Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Başarıya Doğru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Başarıya Doğru

Başarıya Doğru

232 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Başarıya Doğru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Başarıya Doğru Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Yeni Sistem 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 2. 2013- ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • Sınav Tarihi : 24 MART 2013 – Pazar – Saat 10.00 • Testler ve Soru Sayıları Türkçe testi : 40 soru  Temel Matematik Testi : 40 Soru - Matematik 28, Geometri 12  Sosyal Bilimler Testi : 40 Soru - Tarih 15, Coğrafya 12, Felsefe 8 Din Kült:5  Fen Bilimleri Testi : 40 Soru - Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13 TOPLAM : 160 Soru • Sınav Süresi : 160 dakika • Testlerin Niteliği : 2012-YGS ile aynı niteliklere sahip • Soru Kitapçığı : Tek Soru Kitapçığı • Cevap Kağıdı : Tek Cevap Kağıdı 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 3. 2013- ÖSYS Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. • Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar: 1) Taban puan (140 / 16 – 18 NET) Önlisans ve Açıköğretim Programlarını tercih etme hakkı. 2) Taban Puan(180 / 35 – 36 NET) İlgili Puan Türünden Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1,SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen programlar) 3) Taban Puan(180 / 35 – 36 NET) Herhangi Bir Puan Türünden İkinci aşama sınavlara katılma hakkı. AyrıcaÖzel Yetenekprogramlarını tercih etme hakkı. YGS Testlerinin; LYS Puanlarının oluşumunda %40 etkisi olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 4. 2013- ÖSYS Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) Puan Türü Türkçe Tem. Mat. Sos. Bil. Fen Bil. YGS-1 20 40 10 30 YGS-2 20 30 10 40 YGS-3 40 20 30 10 YGS-4 30 20 40 10 YGS-5 37 33 20 10 YGS-6 33 37 10 20 SAY-1 Yerine SÖZ-1 Yerine EA-1 Yerine YGS’ de 4 testin en az ikisinin ham puanı 0,5 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 5. Kısa Yol Puan Hesabı (Yaklaşık) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 6. 2013 - ÖSYS Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak değer aralığı 50 – 100 yerine 100 – 500 olacaktır.  Her okul için: En küçük OBP = 100 En büyük OBP = 500  Her okul için: En küçük AOBP = 100 – 450 arasında (okulun YGS başarısına göre) En büyük AOBP = 500 (eğer tepede yığılma yoksa) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 7. 2013- ÖSYS Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı(AOBP) katsayı (k) ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Y-YGS = YGS + (k x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + (k x AOBP) Y-LYS-TM = LYS-TM + (k x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (k x AOBP) Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (k x AOBP) AOBP katsayısının değeri, tüm programlar için 0,12 olacaktır. LYS, YGS ve AOBP puanların en büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme puanının en büyük değeri: Tüm programlarda ise: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 8. 2013- ÖSYS Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 2) Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,06 x AOBP) olarak hesaplanacaktır. Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,06 = 30 olacaktır. 4) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken katsayıların yarısı alınacaktır 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 9. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-1) • Testlerin Niteliği :2012-LYS ile aynı niteliklere sahip • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları Matematik Sınavı : 16 Haziran 2013 – Pazar – Saat 10.00 Matematik testi : 50 Soru, 75 dakika  Geometri testi : 30 Soru, 60 dakika TOPLAM : 80 Soru, 135 dakika 1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır 2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 10. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-2) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları Fen Bilimleri Sınavı : 22 Haziran 2013 – C.Tesi - Saat 10.00 Fizik testi : 30 Soru, 45 dakika  Kimya testi : 30 Soru, 45 dakika  Biyoloji testi : 30 Soru, 45 dakika TOPLAM : 90 Soru, 135 dakika 1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 11. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-3) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları : Edebiyat, Coğrafya Sınavı : 23 Haziran 2013 –Pazar - Saat 10.00 Türk Dili ve Edebiyatı testi : 56 Soru, 85 dakika  Coğrafya-1 testi : 24 Soru, 35 dakika TOPLAM : 80 Soru, 120 dakika 1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 12. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-4) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları Sosyal Bilimler Sınavı : 15 Haziran 2013 – Pazar - Saat 10.00 Tarih testi testi: 44 Soru, 65 dakika  Coğrafya-2 testi : 14 Soru, 20 dakika  Felsefe Grubu testi : 32 Soru, 50 dakika - Psikoloji 8 - Sosyoloji 8 TOPLAM : 90 Soru, 135 dakika - Mantık 8 -Din Kült. 8 1) Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu ve Din Kültürü testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 13. