Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Synkroninen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Synkroninen

Synkroninen

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Synkroninen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Synkroninen TV / Radio Broadcast Verkkolähetys Videoneuvottelu Puhelin Puhelinneuvottelu Verkkoneuvottelu (Audiografiikka) Yksisuuntainen Kaksisuuntainen Video & Audio Kirja Moniste Internet Sähköposti Kirjeenvaihto Fax Interaktiivinen Internet- oppimisympäristö Asynkroninen

  2. MOVE:n pilottirakenne: Virtuaalilähiverkko Kuhmo Kuopio ADSL 512 Kb ADSL 512 Kb Virtuosi Sonera S-A (Kuopio) SDSL 2 Mb Ethernet 10 Mb Musiikkiopisto Oppimiskeskus Lukio Sibelius-Akatemia AMK Lukio

  3. Videot Videoconference HiFi-videoconference