rok założenia. • 1994 r. – ZRE Gdańsk przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. • Udziałowcy – firma posiada dziewięciu udziałowców w tym dwóch głównych (prezes zarządu, prokurent) posiadających łącznie 82 % udziałów. • Zarząd – w skład zarządu wchodzą 3 osoby. • Zatrudnienie – 107 osób. • Wyposażenie – warsztat mechaniczny, warsztat • elektryczny, laboratorium diagnostyczne. • 2003 r. – firma zostaje objęta Systemem Jakości ISO 9001:2000 certyfikowanym przez Det Norske Veritas. • ZRE Gdańsk jest członkiem: • -Towarzystwa Elektrowni Wodnych, • -Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony • Środowiska. • ZRE Gdańsk spełnia warunki ustawowe pozwalające uczestniczyć w przetargach organizowanych przez struktury wojskowe. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 3. Schemat organizacyjny. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny [DN] Wiceprezes Dyrektor Finansowy [DF] Wiceprezes Dyrektor Techniczny [DT] Szef Logistyki [SL] Szef Marketingu [SM] Wydział Przygotowania Produkcji i Usług [TP] Główny Księgowy [GK] Biuro Zarządu [BZ] Dział Zaopatrzenia [LZ] Dział Marketingu [MM] Sekcja Przygot. Produkcji Dział Księgowości [KK] Pełnomocnik ds. Jakości [PQ] Magazyny [LM] Sekcja Dokumentacji Dział Finansowy i Windykacji [KF] Specjalista ds. Personalnych[PK] Sekcja Koordynacji Dział Planowania i Analiz [FA] Specjalista ds. BHP [PB] Dział Rozwoju [TR] Pełnomocnik ds. Ochrony[PO] Wydział Usług i Produkcji [TU] Laboratorium Diagnostyczne [QL] Dział Spawalnictwa i Kontroli[TS] Kierownicy Projektu www.zregdansk.pl

 4. Certyfikaty. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • DNV – ISO 9001:2000 • UDT – Świadectwo Uznania II Stopnia Laboratorium Diagnostycznego • UDT – Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych • UDT – Uprawnienie do wykonywania napraw urządzeń ciśnieniowych • UDT – Uprawnienie do modernizacji urządzeń ciśnieniowych

 5. UPRAWNIENIA UDT: „Do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych” „Do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych” „Do modernizacji rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych” Uprawnienia UDT. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 6. Przedmiot działalności ZRE Gdańsk. ENERGETYKA WODNA • Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych. • Rekonstrukcja wyeksploatowanych oraz budowa w systemie „pod klucz” małych elektrowni wodnych. • Produkcja turbin. • Koncepcje. ENERGETYKA CIEPLNA I PRZEMYSŁ • Montaże, modernizacje, remonty kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi. • Remonty i montaże turbin. • Montaże, modernizacje, remonty instalacji technologicznych. • Remonty i modernizacje pomp śmigłowych. • Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych. ELEKTROENERGETYKA • Usługi w elektroenergetyce. • Produkcja i montaż energoelektronicznych urządzeń sterujących. • Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 7. Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych. Remonty i modernizacje dużych elektrowni wodnych www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl ZRE Gdańsk wykonuje, bądź regeneruje szereg podstawowych elementów dla hydrozespołów. Specjalizuje się w: • łożyskach (wylewanie stopem łożyskowym „biały metal” lub wykładanie materiałem bezsmarnym firm Glacier Gmbh-Deva Werke, Tenmat, Thordon); • łopatach kierowniczych i wirnikowych (zabezpieczanie przed kawitacją, uzupełnianie ubytków i naprawianie pęknięć); • wałach (legalizowanie czopów i sprzęgieł, nakładanie koszulek ze stali nierdzewnej, regenerowanie na „zimno” lub „gorąco” w technologii firmy Castolin-Eutectic); • generatorach i silnikach elektrycznych o mocy do 2 MW (wymienianie uzwojenia); • układach regulacji (wymienianie na nowe lub regenerowanie tuleii, tłoczków i suwaków); • układach olejowych (płukanie pulsacyjne).