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-5) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları Yabancı Dil Sınavı : 16 Haziran 2013 – C.tesi - Saat 14.30 Yabancı Dil testi : 80 Soru, 120 dakika 1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır. 2) Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır. • Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi ……………….20 • Çeviri …………………………………………..12 • Okuduğunu Anlama ………………………..48 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 14. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri MF Grubu Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Biyo. MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 5 MF-2 11 11 5 13 16 7 13 12 12 MF-3 11 11 7 11 13 5 13 14 15 MF-4 11 14 6 9 22 11 13 9 5 MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim programları MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim programları MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik programlar LYS’ de 5 testin en az ikisinin ham puanı 0,5 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 15. Testlerin Oranları LYS-1 Mat-%26 Geo %13 % 39 LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 12 Biyo-%12 % 37 LYS-1 Mat-% 16 Geo % 7 % 23 LYS-2 Fiz-%10 Kim-%6 Biyo-%5 % 21 YGS % 40 YGS % 40 MF-1 Matematik Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan. Matematik Programları,istatistik, İç Mimarlık,Endüstriyel Tasarım.. MF-2 Fen Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği,Biyoloji Öğretmenliği, Orman Endüstri Müh,Peyzaj Mimarlığı.. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 16. Testlerin Oranları LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 14 Biyo-% 15 % 42 LYS-1 Mat-% 22 Geo % 11 % 33 LYS-1 Mat-% 13 Geo % 5 % 18 LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 9 Biyo-%5 % 27 YGS % 40 YGS % 40 MF-3Sağlık Bilimleri Programlarından Biyokimya,Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği,Eczacılık,Tıp, Moleküler Biyoloji MF-4Mühendislik ve Teknik Bilimlere girişte kullanılacak puan. Bilgisayar Müh,İnşaat Müh,Tekstil Müh, Jeoloji Müh,Jeofizik Müh, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 17. Kısa Yol Puan Hesabı (Yaklaşık) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 18. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri TM Grubu Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-1 14 16 5 5 25 10 18 7 TM-2 14 14 7 5 22 8 22 8 TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10 TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. LYS’ de 4 testin en az ikisinin ham puanı 0,5 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 19. Testlerin Oranları LYS-1 Mat-% 25 Geo % 10 % 35 LYS-1 Mat-% 22 Geo % 8 % 30 LYS-3 T.Ed-% 22 Coğ-1- % 8 % 30 LYS-3 T.Ed-% 18 Coğ-1- % 7 % 25 YGS % 40 YGS % 40 TM-1 Puanı: İşletme,İktisat,Maliye,Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi,Ekonometri TM-2 Puanı: Hukuk,Kamu Yönetimi,Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği.. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 20. Testlerin Oranları LYS-3 T.Ed-% 25 Coğ-1- % 10 % 35 LYS-1 Mat-% 18 Geo % 7 % 25 YGS % 40 TM-3 Puanı: Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 21. Kısa Yol Puan Hesabı (Yaklaşık) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 22. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri TS Grubu Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1 Tar. Coğ-2 Fel.Gr TS-1 13 10 12 5 15 8 15 7 15 TS-2 18 6 11 5 25 5 15 5 10 TS-1 puan türü sosyal programlar TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları LYS’ de 5 testin en az ikisinin ham puanı 0,5 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 23. Testlerin Oranları LYS-4 Tar % 15 Coğ-2- %5 Fels gr. % 10 % 30 LYS- 4 Tar % 15 Coğ-2 %7 Fels gr. % 15 % 37 LYS-3 T.Ed-% 25 Coğ-1- % 5 % 30 LYS-3 T.Ed-% 15 Coğ-1- % 8 % 23 YGS % 40 YGS % 40 TS-1 Puanı Halkla İlişkiler,Reklamcılık,İletişim, Medya ve İletişim,Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema TS-2 Puanı Türkçe Öğretmenliği,Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,Tarih,Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 24. Kısa Yol Puan Hesabı (Yaklaşık) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 25. 2013- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri 4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Yab. Dil DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 5 50 DİL-3 48 7 20 5 20 DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için, DİL-2 puan türü diğer “batı” Dil Programları için, DİL-3 puan türü ise ”doğu” Dil Programları için öngörülmüştür. LYS’ de Dil testin ham puanı 0,5 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 26. Testlerin Oranları LYS-5 Yab. Dil % 65 YGS % 35 DİL-1 Puanı: İngilizce,Fransızca ve Almanca öğretim yapan programlar. 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 27. LYS-5 Yab. Dil % 50 YGS % 50 DİL-2 Puanı: Batı Dilleri LYS-5 Yab. Dil % 20 YGS % 80 DİL-3 Puanı: Doğu Dilleri 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 28. Kısa Yol Puan Hesabı (Yaklaşık) 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 29. Hangi Alan Kaç Soru Çözecek? 2010-ÖSYS Sunum , İstanbul 29 Ağustos 2009

 30. BİRŞEYİ GERÇEKTEN YAPMAK İSTEYEN BİR YOL BULUR. İSTEMEYEN İSE SÜREKLİ MAZERETLER ÜRETİR.Mc Kenzie