Download
nadcarstvo prokarioti procaryota carstvo monera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odjeljak: BAKTERIJE, MIKOPLAZME I CIJANOBAKTERIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odjeljak: BAKTERIJE, MIKOPLAZME I CIJANOBAKTERIJE

Odjeljak: BAKTERIJE, MIKOPLAZME I CIJANOBAKTERIJE

1063 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Odjeljak: BAKTERIJE, MIKOPLAZME I CIJANOBAKTERIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nadcarstvo : PROKARIOTI – (PROCARYOTA)Carstvo:Monera Odjeljak: BAKTERIJE, MIKOPLAZME I CIJANOBAKTERIJE

 2. Bakterije - Bacteria Prokariotski organizmi Veličina od 0,5-1,0 μm promjera i 1-5 μm dužine Bakterije žive rijetko pojedinačno, a češće u nakupi- nama koje se nazivaju kolonije sa i do milion jedinki Kolonije su vidljive golim okom i karakteristične su za pojedine rodove i vrste bakterija

 3. Građa bakterijske ćelije Ćelijski zid od peptidoglikana(aminokis. i aminošeć.) Citoplazmatska membrana Citoplazma i u njoj neke organele Jedrov materijal – nukleoid zove se i bakterijski hromosom i haploidan je Nukleoid predstavljen molek. DNA koja je sklupčana i malim cikličnim molekulama - plazmidima Neke imaju kapsulu ili sluzavi omotač Na površini su: - bičevi za kretanje - fimbrije za prijanjanje za podlogu

 4. Građa bakterijske ćelije (DNA)

 5. Bičevi

 6. Oblici bakterija • Okrugli -koki(Coccus) • Štapićasti - bacili (Bacillus) • Spiralni - spirili (Spirillum) • U obliku zareza - Vibrio

 7. Podjela bakterija • Po Hans Christian Gramu (prema bojenju) • Gram pozitivne ( G +) • - boje se ljubičasto (zadržavaju boju nakon ispiranja ) • Gram negativne ( G -) • - boje se crveno (gube boju ispiranjem u vodi) • Prema ishrani: • Autotrofne • fototrofne • hemotrofne • Heterotrofne

 8. Podjela bakterija prema organskoj podlozi • Saprofitske - razlagači (na uginoloj organskoj materiji) • Parazitske – na živim bićima • Simbiotske – u suživotu sa nekim drugim organizmom Podjela bakterija prema uslovima kisika • Aerobne – u prisustvu kisika • Anaerobne – bez prisustva kisika

 9. Razmnožavanje bakterija • prostom diobom jedne na dvije ćelije (a) • paraspolno – pilusima razmjenjuju DNA (b) (a) (b) Bakterije... • Najrasprostranjeniji organizmi u prirodi • Žive u raznolikom i ekstremnom okolišu • Pasterizacija (ubijanje bak. na T do 70˚C) • Sterilizacija (ubijanje bak. na T od 100 do 120˚C) • Uginu na 100˚C , a prestaju se dijeliti ispod O˚C • Sunčeva svjetlost ih ubija • Deterdženti im razaraju zid i one propadaju

 10. Značaj bakterija: • kruženje materije i energije u prirodi • čišćenje prirode • “zeleno gnojenje” • tretiranje otpada - dobijanje komposta (đubriva) • korisne simbioze s biljkama (azotne bakterije) • proizvodnja antibiotika • u genetičkom inženjerstvu (Ecsherichia coli) • u preradi i konzerviranju voća i povrća • prerada mlijeka, alkohola, sirćetne kiseline • izazivači bolesti ljudi (tuberkuloza,sifilis,reum.grozn.) • životinja (antraks) • biljaka (uvehlost,pjegavost lišća, tumore)

 11. Mikoplazme - Mycoplasma • Bakterije bez ćelijskog zida • Veličina – prečnik 0,3 – o,8 μm • Sadrže i DNA i RNA • Mogu se uzgajati na vještačkoj podlozi • Žive u slobodnoj prirodi u tj.tečnostima toplokrvnih ž. • Kolonija im liči na „jaje na oko” • Izazivači bolesti kod čovj.(disajni,ekskretorni i pol.or.) • Kod životinja: disajni or.,izostanak lučenja mlijeka • kod koze, kod biljaka takođe određene bolesti... Razlika od virusa Kolonija oblika „jaje na oko”

 12. Mycoplasma genitalium Mycoplasma pneumoniae

 13. Cijanobakterije - Cyanobacteria (modrozelene alge) • Odlike • najstariji su fotosintetski organizmi • jednoćelijske su ,kolonijalne ili nitaste • nemaju formirano jedro i sliče po građi bakterijama • periferni sloj citoplazme jače obojen i sadrži: • hlorofil a, fikocijan,fikoeritrin,karotene i ksantofile • rezervna tvar su im proteini i cijanoficejski skrob • Razmnožavanje • diobom ćelija – binarno cijepanje • fragmentacijom niti

 14. Rasprostranjenost i ekologija cijanobakterija • kozmopoliti su (žive na različitim staništima) • u slatkim vodama,neke u moru,na i u tlu,na izvorima, • na stijenama, drveću kao i u organizmima biljaka • žive na snijegu (-83˚C) pa do termalnih voda(+70˚C ) • na T vode do 30˚C naglo se množe – “cvjetanje voda” • vezuju elementarni azot iz zraka – prirodno gnojivo • Značaj – važnost • stvaranje kisika • vezivanje azota • prirodno gnojivo • ishrana (sadrže bjelančevine)

 15. Predsavnici • jednoćelijske: hrokokus, • kolonijale: mikrocistis,nostok, • oscilatorija i spirulina (aktivno se kreću) Chroococcus Agmenellum Coelosphaerium

 16. Spirullina Oscillatoria Nostoc

 17. Microcystis

 18. K R A J Hvala na pažnji