1 / 17

Розвиток волонтерського руху в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон

Розвиток волонтерського руху в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон. Якщо в тебе є бажання : допомогти іншим змінити щось на краще у цьому світі відчути себе потрібним отримати нові знання і набути досвіду стати впевненим у собі і своїх силах, тоді ти

malini
Télécharger la présentation

Розвиток волонтерського руху в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Розвиток волонтерського руху в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон

 2. Якщо в тебе єбажання : • допомогтиіншим • змінитищось на краще уцьомусвіті • відчути себе потрібним • отриматиновізнанняі набути досвіду • стати впевненим у собіісвоїх силах, тодіти справжній волонтер! Я - волонтер!І йменнямцимгорджуся.Сьогодніітепер за справуБеруся.ТурботуілюбовЯ всім дарую людямНа щастяі добро.Так було, єі буде!

 3. Волонтерський рух “Доброчинці” Наш девіз: “Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє власне” Мета волонтерського руху: • розширення сфер діяльності волонтерського загону за різними напрямками; • розвиток громадянського виховання серед учнівської молоді; • виховання любові до рідного краю; • робота з ветеранами Великої Вітчизняної війни та людьми похилого віку.

 4. Напрямки діяльності волонтерського руху Стежина “Милосердя” Стежина “Екологія” Стежина “Охорона здоров’я”

 5. Стежина «Милосердя» Мета і завдання стежини “Милосердя“: • надання конкретної допомоги ветеранам війни (в рамках акції “Зірка пам'яті”); • шефська допомога ветеранам педагогічної праці, людям похилого віку; • поздоровлення зі святами вітальними листівками, подарунками та концертами.

 6. Турбота про ветеранів Великої Вітчизняної війни

 7. Зустрічз ветеранамипедагогічноїпраці

 8. Конкурс на кращий малюнок на тему “Ніхто не забутий, ніщо не забуте!”

 9. Стежина «Екологічна»Мета і завдання стежини “Екологічної”: • виховання любові до рідного краю; • прийняття участі в упорядкуванні рідного міста, школи, вулиці; • участь в операціях «Біологічний патруль», «До чистих джерел», акції “Алея випускників”.

 10. Ми за чисте довкілля!

 11. Шануймо природу!

 12. Кращий волонтерський загін

 13. Стежина «Охорони здоров’я» Мета і завдання стежини “Охорони здоров’я“: • пропагувати здоровий спосіб життя; • виготовляти буклети, листівки, стіннівки з корисною і цікавою інформацією; • участь в акціях «Ми – за здоровий спосіб життя», «Діти на дорозі», “Ні – шкідливим звичкам!”, фестивалі “Юні рятівники”.

 14. Життя – найбільша цінність!

 15. Ми - за здоровий спосіб життя!

 16. Учнями шкільного парламенту проведено творчий конкурс “Антиреклама – двигун дії”, спрямованупротикуріння, алкоголізму, наркотиків та їхуживання. Було оформлено шкільнікуточки, виготовленоплакати, агітаційнілистівки.

 17. Принципи, за якими ми працюємо: • відповідальність та особистісний контроль; • дотримання етики волонтера; • взаємоповага та взаємопідтримка; • толерантність; • добровільна активність у справах; • партнерство та рівноправність; • відданість та безкорисливість.

More Related