 8. Korzyści z modernizacji. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • Przedłużenie żywotności turbin i całej elektrowni; • Podniesienie mocy lub sprawności; • Lepsze charakterystyki pracy, wzrost przepływności; • Zwiększenie produkcji energii przeciętnie o około 5 – 20%; • Zwiększenie dyspozycyjności; • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych elektrowni; • Eliminacja ryzyka zanieczyszczenia środowiska – zastosowanie nowoczesnych łożysk samosmarownych lub smarowanych wodą.

 9. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 10. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 11. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 12. Remonty i modernizacje elektrowni wodnych - doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 13. Modernizacje i Remonty elektrowni wodnych - referencje. www.zregdansk.pl

 14. Modernizacje i Remonty elektrowni wodnych - referencje. www.zregdansk.pl

 15. Rekonstrukcjawyeksploatowanych oraz budowa w systemie „pod klucz” małychelektrowniwodnych. Moc jednostkowa produkowanych turbin zawiera się w granicach od 10 kW do 5,5 MW. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl ZRE Gdańsk specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z dziedziny małej energetyki wodnej. Firma współpracuje z Katedrą Turbin i Pomp Politechniki Gdańskiej, Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Instytutem Energetyki w Gdańsku. Zakres produkcji obejmuje: • turbiny wodne rurowe (od Ø 350 do Ø 1800 mm); • turbiny wodne typu Banki niskospadowe (od 1,5 m do 7 m); • turbiny wodne typu Banki średniospadowe (od 7 m do 30 m); • turbiny Kaplana; • zawory motylowe od Ø 500 do Ø 2400 mm; • kraty, zastawki remontowe, czyszczarki krat, itp.; • układy sterowania, zabezpieczeń i regulacji.

 16. Podstawy projektowania i doboru turbin. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl Warunki instalacyjno-ruchowe turbin • Określenie własności energetycznych i kawitacyjnych turbin; • Wyznaczenie przebiegu sprawności; • Wyznaczenie charakterystyki mocy; • Określenie wysokości posadowienia turbin.

 17. Turbiny Kaplana. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • turbina w układzie pionowym, zasilana ze spirali; • krzywoosiowa rura ssąca; • regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy.

 18. Turbiny Kaplana (c.d.). www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • turbina w układzie pionowym, zabudowana w komorze otwartej; • krzywoosiowa rura ssąca; • regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy.

 19. Turbiny rurowe. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • układ zabudowy poziomy; • podwójnie zakrzywiona rura ssąca; • regulacja łopatkami wirnika.

 20. Turbiny rurowe kątowe www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • układ zabudowy pionowy lub ukośny; • krzywoosiowa rura ssąca; • regulacja podwójna – łopatkami wirnika i kierownicy.

 21. Turbiny rurowe prostoosiowe. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 22. Produkcja turbin – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 23. Produkcja turbin – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 24. Produkcja turbin – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 25. Produkcja turbin – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 26. Koncepcje www.zregdansk.pl

 27. Koncepcje – Referencje. www.zregdansk.pl

 28. Energetyka Cieplna i Przemysł. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • KOTŁY PAROWE I WODNE • montaże, modernizacje iremonty; • remonty walczaków wraz z urządzeniami separacji pary; • prefabrykacja części zamiennych. • TURBINY • remonty i montaże. • URZĄDZENIA POMOCNICZE KOTŁÓW • montaże i remonty: obrotowych podgrzewaczy powietrza, młynów, wentylatorów, elektrofiltrów; • remonty armatury z pełną regeneracją części; • prefabrykacja części zamiennych. • INSTALACJE TECHNOLOGICZNE • montaże, modernizacje i remonty.

 29. Kotły parowe i wodne – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. • „Remont części ciśnieniowej kotła OP-230 nr 6 w EC Gdyńskiej” – 2008 r. • „Remont kotła OP-230 nr 6 w EC 3 w Gdyni ul. Pucka 118” – 2007 r. • „Remont generalny kotła OP-230 nr 7 w EC 2” – 2006 r. • „Remont kotłów OP-230 nr 5 i 7 w EC 2” – 2003 r., 2005 r. • „Remont kotłów OP-230 nr 6 i 7 w EC 3” – 2005 r. • „Prace demontażowo – montażowe związane z remontem generalnym kotła WP-120 Nr 5 w EC 3” – 2005 r. • Grupa Lotos S.A. • „Wymiana podłóg w kotłach 2700 K2 i K3 elektrociepłowni PZE” – 2008 r. • „Remont kotła 2700 K3” – 2006 r. • „Remont kotła 2700 K2” – 2006 r. • ALSTAL • „Prace modernizacyjne na kotle OP-140 nr 4 w Janikowskich Zakładach Sodowych Janikosoda S.A.” – 2009 • „Prace modernizacyjne na kotle OP-140 nr 5 w Janikowskich Zakładach Sodowych Janikosoda S.A.” – 2008

