1 / 9

DVD-oppimateriaali

DVD-oppimateriaali. Niko Silventoinen 15.5.2009. Esityksen sisältö. Johdanto Projektin kulku Skiaskopia objektiivisena näöntutkimusmenetelmänä Silmäleikkaukseen tulevan potilaan ohjausvideo Ohjausvideo ikääntyneiden näkemisen tukemiseen Yhteenveto. Johdanto.

maitland
Télécharger la présentation

DVD-oppimateriaali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DVD-oppimateriaali • Niko Silventoinen • 15.5.2009

  2. Esityksen sisältö • Johdanto • Projektin kulku • Skiaskopia objektiivisena näöntutkimusmenetelmänä • Silmäleikkaukseen tulevan potilaan ohjausvideo • Ohjausvideo ikääntyneiden näkemisen tukemiseen • Yhteenveto

  3. Johdanto • Pilottiprojekti kahden koulutuohjelman välillä (Optometria / Mediatekniikka). • Tarkoitus oli yhdistää molempien koulutusohjelmien osaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. • Projektissa oli mukana 11 opiskelijaa (Optometria: 6 ja Mediatekniikka: 5). • Kolme erillistä aihetta. • Projektista yhteensä 4 opinnäytetyötä (Optometria: 3 ja Mediatekniikka: 1) Lisäksi projekti oli osa Mediaprojekti-kurssia.

  4. Projektin kulku • Starttipalaveri lokakuussa 2007. • Projektipalavereja noin kahden viikon välein toukokuulle 2008 asti. • Valmiit tuotokset joulukuussa 2008.

  5. Skiaskopia objektiivisena näöntutkimusmenetelmänä 1/2 • Tilaaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. • Käsikirjoittajat: Kaisa Hietanen ja Juha Lehtiniemi (Optometria). • Kesto: n. 9 minuuttia • Videon käyttötarkoitus: • Toimia apuna Skiaskopian opetuksessa. • Antaa asiasta kiinnostuneelle perusteet Skiaskoopin historiasta, rakenteesta ja sen käytöstä. • Käytetyt menetelmät: • Liikkuva kuva. • 3D-animaatiot. • Flash-animointi. • Aikataulu • Kuvaukset suoritettiin silloisen Stadian Sosiaali- ja terveysalan toimipisteessä, helmi- ja huhtikuussa 2008. • Vironkielinen tekstitys lokakuussa 2008 • Tuotteen esittely asiakkaalle joulukuussa 2008.

  6. Skiaskopia objektiivisena näöntutkimusmenetelmänä 2/2 • Videon rakenne + käytetyt tekniikat • 1. Historia • - Still-kuvia skiaskoopeista ja historiallisista tauluista. • 2. Silmän anatomia • - Silmän 3D-malli. • 3. Skiaskoopin rakenne • - Skiaskoopin 3D-malli. • 4. Valaisu- ja tarkastelujärjestelmä • - Silmän ja skiaskoopin 3D-mallit sekä Flashilla toteutettu ”valon kulku silmässä” -animaatio. • 5. Skiaskopiatutkimus • - Kuvattua videokuvaa • 6. Esimerkkejä • - Erilaisia Flashilla toteutettuja esimerkkejä valon kulusta silmässä skiaskopiatutkimuksen aikana.

  7. Silmäleikkaukseen tulevan potilaan ohjausvideo • Tilaaja: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. • Käsikirjoittajat: Hilla Kauhanen ja Noora Niemelä (Optometria). • Kesto: n. 10 minuuttia • Videon käyttötarkoitus: • Rauhoittaa leikkaukseen tulevaa lasta. • Käytetyt menetelmät: • Liikkuva kuva. • Flash-animointi. • Aikataulu • Kuvaukset suoritettiin Meilahden sairaalan silmäklinikalla, huhtikuussa 2008 • Tuotteen toimitus asiakkaalle joulukuussa 2008.

  8. Ohjausvideo ikääntyneiden näkemisen tukemiseen • Tilaaja: Pakilakoti. • Käsikirjoittajat: Jenna Aro ja Piia Haarala (Optometria). • Kesto: n. 10 minuuttia • Videon käyttötarkoitus: • Opastaa esimerkiksi omaishoitajaa vanhusten hoidossa. • Käytetyt menetelmät: • Liikkuva kuva. • Piirrosgrafiikka. • Aikataulu • Kuvaukset suoritettiin Kalliossa sijaitsevassa yksityisasunnossa, helmikuussa 2008. • Tuotteen toimitus asiakkaalle joulukuussa 2008.

  9. Yhteenveto • Todella laaja ja haastava projekti -> olisi ollut ainesta useampaankin insinöörityöhön. • Opetti paljon projektityöskentelystä ja sen johtamisesta.

More Related