 30. Kotły parowe i wodne – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 31. Kotły parowe i wodne – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • MPEC Olsztyn Sp. z o.o. • „Montaż kotła WR-25 w technologii ścian szczelnych” – 2007 r. • ENERGOSERWIS S.A. • „Prace montażowe przy modernizacji kotła WR-25 nr 6 w MEC Kołobrzeg” – 2007 r. • Elektrociepłownia Elbląg Sp. Z o.o. • „Rekonstrukcja walczaka kotła typu OP-130 nr 6 w Elektrociepłowni Elbląg” – 2007 r. • Elektrociepłownia Białystok S.A. • „Wykonanie i dostawa komory przedniej ekranu II ciągu kotła OP-140 K6” – 2006-2007 r. • „Wykonanie elementów przegrzewacz grodziowego” – 2006-2007 r. • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. • „Prace w ramach remontu kotła OP-650 nr 2 w El. Ostrołęka B” – 2006-2007 r.

 32. Kotły parowe i wodne – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 33. Turbiny i urządzenia pomocnicze – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. • „Remont średni turbozespołu 13UP55 wraz z modernizacją rozrządu turbiny • w EC 2” – 2003 r. • „Remont turbozespołu Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą • w EC 2” – 2002 r. • „Remont turbozespołu TG-5 wraz z urządzeniami pomocniczymi w EC 2” – 2000 r. • Toruńska Energetyka Cergia S.A. • „Remont kapitalny turbozespołu Borsig–Bergmann 2,2 MW, • wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi” – 2007 r. • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. • „Remont turbiny GE 40” – 2006 r. • Zespół Elektrociepłowni w Łodzi Sp. z o.o. • „Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza typu Ljüngstrem na kotłach parowych • OP-230 nr 6, 7, 8 oraz OP-140 nr 9” – 2005 r. • Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. • „Remont i modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza BD 22/1600 (2 szt.) • kotła OPG 230” – 2003 r. • Alstom Power • „Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza typu Ljüngstrem na kotle parowym • OP-230 nr 9 w EC 2 Gdańsk” – 2000 r.

 34. Turbiny i urządzenia pomocnicze – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 35. Instalacje technologiczne – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • Anwil S.A • „Montaż orurowania obiektu C06b w ramach zmian technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranową” – 2005 r. • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. • „Modernizacja układów wody chłodzącej generator GTH63 na blokach 3,4,5 i generator GTHW63 na bloku 2 w Elektrociepłowni Gdańskiej” - 2006 r. • Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. • „Modernizację instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-4” – 2007 r. • „ Modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-1” – 2006 r. • „Modernizacja instalacji wody chłodzącej i przyturbinowych w rejonie od poz. – 22,5 m • do poz. -12,5 m na hydrozespołach HZ-1, HZ-2, HZ-3 i HZ-4” – 2004-2006 r. • BILBUD Sp. z o.o. • „Prace na obiekcie budowy GALERIA BAŁTYCKA w Gdańsku” – 2007 r. • INTERNATIONAL PAPER Kwidzyn Sp. z o.o. • „Wykonanie montażu pomiarów dla celów kogeneracji” – 2008 r. • Grupa LOTOS S.A. • „Wykonanie podczas postoju remontowego „Wiosna 2009” remontu instalacji technologicznych Grupy VIII - • PZE – elektrociepłownia – rurociągi” – 2009 r.

 36. Instalacje technologiczne –Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 37. Remonty i modernizacje pomp śmigłowych. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl ZRE Gdańsk wykonuje modernizacje pomp śmigłowych stosowanych w układach chłodzenia elektrowni. Zakres przeprowadzanych prac obejmuje: • adaptację projektu urządzenia regulującego do warunków występujących w elektrowni; • regenerację elementów pompy; • korektę kształtu łopatek wirnika; • wymianę dotychczasowych łożysk na bezsmarowe oraz smarowane wodą; • wykonanie urządzenia regulacyjnego; • montaż i próby ruchowe pompy. Urządzenie do nastawiania łopatek wirnika pomp śmigłowych jest przedmiotem wzoru użytkowego (W110157), zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP przez Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk Sp. z o.o.

 38. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl ZRE Gdańsk oferuje kompleksowe przeprowadzenie badań diagnostycznych urządzeń energetycznych. Laboratorium Diagnostyczne spełnia kryteria normy PN-EN 45001 i Przewodnika ISO/ IEC 25:1990 oraz wymagania Warunków Dozoru Technicznego DT – LI95 oraz posiada Certyfikat Uznania Lloyd's Register Nr GDK 0401318/1. Firma wykonuje: • badania radiograficzne rentgenowskie, • badania radiograficzne izotopowe, • badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, • badania ultradźwiękowe złączy spawanych, • ultradźwiękowe pomiary grubościgrubościomierzem, • badania magnetyczne proszkowe, • badania penetracyjne, • badania głębokości pęknięć, • statyczne próby rozciągania wyrobów hutniczych, • statyczne próby rozciągania złączy spawanych, próby udarności wyrobów hutniczych, • próby udarności złączy spawanych, • statyczne próby zginania złączy spawanych, • pomiary twardości sposobem Rockwella, • pomiary twardości twardościomierzami przenośnymi, • próby łamania, • badania technologiczne rur, • badania makroskopowe wyrobów hutniczych, • badania makroskopowe złączy spawanych, • badania mikroskopami optycznymi, • badania składu chemicznego metodą staloskopową, • badania długości, • badania kąta, • badania na podstawie oględzin zewnętrznych.

 39. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 40. Diagnostyka urządzeń energetycznych i przemysłowych – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 41. Elektroenergetyka. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl • ELEKTROENERGETYKA • Remonty kapitalne i bieżące oraz przeglądy silników elektrycznychi generatorów NN i SN; • Przeglądy, konserwacje i wirowanie oleju transformatorów mocy i transformatorów rozdzielczych; • Remonty GPZ-tów w zakresieukładów łączności, telemechaniki, obwodów wtórnych, wyprowadzenia mocy; • Przeglądy, remonty i konserwacje rozdzielnic wnętrzowych NN i SN w technologii tradycyjnej; • Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN.

 42. Usługi w elektroenergetyce – Doświadczenie. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 43. Usługi w elektroenergetyce – Referencje. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl

 44. Produkcja urządzeń zabezpieczających energetyczne sieci przesyłowe SN. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl ZRE Gdańsk jest wieloletnim producentem certyfikowanych urządzeń zabezpieczających. Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz kooperacja z producentami zagranicznymi gwarantują wysoką jakość i wysoki poziom techniczny produktów. Niżej wymienione aparaty są stosowane przez zakłady energetyczne Polski oraz Federacji Rosyjskiej. • Typoszereg beziskiernikowych warystorowych ograniczników przepięćśrednich napięć w obudowie silikonowej; • Osłony wkładek bezpiecznikowych gazowydmuchowych z wkładkami bezpiecznikowymi (w wersji stacjonarnej i odpadającej);

 45. Kontakt do Firmy. www.zregdansk.pl www.zregdansk.pl Dział Marketingu Szef Marketingu: Tomasz Dudkiewicz +48 (58) 320 77 81 tomasz.dudkiewicz@zregdansk.pl Biuro Zarządu Leokadia Łopata +48 (58) 320 77 55 Fax: +48 (58) 320 77 31 zre@zregdansk.pl Laboratorium Diagnostyczne Jerzy Pelpliński +48 (58) 320 77 45 jerzy.pelplinski@zregdansk.pl Strona Internetowa www.zregdansk.pl

 46. ZRE Gdańsk Sp. z o.o. 80 - 719 Gdańsk ul. Litewska 14 A +48 (58) 320 77 00 zre@zregdansk.pl www.zregdansk.pl Twój solidny partner.